Zamość dołączył do Hrubieszowa

HrubieszówZamość

Reklamy

Spółka PKP InterCity podjęła definitywną decyzję o wstrzymaniu od dnia 1 września wszelkich kolejowych połączeń dalekobieżnych do Zamościa. Ponieważ innych połączeń na Zamojszczyźnie nie ma, tym samym stolica tego regionu dołączy ze swym martwym kolejowym dworcem do Hrubieszowa.

Przynajmniej do połowy grudnia, kiedy to w życie wejdzie nowy rozkład PKP, zawieszone zostają kursy pociągów: Chełmianin i Bydgoszczanin przez Lublin do Bydgoszczy, Hetman do Gorzowa Wielkopolskiego i Roztocze do Wrocławia.

Mała liczba pasażerów powoduje, że połączenia są deficytowe – PKP InterCity zwróciło się o dofinansowanie kursów do Ministerstwa Infrastruktury, ale dodatkowe pieniądze się nie znalazły.

Jeśli w przyszłości samorząd województwa zgodzi się dofinansowywać kursy, czyniąc je dla PKP InterCity rentownymi, pociągi będą mogły wrócić na tory. Jest to jednak mało prawdopodobne.

Czy pełen uroku budynek zamojskiego dworca podzieli los hrubieszowskiego?…

***

Zamość (stacja kolejowa)
(Wikipedia)

Najwcześniejsze próby dociągnięcia kolei do Zamościa podjęte zostały przez Tomasza Stanisława Zamoyskiego (XIV ordynat) w roku 1871, kiedy to był projekt połączenia kolejowego Warszawa – Zamość – granica Austrii (z 1868 roku). Jednak w 1873 r. zapadła decyzja o budowie kolei do Kowla. Dlatego też ten sam ordynat w 1881 r. podjął próbę połączenia Zamościa z Rejowcem. Kolejną próbę podjął jego następca, Maurycy Klemens Zamoyski (w 1897 roku), który zainicjował powstanie spółki kolejowej. Był to wtedy projekt kolei Chełm – Zamość – Tomaszów, a stacja miała być przy ulicy Sadowej. Kolej jednak nie powstała, gdyż spółka miała zbyt małe środki. Dopiero w 1915 r. wybudowano linię Rejowiec – Zawada – Bełżec. Dziesięciokilometrowy odcinek z Zawady na wschód do Zamościa powstał w następnym roku. 15 lipca 1916 r. trasę udostępniono do celów cywilnych. Wkrótce linię przedłużono do Nowego Miasta, a w 1917 r. do Hrubieszowa.

Dworzec kolejowy w Zamościu odegrał ważną rolę w obronie Zamościa przed armią Budionnego usiłującą sforsować starą Topornicę od strony Płoskiego, wzdłuż drogi i nasypu torowego (wokół było bagno). 22 lipca 1944 r. Niemcy zniszczyli urządzenia stacyjne, wysadzili parowozownię, rozjazdy, nastawnie, mosty i spalili dworzec. Ruch kolejowy na linii przywrócono 1 września 1944 r. Dworzec pospiesznie i w nieco zmienionej formie odbudowano w 1945 r. W latach 1962-1963 podniesiono standard poczekalni dworcowej i bufetu – ściany wyłożono płytami marmurowymi wg projektu B.i L. Wzgórków.

Na zdjęciu – budynek zamojskiego dworca kolejowego. (foto Wikipedia)

Hrubieszow LubieHrubie 2009