29 września 2023

Zamość: Gala Aktywnych i Solidarnych 2013

3 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu już po raz trzeci było organizatorem „Gali Aktywnych i Solidarnych”.

Reklamy

Gala zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Roku Obywateli. Spośród 45 osób i instytucji, nominowanych do Gali Aktywnych i Solidarnych, kapituła wyróżniła 12 laureatów:

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII SPORT

Reklamy

• Edyta Zaręba – mieszkanka Zwierzyńca, która w 2013 roku zdobyła srebrny medal olimpijski w biegu maratońskim podczas 22 Letnich Igrzysk Głuchych w Sofii w 2013 roku. Na swoim koncie ma również trzy brązowe medale Mistrzostw Europy Niesłyszących i pięć złotych medali Mistrzostw Polski oraz kilka rekordów kraju.

• Krzysztof Niezgoda – absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie Osadzie. W roku 2013 zdobył brązowy medal w jeździe na wrotkach na dystansie 1000m podczas VII Ogólnopolskiego Mityngu Wrotkarskiego Olimpiad Specjalnych w Białymstoku.

Reklamy

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII NAUKA, KULTURA I SZTUKA

• Krzysztof Rycaj – student ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej. Za dobre wyniki w nauce odbył stypendium w Portugalii. Jest przykładem, że mimo trudności, związanych z niepełnosprawnością, wieloletnia i ciężka praca przynosi rezultaty.

• Grupa teatralna „Perły życia” Kodeń składająca się z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu. Grupa aktywnie promuje polską sztukę. W roku 2012 i 2013 Grupa „Perły życia” zaangażowała się w obchody dwusetnej rocznicy urodzin J.I.Kraszewskiego, efektem czego był m.in. Przygotowany i wystawiany z powodzeniem w wielu miejscach w Polsce spektakl „Hrabina Cosel”.

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII AKTYWNOŚĆ OBYWALTESKA

• Jan Roman Arczewski – mieszkaniec Lublina , jest twórcą pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych. Jest koordynatorem wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Jest także opiekunem praktykantów, przygotowujących się do zawodu: opiekuna osoby z niepełnosprawnością, pielęgniarki, rehabilitanta, pracownika socjalnego.

• Wiesław Ostasz – Założyciel Stowarzyszenia Integracyjno-Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych SIRON w Biłgoraju. Zajmuje się aktywną rehabilitacją, jego działalność skupia się na animowaniu aktywności osób niepełnosprawnych w dziedzinie kultury oraz sportu.

• Michał Król – pracuje w zespole ds. promocji i fundraisingu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ale jego działalność daleko wykracza poza obowiązki pracownicze. Był współinicjatorem powstania „telemostu” w Biurze Obsługi Interesanta, inicjatorem wprowadzenia zniżek dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. W roku 2013 kilkukrotnie występował na konferencjach, na których promował realizację Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 

ZWYCIĘZCA W KATEGORII ZATRUDNIENIE

• Wojciech Stempurski – mieszkaniec Lublina, nauczyciel matematyki, wychowawca i tłumacz międzynarodowego języka migowego na obozach i zawodach sportowych z dziećmi i młodzieżą niesłyszącymi, pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od 14 lat. Promotor sportu osób niesłyszących. Współorganizator komitetu organizacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców do lat 21.

 

ZWYCIĘZCA W KATEGORII NAJBARDZIEJ SOLIDARNE I ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE I PRZEDSIĘBIORSTWA

• Sklep KAUFLAND w Zamościu wspiera organizacje pozarządowe, współorganizując zbiórki publiczne. W każdy weekend, dzięki prowadzonej przez kierownictwu sklepu polityce biznesu społecznie odpowiedzialnego, prowadzone są zbiórki funduszy, żywności, zabawek, art. chemicznych, które trafiają do potrzebujących z całego województwa.

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII NAJBARDZIEJ SOLIDARNI I ODPOWIEDZIALNI WOLONTARIUSZE

• Maria Bubiłek wraz z grupą wolontariuszy z I L.O im. Jana Zamoyskiego w Zamościu za wspieranie organizacji pożytku publicznego podczas akcji charytatywnych, kampanii społecznych i zbiórek publicznych. W roku 2013 wolontariusze uczestniczyli w kilkunastu akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych, przepracowując łącznie ponad tysiąc godzin na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

• Magdalena Kulińska – pełni społeczną funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej działającego m.in. na rzecz osób z niepełnosprawnością. Animatorka i opiekunka osób z niepełnosprawnością. Trenerka w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

 

ZWYCIĘZCA W KATEGORII PRZYJAZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• Urząd Miasta Zamość – w ostatnim roku Urząd Miasta podjął działania zwiększające dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnością. Uruchomiony został telemost, łączący Biuro Obsługi Interesanta z salą Consulatus,w której odbywają się Sesje Rady Miejskiej, umożliwiając uczestnictwo w Sesjach osobom z niepełnosprawnością ruchową. Ponad to Urząd Miasta Zamość, kontynuuje realizację inwestycji, których celem jest zwiększenie dostępności infrastrukturalnej (przykładem są chociażby Ogród Zoologiczny, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Książnica Zamojska itp.)

 

ZWYCIĘZCA W KATEGORII MEDIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE

• Anna Dąbrowska – Dziennikarka TVP Lublin wraz z zespołem (m.in. Klaudią Jastrzębską, Dorotą Boczek, Agnieszką Szczebiot ) za pokazywanie potencjału i pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością. Anna Dąbrowska jest kierownikiem magazynu reporterów Zdarzenia oraz wydawcą programu. Od 1991 roku związana z TVP Lublin. Jako pierwsza stworzyła program interwencyjny w TVP Lublin – „Wokół ludzkich spraw”, była organizatorką konferencji przeprowadzonej w studio TVP Lublin w 2013r. „Niepełnosprawność jako kwestia praw człowieka”. Zaangażowana w działalność charytatywną oraz w edukację obywatelską, uwrażliwiając młode pokolenie dziennikarzy na sprawy społeczne.

 

Swoją obecnością na Gali zaszczycili nas między innymi:
– Joanna Szot – Doradca Wojewody Lubelskiego,
– Anna Kocot – Urząd Miasta Lublin,
– Jadwiga Machulewska – Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość,
– Jerzy Michalski – Dyrektor wydziału Edukacji i Sportu UM Zamość,
– Halina Rycak – Dyrektor MCPR w Zamościu,
– Jerzy Sobczuk – V-ce Starosta Zamojski,
– Konrad Dziuba – Z-ca Wójta gminy Zamość,
– Krzysztof Rusztyn – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
– Andrzej Bubeła – Dyrektor Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu,
– Andrzej Szumowski – Dyrektor MDK w Zamościu,
– Ryszard Zań – Wójt Gminy Kodeń,
oraz liczne grono przedstawicieli mediów, urzędów, instytucji i organizacji z terenu województwa lubelskiego.

Za obecność i wsparcie organizacji Gali – Dziękujemy !!!

 

Gala zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Roku Obywateli.

Gala zorganizowana została w ramach Projektu pn. „Zrozumieć Konwencję, czyli od idei do praktyki” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.Projekt pn. „Zrozumieć Konwencję, czyli od idei do praktyki” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.
Projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie.