Zamość: Koncert charytatywny z udziałem Krzysztofa Krawczyka

Polski Komitet Pomocy Społecznej organizuje 19 października 2013 roku w hali OSIR w Zamościu koncert pod hasłem „Nie jesteś sam – pomóż”. W programie wystąpi KRZYSZTOF KRAWCZYK. Dochód przeznaczony będzie na pomoc biednym i najbardziej potrzebującym rodzinom w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim i zamojskim.

Reklamy

Polski Komitet Pomocy Społecznej niesie pomoc najbiedniejszym rodzinom, w tym wielodzietnym. Pomocą żywnościową objęliśmy, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim i zamojskim, ok. 12000 osób w tym ok. 5000 dzieci. Wśród naszych podopiecznych rozdysponowaliśmy w ostatnich 10 latach ok.6 000 ton polskiej żywności. Wspieramy finasowo rodziny dotknięte chorobami nowotworowymi i losowymi zdarzeniami.

Od 2012 roku wspieramy finansowo akcję szczepień przeciw rakowi szyjki macicznej.

Reklamy

19 października 2013 roku organizujemy wspólnie, w hali OSIR w Zamościu ,koncert pod hasłem „Nie jesteś sam-pomóż”. W programie wystąpi, KRZYSZTOF KRAWCZYK. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na realizację zadań statutowych naszego stowarzyszenia.

Początek koncertu o godz. 19:00