Zamość: Lingwistycznie w Społeczniaku

Zespół Szkół Społecznych w Zamościu zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych do udziału w Europejskich Dniach Kształcenia Językowego, które odbędą się w dniach 22-24 maja.

Reklamy


Imprezę honorowym patronatem objęli rektorzy Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

„Głównym punktem programu każdego dnia będzie Uniwersytecki Konkurs Języków Obcych przygotowany pod patronatem Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL” – mówi koordynatorka przedsięwzięcia Pani Monika Borkowska, nauczycielka języka angielskiego zamojskiego Społeczniaka. -„Celem w Europejskich Dniach Kształcenia Językowego jest propagowanie praktycznej znajomości języków obcych i międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, poszerzanie umiejętności językowych młodzieży, wymiana doświadczeń nauczycieli języków w celu doskonalenia warsztatu zawodowego a także promocja szkół i nauczycieli biorących udział w konkursie” – dodaje.

Reklamy

„Dla towarzyszących uczniom nauczycieli języków obcych zostały przygotowane warsztaty metodyczne, które poprowadzą doradcy metodyczni wydawnictw Macmillan i Pearson oraz wykładowcy UMCS i KUL” – podkreśla druga koordynatorka projektu Pani Bogusława Denys, również nauczycielka angielskiego.

Szczegółowy program i regulamin znajdują się w zakładce Konkurs Językowy, na stronie www.unia.zam.pl.