27 września 2023

Zamość: Obchody 68 Rocznicy wybuchu powstania warszawskiego

1 sierpnia br. odbyły się w Zamościu uroczyste Obchody 68 Rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

Reklamy

Uroczystości rozpoczęła o godz. 11.00 Msza św. w Kościele Rektoralnym p.w. św. Katarzyny                   w Zamościu, którą koncelebrowali ks. Rektor prałat Zdzisław Ciżmiński, ks. Zbigniew Gaca i ks. kapelan WP płk Bogusław Romankiewicz, który również wygłosił  homilię poświęconą bohaterskiej walce powstańców z niemieckim okupantem. 

Po zakończonej Mszy św. poczty sztandarowe: 3 Batalionu Zmechanizowanego, ŚZŻAK Okręg Zamość, Kół Rejonowych ŚZŻAK, organizacji patriotycznych oraz uczestnicy obchodów przeszli pod Pomnik Armii Krajowej przy ul. Partyzantów. Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwała Straż Miejska.

Reklamy

Po odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, przy Pomniku AK, okolicznościowe historyczne przemówienie wygłosił Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński.

W uroczystościach udział wzięli: poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, przedstawiciele Biura Senatorskiego senatora Jerzego Chróścikowskiego, duchowni, Dowódca 3 Bat. Zmechanizowanego w Zamościu ppłk Tadeusz Nastarowicz, Szef WKU w Zamościu mjr Bogusław Piątek, przedstawiciel władz samorządowych- Przewodniczący Rady Miasta Zamość pan Jan Wojciech Matwiejczuk, Kombatanci i członkowie ŚZŻAK, przedstawiciele organizacji: m.in. Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska, Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, przedstawiciele mediów, mieszkańcy Zamościa i regionu.

Reklamy

Informujemy ponadto, iż w trakcie uroczystych obchodów miało również miejsce wręczenie Medalu „PRO MEMORIA”, który otrzymał  por.  Ryszard Sokołowski  ps. WSKAZÓWKA, nadanego  przez Ministra Jana Ciechanowskiego – Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Została również wręczona Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, nadana przez Zarząd Okręgu Zamość, zatwierdzona przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, MON, Prezydenta RP ś.p. prof. Lecha Kaczyńskiego. W/w odznakę otrzymali żołnierze kombatanci AK:

– por. Zygmunt Barczuk  ps.  „Biały”

– por. Narcyz Kruk          ps. „Sokół„

Wręczenia w/w medalu i Odznak dokonał Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak w asyście przedstawicieli Prezydium Zarządu Związku.

 Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły pod Pomnikiem AK wieńce i kwiaty.

W imieniu Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie dziękuję redakcjom oraz dziennikarzom mediów Zamojszczyzny za przekazanie do publicznej wiadomości informacji o współorganizowanych przez Związek Obchodach 68 Rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz za tak liczny udział w uroczystościach.

 

 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość