Zamość: Spotkanie informacyjne na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku

18 grudnia 2012 r. w w Hotelu Carskie Koszary przy ul. Koszary 11 w Zamościu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku.

Reklamy

Organizatorem spotkania jest Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Zamościu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

Celem spotkania będzie omówienie Planów Działań dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX na 2013 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przedstawienie ”dobrych praktyk” projektów realizowanych w ramach PO KL.  Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach dostępnych programów  unijnych.

Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z terenu powiatów: m. Zamość, zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz biłgorajskiego.

 

PROGRAM SPOTKANIA:

10.00 – 10.20 Rejestracja uczestników

10.20 – 10.40 Otwarcie spotkania; powitanie uczestników, prezentacja programu- Marian Gil, Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

10.40 – 11.30 Plany Działania dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Marcin Wójcicki, Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

11.30 – 12.30 Przedstawienie „dobrych praktyk” realizowanych projektów w ramach PO KL
– 9.1.1 PO KL „ABC Małego odkrywcy”- Agnieszka Piela, Urząd Gminy Łabunie
– 9.2 PO KL „Wysokie kompetencje-pewna przyszłość zawodowa” – Sławomir Sitarz, Jarosław Dubiel, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.35 Plany Działania dla Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Anna Łukiewicz, Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS
w Zamościu

13.35 – 14.00 „Własny biznes – możliwości wsparcia ze środków unijnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą” – Katarzyna Zawiślak, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

14 00 Poczęstunek