Zapraszamy do uczestnictwa w kursie – Pilot wycieczek

Kurs adresowany jest do pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw i kadry zarządzającej tych przedsiębiorstw prowadzących działalność (posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego).

Reklamy

 

Kurs adresowany jest do pracowników (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy) mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MMŚP) i/lub kadry zarządzającej tych przedsiębiorstw prowadzących działalność (posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego).

 

– 150 godzin szkolenia z obsługi grup wycieczkowych zakończonego egzaminem
przeprowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek.

Reklamy

Każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia odbywać się będą maksymalnie dwa razy w tygodniu po 4 godz. zajęć, aby zapewnić płynność w pracy,

– 45 godzin zajęć z języka obcego (angielski, niemiecki, włoski bądź hiszpański) na poziomie
średniozaawansowanym zakończonych egzaminem TELC na poziomie B2. Szkolenia językowe odbywać się będą po 4 godz. zajęć,

– udział w zorganizowanej w ramach projektu wycieczce zagranicznej.

 

 

Informacje:

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

ul. 3 Maja 37 (Dom Nauczyciela) I piętro

tel. 84 696 48 80

 pn-nd 9.00 – 18.00