Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Stara Tradycja”

Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel i jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej. Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków i śpiewaków – kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze.

Reklamy

 

Uczestników konkursu oceniać będą mistrzowie – wiejscy muzykanci starszego pokolenia – oraz eksperci – badacze żywego dziedzictwa muzycznego.

Konkurs „Stara Tradycja” organizowany jest przez Fundację „Wszystkie Mazurki Świata” w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.

Reklamy

 

REGULAMIN KONKURSU

1.      UCZESTNICY

· Uczestnikami Konkursu „Stara Tradycja” mogą być muzycy i zespoły, które nie mają jeszcze na swym koncie autorskiej publikacji płytowej.

· Uczestnikami mogą być zarówno soliści (śpiewacy i instrumentaliści), jak i zespoły – zarówno muzyczne (kapele), jak i śpiewacze.

· Laureaci trzech pierwszych miejsc edycji 2012 proszeni są o nie branie udziału w dwóch kolejnych edycjach konkursu (2013, 2014).

 

2.      ZGŁOSZENIA

· Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 3 nagrania w formacie mp3 z utworami będącymi kontynuacją konkretnej tradycji muzycznej z terenu Rzeczpospolitej. Nagrania należy przesłać na adres stara.tradycja@festivalmazurki.pl

· Wraz z nagraniami należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załączniku, a także do pobrania na stronie Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata www.festivalmazurki.pl w zakładce Stara Tradycja). W formularzu należy podać źródła nadesłanych utworów (nazwiska muzykantów, od których pochodzą melodie, tytuły nagrań archiwalnych, publikacji itp.).

 

3.      NAGRODY

· Pierwsza trójka laureatów III edycji konkursu Stara Tradycja w 2013 otrzyma nagrody pieniężne w wysokości:

2000 zł (I miejsce), 1500 zł (II miejsce) oraz 1000 zł (III miejsce).

· Zdobywca I miejsca otrzyma także zaproszenie do gościnnego występu podczas jednego z koncertów na Festiwalu „Nowa Tradycja” organizowanego przez Program II Polskiego Radia (16-19 maja 2013, Warszawa).

· Spośród laureatów konkursu wybrani zostaną uczestnicy tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (kategoria „Folklor rekonstruowany”).

 

4.      JURY, OCENIANIE ZGŁOSZEŃ, WYŁANIANIE LAUREATÓW

· Zwycięzcy konkursu (I, II i III miejsce, nagroda publiczności) wyłonieni zostaną w głosowaniu jury (mistrzów i ekspertów) oraz publiczności.

· W Jury konkursu zasiadają wiejscy muzykanci z różnych regionów Polski oraz eksperci – badacze polskiej muzyki ludowej.

Nazwiska jurorów-muzykantów zostaną ogłoszone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Dobór muzykantów będzie związany z charakterem zgłoszeń – w zamyśle organizatorów w jury zasiadać powinni muzykanci reprezentujący różne regiony Polski, zdolni fachowo ocenić nagrania reprezentujące muzyczną tradycję tych regionów.

Eksperci: Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek, Marcin Pospieszalski, Tomasz Nowak, Adam Strug.

· W I etapie konkursu, na podstawie nadesłanych nagrań wyłonionych zostanie dziesięciu uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym. Wszystkie zgłoszenia zostaną zakodowane przez organizatora – jury oceniać będzie anonimowe nagrania. Nadesłane utwory muszą zostać opatrzone dokładną informacją o pochodzeniu melodii (nazwiska muzykantów, nazwy kapeli, regionu i wsi lub tytuły wydawnictw, które stały się źródłem dla młodych muzyków).

Koncert finałowy „Stara Tradycja” jest jednym z kluczowych wydarzeń Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” i łączy się z informacją i promocją całego Festiwalu. Jest on wydarzeniem zarówno jako finał konkursu jak i jako spotkanie jego uczestników. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w koncercie finałowym (7 maja 2013, Warszawa).

 

ZGŁOSZENIA (formularz i nagrania)

PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 1 KWIETNIA 2013  NA ADRES:

stara.tradycja@festivalmazurki.pl

 

Michał Maziarz

Koordynator Konkursu „Stara Tradycja” 2013

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata