Zaproszenie do składania ofert w Gminie Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej – przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia wiosek tematycznych na terenie gminy Hrubieszów.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Hrubieszów uzyskała dotację w wysokości 549090,52 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację n/w usługi zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania.

więcej >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009