Zaświadczenie z e-Urzędu Skarbowego (e-US) – to proste!

Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodach i 54% zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest wydawanych w serwisie internetowym w ciągu kilku minut. Zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej.

Reklamy

Zaświadczenie krok po kroku 
 • logujesz się do serwisu e-US na podatki.gov.pl i wyrażasz zgodę
  na e-korespondencję,
 • składasz wniosek o wydanie zaświadczenia, 
 • otrzymujesz elektroniczne zaświadczenie w postaci pliku, 
 • pobierasz plik z zakładki „Dokumenty otrzymane”,
 • plik przekazujesz do instytucji, która tego wymaga, np. pocztą elektroniczną,
  na nośniku danych czy za pośrednictwem systemu tej instytucji. 
Jakie zaświadczenia możesz otrzymać w e-US
 • o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
 • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek
  na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU); 
 • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodach i 54% zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut. 

Bez opłaty skarbowej

Zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej.

Reklamy
­
Jak bank czy uczelnia sprawdzą autentyczność zaświadczenia 
 • pracownik instytucji korzystającej z zaświadczenia otrzymuje je w formie pliku
 • plik zawiera podpis elektroniczny w postaci:
  • kwalifikowanej pieczęci Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownika urzędu skarbowego
 • do zweryfikowania podpisu w e-zaświadczeniu służy usługa na portalu PUESC (https://puesc.gov.pl/uslugi/zweryfikuj-podpis-elektroniczny
 • raport z weryfikacji wraz z zaświadczeniem można wydrukować i dołączyć do akt prowadzonej sprawy.

Zaświadczenia elektroniczne wydawane w e-US powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi.

­

info: Krajowa Administracja Skarbowa, grafika: lubiehrubie (screen strony internetowej)


Zobacz też:

Śnieżyca w Zamościu [WIDEO]

Śnieżyca w Zamościu [WIDEO]


Zerknij na Instagram →