Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

19 czerwca br., w Stefankowicach (gm. Hrubieszów), przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 25 drużyn z terenu miasta i gminy Hrubieszów w kategorii Ochotniczych Straży Pożarnych, Męskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Żeńskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Reklamy

Zwycięzców wyłoniło ćwiczenie bojowe. Wśród OSP pierwsze miejsce zajęły Moniatycze przed Czerniczynem i Teptiukowem. Najlepszą Męską Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przygotowały Ubrodowice, które uplasowały się przed Stefankowicami i Moniatyczami. Natomiast miejsca wśród Żeńskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zajęły kolejno Moniatycze, Kozodawy i Dziekanów.

Reklamy

Spotkanie strażaków było okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez władze Związku OSP RP. Najwyższe odznaczenie, Złoty Znak Związku odebrał druh Zdzisław Mociak zaś druhowi Waldemarowi Malinowskiemu nadano Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Ponadto wręczono 15 medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, z czego: 3 złote, 4 srebrne i 8 brązowych. 14 druhów OSP odebrało odznakę „Strażak Wzorowy”.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki
Foto: Gmina Hrubieszów