Zespół Szkół w Dołhobyczowie do likwidacji. Porządkowanie systemu oświaty w szkołach podległych powiatowi

Na ostatniej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie. Jest to zarazem początek procedury likwidacji szkoły.

Reklamy

Decyzja spowodowana jest bardzo niską liczbą uczniów uczęszczających do ZS w Dołhobyczowie.

W 2011 roku w 7 oddziałach uczyło się tam 127 uczniów (dane na dzień 30 września), w 2012 – 83 uczniów w 6 oddziałach, a w roku 2013 w 4 oddziałach naukę pobierało 51 osób. W obecnym roku szkolnym edukację w szkole kończy 26 uczniów, a szanse na nowy nabór są niewielkie. Przewiduje się, że po najbliższych wakacjach w techikum pozostanie 25 uczniów.

Reklamy

Powiat hrubieszowski dopłaca rocznie do utrzymania szkoły 800 tys.

W czasie sesj podjęto również decyzję, że pozostali w Zespole Szkół w Dołhobyczowie uczniowie dokończą naukę w Hrubieszowie, a Powiat Hrubieszowski udzieli im pomocy finansowej na dojazdy, zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej i wyżywienie.

Radni podjęli także szereg uchwał porządkującyh system oświaty i wycofujących z niego klasy i kierunki, które faktycznie w podległych placówkach już nie funkcjonują z powodu braku chętnych lub też na skutek zmian przepisów oświatowych. Dotyczy to Zespołów Szkół nr 1 i 4.