Zgłoszenia na festiwal antyczny „Gotania”

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej „Gotania” odbędzie się w gminach Mircze i Tyszowce. Cykl koncertów, pokazów i innych wydarzeń artystyczno-historycznych jest planowany na koniec lipca i połowę sierpnia, ale propozycje firm, które chcą je zorganizować są przyjmowane jeszcze tylko przez kilka dni.

Reklamy

Oferty są przyjmowane do 5 lipca, a szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Hrubieszów, które jest liderem projektu, promującego podregion „Gotania”.

Zadaniem firmy, która złoży najkorzystniejszą propozycję, będzie zorganizowanie 29 lipca w Kryłowie w gminie Mircze oraz 12 sierpnia w Tyszowcach, koncertów z udziałem gwiazd, pokazów walk w wykonaniu krajowych i zagranicznych grup rekonstrukcyjnych i innych wydarzeń, ukazujących życie codzienne sprzed 1700 lat. Program imprez przewiduje m.in. przygotowanie historycznych obozów gockich i antycznych targów.

Dodatkowo w Tyszowcach ma być przygotowana specjalna ekspozycja strojów z czasów Grodów Czerwieńskich oraz innych eksponatów, informujących o odkryciach archeologicznych w Czermnie. 

„Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA” jest częścią projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Źródło: ias24.eu