Zielone Pogranicze

W dniu 7 czerwca 2008 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Ślipczu, odbędzie się tradycyjnie coroczny Festyn Zielone Pogranicze.

Reklamy

u>Harmonogram imprezy:

1. Uroczyste otwarcie – godz. 1200.
2. Przemówienie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie i Wójta Gminy Hrubieszów.
3. Prezentacja szkół przygranicznych z: Husynnego, Ślipcza, Kosmowa i Mienian.
4. Konkurs plastyczny „Straż graniczna w akcji”.
5. Konkurs wiedzy o straży granicznej i pograniczu.
6. Konkursy sprawnościowe dla dzieci.
7. Występ zespołu muzycznego „Strych” z Hrubieszowa.
8. Pokazy tresury psów służbowych, sprawności i wyposażenia Straży Granicznej (musztra paradna z psami).
9. Wybór miss i mistera Zielonego Pogranicza.

Podczas festynu przewidziano poczęstunek grochówką dla dzieci.

Organizatorami Festynu są:
– Wójt Gminy Hrubieszów,
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
– Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach,
– Rada Sołecka i KGW Ślipcze,
– Szkoła Podstawowa w Ślipczu.

ZAPRASZAMY !!!