Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Bardzo ważne jest, aby dzieci i młodzież świadoma była, a wręcz współtworzyła oblicze miejsca, z którego pochodzi. Mając to na uwadze Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie w dniu 21 X 2009 roku, już po raz ósmy, zorganizowała Konkurs Recytatorski „Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie”.

***

Intencją organizatorów rokrocznie jest ukazanie tradycji i piękna Ziemi Hrubieszowskiej, a celem – krzewienie idei regionalizmu, ukazanie historii i piękna Ziemi Hrubieszowskiej oraz stworzenie warunków do szerszego zaprezentowania poezji i prozy twórców związanych z naszym regionem.

Józef Czechowicz kiedyś pięknie powiedział, iż „odbudować w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnić nimi obraz rzeczywistości – to piękne zadanie…”, recytatorzy VIII finału konkursu podjęli się go i osiągnęli sukces. Dostarczyli słuchaczom wielu chwil wzruszeń i refleksji, niejednokrotnie poprowadzili do świata wewnętrznych przeżyć, jednocześnie przybliżając inny świat – świat dziedzictwa kulturowego miejsca, w którym żyjemy. To bardzo cenny dar w czasach nastawionych na konsumpcję, szybkie tempo życia i karierę.

Uczestnicy przesłuchań konkursowych udowodnili, że czasami warto przystanąć w biegu, rozejrzeć się i zastanowić, dostrzec to, co nas otacza, gdyż żyjemy w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski; wyrecytowane strofy rodzimych poetów w pełni to potwierdzają.

Uczestnicy Konkursu prezentowali się w następujących kategoriach:

A – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych
B – uczniowie gimnazjów
C – uczniowie szkół średnich
D – wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego; uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej

***

W przesłuchaniach finałowych Jury zaprezentowało się 44 osoby. Po wnikliwej analizie wszystkich prezentacji Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzi:
1. Barbarę Marut – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie
2. Paulinę Kidyba – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie
3. Igę Rybak – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie
4. Magdalenę Mięczak – ZS Nr 2 Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie

oraz wyróżnić:
1. Adę Niebrzegowską – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie
2. Annę Radomską – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie
3. Ewę Czarnecką – ZS Nr 2 Gimnazjum Publiczne w Hrubieszowie
4. Martynę Witkowską – Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie
5. Maję Wiśniewską – ZS Nr 3 w Hrubieszowie
6. Pawła Nizioł – WTZ Oszczów
7. Annę Zimoląg – WTZ Oszczów
8. Patrycję Szczepańską – SOSW
9. Ewę Opszyńską – SOSW

***

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa, a uczestnicy pamiątkowe podziękowania z udział w konkursie.

Po raz kolejny recytatorzy za pośrednictwem pięknych słów uwrażliwili uczestników spotkania na piękno Ziemi Hrubieszowskiej. To z nią związane są historie, miejsca, ludzie… a zaprezentowane teksty przypomniały o tym i wyraziły nasz szacunek. Stały się one dla słuchaczy swoistym punktem odniesienia, dzięki któremu zrozumieją inne historie, inne wiersze i prozę, a wraz z nimi miejsca i ludzi. To spotkanie finałowe wzbogaciło nie tylko recytatorów, ale wszystkich uczestników o wiedzę i wzruszenia. Mam nadzieję, że za rok to powtórzymy…

***

Jolanta Janiec
Kierownik Działu Udostępniania MBP
w Hrubieszowie

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009