Zimowe patrole na granicy

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w swej codziennej służbie, realizując obowiązki ustawowe, starają się również pomagać mieszkańcom przygranicznych miejscowości.

Reklamy

Przy obecnych warunkach atmosferycznych, funkcjonariusze SG odwiedzają ludzi, którzy mieszkając z dala od utwardzonych dr óg, niejednokrotnie mogą być odcięci od świata. Mając świadomość, iż opady śniegu uniemoÅ ¼liwiają ludziom starszym i samotnym dotarcie do sklepu, apteki czy lekarza, funkcjonariusze starają się w takich sytuacjach przyj ść z pomocą. Sami mieszkańcy pogranicza w rozmowach z nami przyznają, iż czują się dzięki temu pewniej, wiedzą bowiem, że co pewien czas w okolicach ich domostw pojawia się patrol Straży Granicznej.

Innym istotnym elementem codziennej służby jest też prowadzony dodatkowo monitoring rzeki granicznej Bug. Funkcjonariusze podczas patroli, sprawdzają czy na rzece nie powstają zatory oraz miejsca, w których woda zaczyna się rozlewać na przygraniczne tereny, zagrażając tym samym ludziom i ich dobytkowi.

 

Info i foto: NOSG