Znasz-li ten kraj – pytanie nr 12

Przedstawiamy zdjęcie oraz pytanie nr 12 w ogłoszonym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie konkursie internetowym „Znasz-li ten kraj”.

Reklamy

Celem konkursu jest przybliżenie Internautom dziedzictwa kulturowego powiatu hrubieszowskiego, rozwijanie zainteresowań powiatem, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i związków z „małą ojczyzną” oraz propagowanie walorów turystycznych Ziemi Hrubieszowskiej. Przedmiotem konkursu są fotografie zamieszczone w albumie „Zwykłe – Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej”,wydanym przez Organizatora w 2011 r.

Konkurs rozpoczął się 30.01.2012 r., trwać będzie przez kolejnych 14 tygodni.

Reklamy

Z początkiem każdego tygodnia na stronach internetowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie oraz portalu internetowego LubieHrubie ukazywać będzie się kolejna fotografia, pochodząca z albumu wraz z pytaniem, co przedstawia dane zdjęcie i gdzie znajduje się sfotografowany obiekt (miejscowość).

Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników: maj 2012 r. podczas Tygodnia Bibliotek.

Organizator przewiduje bardzo atrakcyjne nagrody!!!!!

Zapraszamy do udziału!!!

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu, zamieszczonym na stronie biblioteki: www.pbphrubieszow.pl

Informacje pod zdjęciem nr 12:
Zdjęcie autorstwa Łukasza Patyjewicza, w albumie „Zwykłe-Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej” znajduje się na stronie 161.

Pytanie nr 12:
Co przedstawia dane zdjęcie i gdzie znajduje się sfotografowany obiekt (miejscowość)?


Odpowiedź na pytanie nr 11:
Dwór z XIX wieku w Białowodach.

Na odpowiedzi czekamy do dnia 20.04.2012 r. (włącznie) pod adresem e-mail :
pbphrub@wp.pl

lub

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina
ul. 3-go Maja 11
22-500 Hrubieszów