Znasz-li ten kraj – pytanie nr 3

Przedstawiamy zdjęcie oraz pytanie nr 3 w ogłoszonym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie konkursie internetowym „Znasz-li ten kraj”.

Reklamy

Celem konkursu jest przybliżenie Internautom dziedzictwa kulturowego powiatu hrubieszowskiego, rozwijanie zainteresowań powiatem, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i związków z „małą ojczyzną” oraz propagowanie walorów turystycznych Ziemi Hrubieszowskiej. Przedmiotem konkursu są fotografie zamieszczone w albumie „Zwykłe – Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej”,wydanym przez Organizatora w 2011 r.

Konkurs rozpoczyna się 30.01.2012 r., trwać będzie przez kolejnych 14 tygodni.

Z początkiem każdego tygodnia na stronach internetowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie oraz portalu internetowego „ Lubiehrubie” ukazywać będzie się kolejna fotografia, pochodząca z albumu wraz z pytaniem, co przedstawia dane zdjęcie i gdzie znajduje się sfotografowany obiekt (miejscowość).

Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników: maj 2012 r. podczas Tygodnia Bibliotek. Organizator przewiduje bardzo atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do udziału! Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu, zamieszczonym na stronie biblioteki:www.pbphrubieszow.pl

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Cerkiew Narodzenia Pana Jezusa. Obecnie kościół Matki Boskiej Łaskawej w Szpikołosach.
Obie odpowiedzi są poprawne.

Zdjęcie nr 3 jest autorstwa Małgorzaty Szymańskiej, w albumie „Zwykłe-Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej” znajduje się na stronie 78.

Pytanie nr 3:
Co przedstawia dane zdjęcie i gdzie znajduje się sfotografowany obiekt (miejscowość)?

Na odpowiedzi czekamy do dnia 17.02.2012 r.(włącznie) pod adresem e-mail:
pbphrub@wp.pl lub Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina, ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów

Szczegóły…
http://pbphrubieszow.pl/?p=1811#more-1811