ZS Turkowice – Dzień przedsiębiorczości

Turkowice

Reklamy

31 marca 2011r. uczniowie Zespołu Szkół w Turkowicach przystąpują do ogólnopolskiego programu: „Dzień przedsiębiorczości”, który w Polsce organizowany jest po raz ósmy, przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Głównym założeniem programu jest stworzenie szansy na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy. Projekt ma sprzyjać w podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji o planowaniu swojej dalszej drogi zarówno edukacyjnej jak i zawodowej.

Dzięki uprzejmości pana mgr Józefa Czerniaka – dyrektora Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu, pana mł. bryg. mgr inż. Piotra Kierepko – Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, pana mgr Sławomira Marciniuka – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie oraz pana ppłk mgr Tadeusza Bartnika – dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie, nasi uczniowie mają okazję do kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy.

Uczniowie podczas kilku godzin będą mięli możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wybranym zawodzie, jednocześnie pozyskują niezbędne informacje o wykształceniu, umiejętnościach oraz predyspozycjach, które są konieczne do wykonywania konkretnego zawodu. Przy okazji zapoznają się z organizacją i zarządzaniem firmą oraz doświadczą związku pomiędzy wykształceniem, a karierą zawodową.

Naszym szkolnym koordynatorem „Dnia przedsiębiorczości” jest pani Małgorzata Jaworska, która realizuje idee projektu, a mianowicie:
– włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi;
– stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

***

Opracowała: Żaneta Szymańska