ZUS prześwietlił zwolnienia lekarskie

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już zdrowi.

Reklamy

 

W ubiegłym roku biłgorajski ZUS przeprowadził ponad 7 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i sprawdzenie czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne. Skutek finansowy tych kontroli oraz innych działań dotyczących świadczeń chorobowych sięgnął w regionie 1,5 mln zł. To środki, które zostały w funduszu na świadczenia dla osób, którym faktycznie się należą.

Czy chory prawidłowo korzystał ze zwolnienia?

O nieprawidłowym korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego mówimy, gdy chory w jego trakcie pracuje lub wykonuje inne działania, które mogą wydłużyć powrót do zdrowia. Wtedy musi liczyć się z tym, że straci prawo do świadczenia chorobowego. Biłgorajski ZUS stwierdził takie nieprawidłowości w przypadku 234 zwolnień. Na czym inspektorzy przyłapali mieszkańców regionu, gdy ci byli na zwolnieniach lekarskich? Sołtys zbierał opłaty od mieszkańców wsi. Adwokatka wiele razy reprezentowała swoich klientów przed sądem. Inni dorabiali na zwolnieniach lekarskich uszczelniając okna, czy wykładając towar na półkach w sklepie. Warto pamiętać, że kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień prowadzą również samodzielnie pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób.

Czy zwolnienie było zasadne?

W ramach drugiego rodzaju kontroli lekarze orzecznicy ZUS badali, czy korzystający ze zwolnień faktycznie byli niezdolni do pracy – inaczej mówiąc: czy zwolnienia były zasadne. W efekcie 105 zwolnień lekarskich trzeba było skrócić, bo ubezpieczeni mogli wrócić do pracy.

Skończyła się umowa – zasiłek jest ograniczany

ZUS ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych do ustawowego limitu osobom, które pobierają je po ustaniu zatrudnienia. Podstawa wymiaru zasiłku nie może wtedy przekraczać przeciętnego wynagrodzenia krajowego. W ubiegłym roku biłgorajski ZUS musiał obniżyć z tego względu 628 świadczeń na łączną kwotę ponad miliona złotych.

Spóźnione zwolnienie papierowe

Jeszcze do końca listopada ZUS miał obowiązek zmniejszyć zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, gdy ubezpieczony spóźnił się z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego do Zakładu lub pracodawcy. Z tego powodu trzeba było obniżyć w regionie 345 zasiłków na łączną kwotę 30,2 tys. zł. Od 1 grudnia 2018 roku ta zasada już nie obowiązuje, bo wtedy weszło w życie obowiązkowe elektroniczne zwolnienie lekarskie. W przypadku e-zwolnień nie ma w przepisach terminu na dostarczenie zwolnienia, więc nie ma też opóźnień.

 

Podsumowanie kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w 2018 r.przez Oddział ZUS w Biłgoraju (obejmuje powiaty: m. Zamość, zamojski, m. Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski, hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski, janowski):

1. kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich(czy pacjent korzysta ze zwolnienia zgodnie z jego celem – żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia?)

– 234 przypadki nieprawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich (głównie praca na zwolnieniu)

– 391,9 tys. zł wstrzymanych i zwróconych świadczeń chorobowych

2. kontrola orzekania o niezdolności do pracy (czy pacjent jest niezdolny do pracy?)

– 105 skróconych zwolnień lekarskich

– 54,3 tys. zł świadczeń niewypłaconych z powodu skrócenia zwolnienia

3. obniżenie zasiłku z powodu dostarczenia zwolnienia lekarskiego po terminie (przepis obowiązywał do końca listopada 2018 r.)

– 345 zbyt późno dostarczonych papierowych zwolnień lekarskich

– 30,2 tys. zł z obniżenia świadczeń

4. obniżenie zasiłku po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia)

– 628 przypadków obniżenia podstawy wymiaru świadczeń do kwoty przeciętnego wynagrodzenia krajowego

– 1 mln 6 tys. zł z obniżenia świadczeń


źródło: ZUS