ZUS: Ułatwienia dla firm w kryzysie

Prostsze przesunięcie terminu płatności składek i przerwa w spłacie już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

Reklamy

 

Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z odroczenia terminu płatności składek o trzy miesiące. Chodzi o składki za okres od lutego do kwietnia 2020 roku (również te, których termin płatności upłynął).

Natomiast firmy, które już spłacają zaległości wobec ZUS w ratach, mogą wystąpić o zawieszenie układu ratalnego – też na trzy miesiące. W tym przypadku można zawiesić płatność rat lub składek, które mają wpłynąć do ZUS w okresie od marca do maja tego roku. Przyznanie ulgi oznacza, że umowa ratalna z Zakładem wydłuży się o okres takiej przerwy.

Reklamy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował uproszczony wniosek o tego rodzaju wsparcie. – Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności – wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Wniosek można przesłać do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych, pocztą tradycyjną albo złożyć w specjalnym pojemniku w placówce instytucji. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, samo złożenie dokumentów nie gwarantuje udzielenia ulgi. Potwierdzeniem ulgi jest umowa zawarta z ZUS. Więcej na ten temat na www.zus.pl.

 

Informacje o wsparciu można uzyskać także u doradców ds. ulg i umorzeń:

 

telefon:

e-mail:

Oddział ZUS w Biłgoraju

84 688 14 68

82 565 34 55, wew. 272

doradca_ds_ulg_i_umorzen_Bilgoraj@zus.pl

Oddział ZUS w Lublinie

81 535 75 92

81 535 76 77

doradca_ds_ulg_i_umorzen_Lublin@zus.pl

 

(ZUS)

 


 

Zobacz też:

REGION – ZUS zaleca kontakt elektroniczny

POWIAT – Mały ZUS – dużo chętnych. Ponad 100 zgłoszeń w powiecie hrubieszowskim