ZUS zachęca do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw usług dla klientów ZUS. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet, czyli bez wychodzenia z domu.

Reklamy

Jak skorzystać z PUE

Najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywowany.

Reklamy

Ci z Klientów, którzy posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości (uwierzytelnienia) już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS.

Aby móc wysyłać do ZUS i odbierać z ZUS wnioski, pisma i inne dokumenty, trzeba mieć możliwość składania podpisu elektronicznego. Można w tym celu skorzystać z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Wystarczy złożyć wniosek o taki profil na www.epuap.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS przy okazji uwierzytelniania profilu PUE.

 

Dla każdej grupy klientów przygotowano specjalny panel ułatwiający załatwienie dedykowanych dla nich spraw.

– Panel Ogólny

– Panel Ubezpieczony

– Panel Płatnik

– Panel Świadczeniobiorca

 

Panel Ogólny

– komunikaty administracyjne i techniczne dla użytkowników PUE ZUS

– rezerwacja wizyty w ZUS

– konfiguracja danych profilu (np. e-mail)

 

Panel Ubezpieczony

– dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adresowe ubezpieczonego

– przeglądanie okresów i rodzajów ubezpieczeń , do których został zgłoszony ubezpieczony

– stan konta ubezpieczonego

– przeglądanie składek przekazanych na rachunek w OFE

– kalkulator emerytalny

 

Panel Płatnik

– należne składki i wpłaty

– osoby zgłoszone do ubezpieczeń

– stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe

– korespondencja

 

Panel Świadczeniobiorca

– informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach

– formularz PIT

 

ePłatnik

Dla przedsiębiorców przeznaczono także moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki któremu przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

 

Nie tylko przez Internet

PUE to także Centrum Obsługi Telefonicznej. Można tu zasięgnąć informacji (np. o danych zgromadzonych na indywidualnym koncie), zarezerwować wizytę w placówce czy złożyć niektóre wnioski, niewymagające podpisu elektronicznego. Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji nastąpi uwierzytelnienie osoby dzwoniącej (niezbędne jest podanie identyfikatora i PIN). Część usług będzie dostępna przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego.

Czasem trzeba coś załatwić czy wyjaśnić osobiście w placówce ZUS. Dlatego Platforma Usług Elektronicznych to także system kierowania ruchem na salach obsługi klientów. Umieszczone tam dyspensery (biletomaty) pozwalają wybrać rodzaj sprawy i wydają bilet do właściwego dla jej załatwienia stanowiska obsługi klientów. Duże ekrany multimedialne wskazują stanowisko, przy którym można załatwić swoją sprawę, oraz podają najważniejsze informacje i aktualności dotyczące ubezpieczeń społecznych. System umożliwia także skorzystanie z rezerwacji wizyty dokonanej poprzez portal pue.zus.pl.

 

Źródło: ZUS Biłgoraj