Zwierzyniec: Zjazd Żołnierzy 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej

W niedzielę 26 maja w Zwierzyńcu odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna- Zjazd Żołnierzy 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej.

Reklamy

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki  Kompanii Honorowej wystawionej przez 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz zgromadzonych kilkunastu pocztów sztandarowych (Koła Rejonowe ŚZŻAK Okręg Zamość, szkoły, org. pozarządowe) i delegacji przed Kościołem garnizonowym AK w Zwierzyńcu. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Dęblina, otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba. Na uroczystość przybyli: Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP a zarazem prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej-Okręg Zamość, Jerzy Chróścikowski Senator RP, Wojewodę Lubelskiego reprezentował Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu Krzysztof Szwal, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Eugeniusz Polakowski, Wojsko Polskie było reprezentowane przez gen. dyw. Krzysztofa Szymańskiego, Płk.  Piotra Bałdygę ( I Warszawska Brygada Pancerna), Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk. Adama Pilipa,  dowódcę Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu reprezentował kpt.  Marek Tarańczuk,  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie reprezentowała delegacja pracowników, Roztoczański Park Narodowy reprezentował-wraz z delegacją-Dyrektor Zdzisław Strupieniuk, na uroczystość przybyli również Franciszek Kawa Wójt Gminy Susiec, prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny Bolesław Szymanik., prezes Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny Jerzy Zacharow. W uroczystościach uczestniczyli także: Weterani AK, mieszkańcy miasta i gminy Zwierzyniec oraz goście.

W kolejnym punkcie programu przemówienie okolicznościowe do zebranych wygłosił Prezes  ŚZŻAK O/ Zamość Sławomir Zawiślak.

Następnie w związku z pozytywnym rozpatrzeniem złożonych przez ŚZŻAK wniosków o mianowanie na wyższy stopień oficerski  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu ppłk. Adam Pilip wraz z gen. bryg. Krzysztofem Szymańskim oraz posłem Sławomirem Zawiślakiem dokonali wręczenia mianowań żołnierzom Armii Krajowej kpt.  Marii Fijałkowskiej, oraz kpt.  Janowi Mulawie –- Koło Rejonowe ŚZŻAK w Komarowie. 

Z kolei wiceprezes  ŚZŻAK Okręg  Zamość por. Andrzej Jaroszyński odczytał uchwałę Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość o przyznaniu Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość dla osób szczególnie zasłużonych dla Światowego Związku Żołnierzy AK.

Wręczenia odznaki dokonali: Prezes  ŚZŻAK O/ Zamość Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK O/ Zamość mjr Tadeusz Kopeć, Skarbnik ŚZŻAK O/ Zamość kpt. Czesława Lesiuk. Otrzymali w/w odznakę:

Władysław Kardasz- Zamość

Stanisław Proć – Stary Zamość

 Mikołaj Tkaczyk- Stary Zamość          

kpt. Waldemar Soroka- Zamość

 Ryszard Jabłoński- Zamość

 

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie Apelu poległych i salwa honorowa Kompanii Honorowej WP, następnie liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej.

Uroczystą Mszę Świętą za żołnierzy AK odprawił ks. Błażej Górski proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu w koncelebrze m.in. kapelana AK ks. kan. Aleksandra  Siwka. Swoją obecność podczas uroczystości zaznaczyli także podczas asysty Mszy Świętej członkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości za pocztami sztandarowymi i Orkiestrą Wojskową przemaszerowali na teren parku miejskiego, gdzie organizatorzy zabezpieczyli poczęstunek żołnierski.

 

 

ORGANIZATORZY:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Burmistrz Zwierzyńca.