Życie w krainie Gotów

28 kwietnia 2008 r. Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania złożyło wniosek o przyznanie dotacji na zadanie pn. „Życie w krainie Gotów – promocja i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego wsi Masłomęcz”.

Reklamy

Zadanie realizowane będzie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 41.000 zł, w tym przewidywane dofinansowanie – 25.000 zł. Projekt ma być realizowany w okresie od lipca do sierpnia 2008 r.

Celem jest promocja oraz przywracanie tożsamości dziedzictwa kulturowego, rodzimej tradycji wsi Masłomęcz poprzez zdobycie przez mieszkańców Masłomęcza potrzebnych umiejętności i kwalifikacji, które umożliwią stworzenie oferty edukacyjno – turystycznej, jako zaczątek wioski tematycznej poprzez odtwarzanie i popularyzowanie swojego dziedzictwa kulturowego, a zarazem narodowego w regionie i kraju przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, partnerami społecznymi oraz młodzieżą.

Ostatecznym efektem projektu będzie stworzenie „gockiej zagrody”, w której będzie prezentowane dziedzictwo kulturowe, tradycje, obrzędy i zwyczaje wsi Masłomęcz przez grupę 20 przeszkolonych mieszkańców.

W ramach realizacji projektu przewidziano przeprowadzenie szkoleń z zakresu: wyrobu strojów gockich, wyrobu ozdób gockich, tkactwa gockiego, obróbki skór przez gotów, obrzędowości gockiej, garncarstwa gockiego, tworzenia wiosek tematycznych.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki