248 tys. dla Unii Hrubieszów. Dotacja z Urzędu Miasta

30 stycznia powołana przez Burmistrza Miasta komisja rozpatrzyła oferty organizacji pozarządowych i podzieliła przewidziane w budżecie miasta na 2014 r. pieniądze przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyki i podnoszenia ciężarów.

Reklamy

 

Burmistrz Miasta propozycje komisji zatwierdził i w dniu dzisiejszym (31.01) zostały one opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Dotacje otrzymały cztery stowarzyszenia z terenu miasta, w tym MKS „Unia”.


MKS Unia Hrubieszów w sumie otrzymał 248 tys. dotacji (wnioskował o 258 tys.) tj. o20.500,00 zł. mniej niż w 2013 r., z tego na finansowanie:

– pierwszego zespołu piłki nożnej oraz seniorów podnoszenia ciężarów i seniorów lekkiej atletyki – 128 tys. zł.,

– zespołów młodzieżowych piłki nożnej (czterech) oraz grup młodzieżowych lekkiej atletyki i podnoszenia ciężarów – 120 tys. zł.


Zarząd klubu zdecydował już wstępnie o podziale pieniędzy na poszczególne sekcje i grupy sportowe w klubie. Niestety, kwoty te są sporo niższe niż w roku ubiegłym, co oznacza prawdopodobnie konieczność rezygnacji z niektórych priorytetów zakładanych na 2014 r.


W związku z tym, że opublikowanie w BIP informacji o podziale dotacji wywołało liczne komentarze, poniżej podajemy kwoty dotacji z budżetu miasta przyznawane na finansowanie sportów w „Unii” za okres pięciu ostatnich lat.


Przedstawia się to następująco:

2010 r. – 269.953,23 zł. (109.500,00 dla klubu i 160.453,23 dla HOSiR)

2011 r. – 242.475,89 zł. (92.000,00 dla klubu i 150.475,89 dla HOSiR)

2012 r. – 288.071,75 zł. (268.700,00 dla klubu i 19.371,75 dla HOSiR)

2013 r. – 268.500,00 zł. (wyłącznie dla klubu)

2014 r. – 248.000,00 zł. (wyłącznie dla klubu) 


Uwaga ! 

Do końca I kwartału 2012 r. dofinansowywanie działalności klubu z budżetu miasta odbywało się dwoma ścieżkami; dotacjami przyznawanymi dla HOSiR oraz dotacjami pozyskiwanymi przez klub w wyniku konkursów). źródło: mksuniahrubieszow.pl