34 tysiące dotacji dla Huraganu Hrubieszów

Gminny Klub Sportowy „Huragan” Hrubieszów otrzyma 34 tysiące złotych na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.

Reklamy

 

Urząd Gminy Hrubieszów poinformował, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej” przewidzianego w Rocznym Programie Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, wybrano ofertę Gminnego Klubu Sportowego HURAGAN Hrubieszów, a wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania wyniesie 34.000 zł.

 

źródło: UG w Hrubieszowie