A jednak Bieg Herbowy się odbędzie

W ostatniej chwili znalazły się pieniądze i IX Bieg Herbowy się odbędzie. Impreza zaliczana jest do Grand Prix Polski Środkowo – Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych i rozpocznie się w niedzielę 20 maja o godz. 11:00 na stadionie HOSiR.

Reklamy

br />REGULAMIN IX BIEGU HERBOWEGO

CEL IMPREZY:
– Uczczenie IX rocznicy nadania Herbu Powiatowi
– Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji
– Promocja powiatu hrubieszowskiego
– Rywalizacja indywidualna i drużynowa w ramach szkół i klubów

ORGANIZATOR:
MKS „Unia” Hrubieszów

TERMIN IMPREZY:
20 maja 2007 r. / Start i meta Stadion HOSiR/

BIURO I ZGŁOSZENIA:
– Biuro zawodów: Stadion HOSiR
– Kontakt telefoniczny: 084-696-23-81
– Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu imprezy do godz. 10.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA (dzieci i młodzież pozwolenia rodziców).

TRASY:
We wszystkich biegach podłoże asfaltowe + bieżnia

NAGRODY:
Za zajęcie miejsc I – VI w każdym biegu zawodnik otrzymuje koszulki herbowe.
W każdym biegu za zajęcie miejsc:
I – III medale i nagrody rzeczowe
I – VI dyplomy

DRUŻYNOWO ZA I-III MIEJSCA DLA:
Szkoły Podstawowej – puchary
Gimnazjum – puchary
Szkoły ponagimnazjalnej – puchary
I – III miejsca w punktacji drużynowej Szkoły otrzymują puchary /punktacja wg zasad: (1 – 35 pkt, 2 – 32 pkt, 3 – 29 pkt, 4 – 27 pkt, 5 – 26 pkt, …. 30 – 1 pkt/

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW:
W biegu „Przedszkolaka” za zajęcie miejsc I-X nagrody rzeczowe.

UWAGI KOŃCOWE:
Za ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są kluby lub organizacje zgłaszające do imprezy (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej).
W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują sędzia główny zawodów oraz bezpośredni organizator.

PROGRAM ZAWODÓW:
– godz. 11.00 – OTWARCIE
– godz. 11.10 – BIEG PRZEDSZKOLAKÓW O PUCHAR HERMESA
– godz. 11.15 – 600 m – Dziewczęta rocznik 1996 i młodsi
– godz. 11.20 – 600 m – Chłopcy rocznik 1996 i młodsi
– godz. 11.25 – 600 m – Dziewczęta rocznik 1995 i 1994
– godz. 11.30 – 800 m – Chłopcy rocznik 1995 i 1994
– godz. 11.35 – 800 m – Dziewczęta rocznik 1993 i 1992
– godz. 11.40 – 1400 m – Chłopcy rocznik 1993 i 1992
– godz. 11.50 – 1400 m – Dziewczęta rocznik 1991 i 1990
– godz. 12.00 – 1400 m – Chłopcy rocznik 1991 i 1990
– godz. 12.10 – 1400 m – Dziewczęta rocznik 1989 i 1988
– godz. 1220 – 1400 m – Chłopcy rocznik 1989 i 1988
– godz. 1230 – BIEG GŁÓWNY – Rocznik 1987 i starsi

W przypadku zgłoszenia się małej ilości zawodników do udziału w BIEGU GŁÓWNYM zostanie on rozegrany wspólnie z rocznikiem 1989 i 1988, z zachowaniem prawa do oddzielnej klasyfikacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!