Ach cóż to był za bieg, ten kwietny, majowy bieg…

Aż 267 zawodników wzięło udział w „Kwietnym Biegu” na terenie Gminy Hrubieszów na dystansie 22 km, podzielonym na 19 etapów z których każdy miał swoją reprezentację. W biegu wzięli udział uczniowie ze: Szkoły Podstawowej Szpikołosach, Kułakowicach Trzecich, Ślipczu, Mienianach, Dziekanowie, Stefankowicach, Czerniczynie, Husynnem, Koble, Zespołu Szkół Publicznych w Moniatyczach, Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie, Gimnazjum w Kozodawach, Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, ministranci z parafii Św. Ducha w Hrubieszowie wraz z księdzem Tomaszem Bazanem, osoby niepełnosprawne z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie, reprezentacje Urzędu Gminy Hrubieszów, Urzędu Miasta w Hrubieszowie, Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie.

Reklamy

Bieg rozpoczął się pamiątkowym zdjęciem oraz odśpiewaniem pieśni „Barka” ku pokrzepieniu serc. Następnie Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki na granicy naszej gminy przejął szarfę i rozpoczął bieg w hołdzie naszemu niezapomnianemu i ukochanemu Janowi Pawłowi II.
Wraz z Wójtem bieg rozpoczęło w pierwszym etapie około 60 zawodników i tak się to zaczęło… Biegliśmy mając w dłoniach flagi narodową i papieską, mijaliśmy metr za metrem, kilometr za kilometrem, zmieniali się zawodnicy, chorążowie, dopingowali nam mieszkańcy miejscowości Kosmowa, Ślipcza, Czumowa, Gródka, miasta Hrubieszowa, Teptiukowa, Husynnego, Strzyżowa, a ciągle z nami biegł w sutannie ksiądz Tomasz, który swą postawą osoby duchownej był dla nas siłą i przykładem co to znaczy zawierzyć opatrzności by pokonać naszą własną „drogę przez mękę”.
Punktem kulminacyjnym było przebiegnięcie 14 km i 300 metrów, gdzie czekała nas przy Kościele pod wezwaniem Św. Ducha meta 12 etapu i wówczas wielu dopełniło swojej ofiary poprzez modlitwę i podziękowanie Bogu za pokonanie tak wielkiego trudu. Tam pozdrawiał i witał nas proboszcz tej parafii. Tutaj swój bieg rozpoczęły osoby niepełnosprawne, które wkładając podwójny wysiłek, bo musiały walczyć także z własnymi słabościami, pokonały swój kilometrowy odcinek. Zmęczeni, uśmiechnięci pozdrawiając wszystkich uczestników dobiegli do swojej mety.
Następni reprezentanci ruszyli dalej, część biegaczy ponownie dołączyła, a na ostatnim etapie – cóż to było piękne. Razem biegło ponad 150 uczestników, by pożegnać i podziękować w swym trudzie tego, który tak naprawdę wśród nas jest, był i będzie zawsze obecny, to było piękne bo znów biegł z nami ks. Tomasz, który dodał nam otuchy, a także Pan Wójt, który w asyście flag z szarfą na ramieniu biegł ku końcowi naszego etapu w Gminie Hrubieszów, by przekazać szarfę dalej. Ale to co przy końcu ujrzeliśmy było zwieńczeniem naszego wysiłku. Oto tam w oddali na "mecie" powiewał sztandar z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II, którego za patrona ma Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach i tak oto symbolicznie dobiegliśmy do „niego”.
Ale ten bieg – kwietny bieg się nie zakończył, gdyż uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Moniatyczach i pozostali uczestnicy jednomyślnie w okrzyku „tak” pobiegli dalej poza granice naszej gminy do Gminy Horodło, by właśnie pokazać, iż są godni takiego patrona i solidarni w wysiłku z reprezentantami Gminy Horodło.
Na koniec wszyscy dostali od Wójta Gminy Hrubieszów słodycze.
Za rok będzie nas więcej, za rok znów będziemy bliżej Ojca Świętego Jana Pawła II …
Składamy serdeczne podziękowania Komendzie Powiatowej Policji, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślipczu i Teptiukowie, Straży Granicznej, oraz Dyrektorom i opiekunom: Szkoły Podstawowej Szpikołosach, Kułakowicach Trzecich, Ślipczu, Mienianach, Dziekanowie, Stefankowicach, Czerniczynie, Husynnem, Koble, Zespołowi Szkół Publicznych w Moniatyczach, Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie, Gimnazjum w Kozodawach, Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie oraz Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie za udział zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas biegu.

Kwietnego Biegu w Gminie Hrubieszów,
Tomasz Zając

zobacz zdjęcia >>