Bieg Unii Horodelskiej

REGULAMIN XVIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Unii Horodelskiej” organizowanego na trasie HORODŁO – HRUBIESZÓW.

Reklamy

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Półmaratonie /trasa posiada atest PZLA/
Bieg zaliczany jest do GP Polski Środkowo – Wschodniej

Organizatorzy:
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszowa
– Rada i Wójt Gminy Horodło
– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
– Rada i Wójt Gminy Hrubieszów
– Hrubieszowski Dom Kultury
– Gminny Ośrodek Kultury w Horodle
– Miejski Klub Sportowy „UNIA” Hrubieszów
– Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Termin i miejsce: – 28.09.2008r godz. 12.00 Horodło – start do biegu głównego

Uczestnictwo:
– W biegach prawo startu mają wszyscy zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie. W biegu głównym urodzeni w roku 1991 i starsi.

Zgłoszenia:
– Z podanymi numerami startowymi będą przyjmowane na adres
MKS „UNIA” ul.Ciesielczuka 2,
22-500 Hrubieszów tel/fax /84/69623-81
/w dniu startu do godz. 10.00/

Wpisowe:
– Bieg główny – 8 zł płatne w sekretariacie zawodów.

Nagrody:

KOBIETY
I miejsce puchar + nagroda pieniężna
II miejsce puchar + nagroda pieniężna
III miejsce puchar + nagroda pieniężna
IV miejsce nagroda pieniężna
V miejsce nagroda pieniężna
VI miejsce nagroda pieniężna

PONADTO
Najlepsza zawodniczka woj.lubelskiego puchar
Najlepsza zawodniczka z Hrubieszowa puchar
Najlepsza zawodniczka z gminy Horodło puchar

MĘŻCZYŹNI
I miejsce puchar + nagroda pieniężna
II miejsce puchar + nagroda pieniężna
III miejsce puchar + nagroda pieniężna
IV miejsce nagroda pieniężna
V miejsce nagroda pieniężna
VI miejsce nagroda pieniężna

PONADTO
Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa puchar
Najlepszy zawodnik z gminy Horodło puchar
Za I-III miejsca w kategoriach wiekowych puchary
BIEGI MŁODZIEŻOWE

I – VI miejsca dyplomy
I – III miejsca upominki rzeczowe

Klasyfikacja:
– wśród mężczyzn prowadzona będzie w kategorii „open” oraz:
16 – 19 lat
20 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
60 lat i starsi
– kobiety klasyfikowane będą wspólnie bez podziału na kategorie
– nagrody nie będą dublowane

Uwagi końcowe:
– Bieg główny odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, dlatego wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego /organizator nie odpowiada za spowodowane wypadki/.
Biuro zawodów w dniu imprezy czynne będzie w godzinach 8.00 – 9.30 w Hrubieszowskim Domu Kultury ul. 3-go Maja /.
W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują sędzia główny zawodów oraz bezpośredni organizator.
Wyniki zawodów wliczane będą do punktacji Grand Prix Polski Środkowo – Wschodniej.
Za ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są Kluby zgłaszające do imprezy /Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r – Art.52 pkt 2 Dz.U. Nr 226 poz.1675 z 2007r – tekst jednolity/.

PROGRAM IMPREZY – HORODŁO

9.45 Otwarcie
10.00 800 m Dz. 98 i młodsze
10.15 800 m Ch. 98 i młodsi
10.25 800 m Dz. 1997 – 96
10.35 800 m Ch. 1997 – 96
10.45 800 m Dz. 1995 – 94
10.55 1000 m Ch. 1995 – 94
11.05 1000 m Dz. 1993 – 92
11.15 1000 m Ch. 1993 – 92
11.25 1000 m Dz. 1991 – 90
11.35 1000 m Ch. 1991 – 90

12.00 START do biegu głównego – Horodło /ul. Piłsudskiego/,
Hrebenne – 12.15 – 12.30,
Strzyżów – 12.30 – 13.00,
Husynne – 12.45 – 13.25,
Hrubieszów /HDK/ – 13.05 – 14.05.

Zawodnicy startujący w biegu głównym – zbiórka godz. 9.30 obok Hrubieszowskiego Domu Kultury /przy autokarze z napisem BIEG/ skąd zostaną przewiezieni na start do Horodła.