„Biegi Herbowe” w Hrubieszowie

Hrubieszów

Reklamy

W niedzielę 30 maja 2010 r. od godz. 11.00 przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie zaroi się od biegających osób i … kibiców. Będą to uczestnicy „Biegów Herbowych”, ponieważ tam będzie start oraz meta. Poniżej regulamin i trochę z historii biegu.

***

REGULAMIN XII BIEGU HERBOWEGO
XVIII GRAND PRIX POLSKI ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ W BIEGACH ULICZNYCH I PRZEŁAJOWYCH- HRUBIESZÓW, 30.05.2010

Patronat honorowy
– Józef Kuropatwa- Starosta Hrubieszowski
– Andrzej Barczuk- Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie

Organizator
– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, tel. 084 696 50 68, fax. 084 696 38 56, e-mail: edukacja@hrubieszow.net.pl, www.starostwo.hrubieszow.pl;
– Rada Organizatorów Biegów Ulicznych i Przełajowych Polski Środkowo – Wschodniej.

Cel imprezy
– uczczenie rocznicy nadaniu herbu powiatowi, promocja powiatu hrubieszowskiego;
– popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku oraz integracja społeczności lokalnej;
– rywalizacja indywidualna w ramach Grand Prix Polski Środkowo- Wschodniej.
– podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji

Termin i miejsce imprezy
– 30 maja 2010 r. (niedziela); start i meta przy siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Narutowicza 34; trasa asfaltowa ulicami miasta, trasa nie posiada atestu.

Biuro i zgłoszenia
– biuro zawodów w dniu zawodów będzie znajdowało się w holu Starostwa Powiatowego od godz. 9.30;
– zgłoszenia imienne (na czytelnie wypełnionych i podpisanych kartach zgłoszeniowych) należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie do dnia 28.05.2010 r.; wyjątkowo zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów w godz. 9.30 – 10.30.

Warunki uczestnictwa
– warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie ważnych badań lekarskich uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA, za co odpowiadają nauczyciele ze zgłaszających szkół i trenerzy klubowi; jeżeli szkoła nie zgłasza uczniów do zawodów, to niepełnoletni powinni posiadać zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów;
– przed każdym biegiem będzie sprawdzana lista zgłoszonych zawodników w celu wyeliminowania osób, które wypełniły karty startowe lecz nie potwierdziły spełnienia postanowień niniejszego regulaminu na podpisanej przez upoważnione osoby karcie zgłoszenia;
– kartę zgłoszenia dzieci do biegu przedszkolaka podpisuje rodzic lub prawny opiekun;
– w przypadku zgłoszeń indywidualnych kartę zgłoszenia dla osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/ prawny opiekun; podpis jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dziecko posiada ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA, a rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na samodzielny udział dziecka w zawodach;
– indywidualną kartę zgłoszenia osób pełnoletnich podpisuje zawodnik; podpis jest równoznaczny z oświadczeniem, iż posiada on ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA;
– karta zgłoszenia zbiorowego powinna zawierać nazwę i adres szkoły/ placówki lub klubu sportowego, imiona i nazwiska zawodników wraz z latami urodzenia oraz imiona i nazwiska opiekunów podczas zawodów; kartę zgłoszenia w przypadku zgłoszeń zbiorowych podpisuje dyrektor szkoły, placówki lub prezes klubu sportowego, lekarz i osoby pełniące opiekę nad zawodnikami podczas imprezy;
– wszyscy uczestnicy powinni posiadać czytelnie wypełnione karty startowe, które należy oddać sędziom na mecie w celu sklasyfikowania;
– zabrania się startu na podwójnych dystansach;
– kategorie wiekowe w Biegu Głównym: mężczyźni- M-16 (16-19 lat); M-20 (20-29 lat); M-30 (30-39 lat); M-40 (40-49 lat); M-50 (50-59 lat); M-60 (60 lat i więcej) /obowiązuje tylko rok urodzenia/; kobiety– tylko OPEN.

Program minutowy zawodów
Lp. Godzina, Dystans, Kategoria
11.00 – Otwarcie XI Biegu Herbowego
11.10 – Bieg 100 m przedszkolaków*dziewczęta i chłopcy – rocznik 2003 i młodsi
11.15 – Bieg 600 m*dziewczęta – rocznik 1999 i młodsi
11.20 – Bieg 600 m*chłopcy – rocznik 1999 i młodsi
11.25 – Bieg 800 m*dziewczęta – rocznik 1997/1998
11.30 – Bieg 800 m*chłopcy – rocznik 1997/1998
11.35 – Bieg 800 m*dziewczęta – rocznik 1995/1996
11.40 Bieg 1400 m*chłopcy – rocznik 1995/1996
11.50 Bieg 1400 m*dziewczęta – rocznik 1993/1994
12.00 Bieg 1400 m*chłopcy – rocznik 1993/1994
12.10 Bieg 1400 m*dziewczęta – rocznik 1991/1992
12.20 Bieg 1400 m*chłopcy – rocznik 1991/1992
12.30 „Bieg Herbowy” (Bieg Główny)– 4200m
13.15. Dekoracje Biegu Głównego

*dekoracje na bieżąco

Punktacja indywidualna
Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem XVII Grand- Prix Polski Śr.– Wsch. w Biegach Ulicznych i Przełajowych w 2009 r.
Do punktacji nie wlicza się zawodników zagranicznych i nie przydziela się im punktów. 1 – 35 pkt.; 2 – 32; 3. – 29; 4 – 27 … 30 – 1 pkt.

Nagrody

BIEG GŁÓWNY*
KLASYFIKACJA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN
I nagroda pieniężna – 700 zł, puchar, dyplom,
II nagroda pieniężna – 500 zł, dyplom,
III nagroda pieniężna – 300 zł, dyplom,
IV nagroda pieniężna – 250 zł, dyplom,
V nagroda pieniężna – 150 zł, dyplom,
VI nagroda pieniężna – 100 zł, dyplom,

BIEG GŁÓWNY*
KLASYFIKACJA WIEKOWA MĘŻCZYZN
I dyplom, nagroda 100 zł
II dyplom
III dyplom

*Nagród w klasyfikacji open i klasyfikacji wiekowej w Biegu Głównym nie dubluje się

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

KATEGORIA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
I dyplom, upominki promocyjne
II dyplom, upominki promocyjne
III dyplom, upominki promocyjne
IV dyplom, upominki promocyjne
V dyplom, upominki promocyjne
VI dyplom, upominki promocyjne

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIECI I MŁODZIEŻY*
Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
II puchar, dyplom
III puchar, dyplom
* Komunikat z klasyfikacji drużynowej szkół zostanie sporządzony i zamieszczony na stronie internetowej www.starostwo.hrubieszow.pl do dnia 03. 06.2009 r. Uroczyste wręczenie trofeów dla szkół nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW*
KATEGORIA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
I dyplom, nagroda rzeczowa
II dyplom, nagroda rzeczowa
III dyplom, nagroda rzeczowa
IV dyplom,
V dyplom,
VI dyplom,
*Każdy przedszkolak, który ukończy bieg otrzyma upominek

Ponadto zawodnicy wszystkich kategorii, którzy zajęli miejsca od 1 do 6 otrzymają pamiątkowe puchary lub pamiątkowe medale lub pamiątkowe statuetki.

Zasady bezpieczeństwa uczestników biegu
– biegi obywać się będą oznakowaną trasą zamkniętą dla ruchu;
– kolumnę biegową w Biegu Głównym będzie prowadził pilot;
– trasa biegu będzie oznakowana taśmami na odcinkach prostych i skrzyżowaniach;
– zabezpieczenie medyczne (karetka) będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 11.00 do 14.00;
– trasa biegu będzie zabezpieczona przez oznakowane służby porządkowe organizatora posiadające środki łączności.

Uwagi końcowe
– w klasyfikacji OPEN Biegu Głównego podaje się zawodników i zawodniczki w kolejności uzyskanych czasów na mecie, niezależnie od kategorii wiekowej w jakiej startują; klasyfikacja zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie przeprowadzona pod warunkiem, iż sklasyfikowanych zostanie minimum 3 zawodników w danej kategorii;
– podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem przez zawodnika warunków regulaminu biegu i jest równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem;
– koszty organizacyjne zawodów i nagród pokrywa organizator, pozostałe koszty (w tym koszty przejazdów na zawody) pokrywają uczestnicy;
– za ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są kluby lub organizacje zgłaszające do imprezy (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2007 nr 226, poz. 1675));
– w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator;
– organizator zabezpiecza przebieralnię w budynku Starostwa Powiatowego lub przed budynkiem w namiotach wystawowych, ale nie odpowiada za pozostawione tam rzeczy;
– każdy uczestnik biegu otrzyma napój lub wodę mineralną i baton lub wafelek.

Rezerwacja noclegów indywidualnie m.in.:
– Hotel – Restauracja „Kasieńka”, ul. Staszica 6,22-500 Hrubieszów, tel. ( 084) 696 28 42; miejsca hotelowe: pokoje 1 osobowe – 100zł/ dobę; 2 osobowe – 120zł/ dobę; 3 osobowe – 150zł/ dobę, apartament – 200zł/ dobę
– Hotel – Restauracja „Szałas”, ul. Piłsudskiego 133, 22-500 Hrubieszów, tel. (084) 697 06 80 tel. kom . 694 607 599; miejsca hotelowe: pokoje 1 osobowe – 70zł/ dobę; 2 osobowe – 120 zł/ dobę; 3 osobowe – 180zł/ dobę; 4 osobowe – 240zł/ dobę; 5 osobowe- 250zł/ dobę
– Bursa Międzyszkolna, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, tel. (0-84) 696 26 51, 696 49 11, fax. (0-84) 696 49 11, e-mail: bursa01@poczta.onet.pl, www.bursa.hrubieszow.net.pl

Karta startowa winna zawierać
XII BIEG HERBOWY,
HRUBIESZÓW, 30.05.2010 r.
Imię i nazwisko
Rok urodzenia
Dystans
Nazwa i adres klubu/ szkoły

Historia powiatu i herbu

Z dniem 1 stycznia 1999 roku dokonano reformy administracyjnej kraju, która m.in. przywracała powiaty. W ten sposób powstał ponownie powiat hrubieszowski z ośmioma jednostkami administracyjnymi: miasto – Hrubieszów i siedem gmin – Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice.

Powiat hrubieszowski położony jest w południowo – wschodniej części województwa lubelskiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od południowego – zachodu z powiatem tomaszowskim, od zachodu z powiatem zamojskim, a od północy z powiatem chełmskim.

Podczas posiedzenia Rady Powiatu padła propozycja, aby powiat posiadał swój herb. Rozpisano konkurs na projekt herbu, który wygrał nauczyciel – plastyk Waldemar Ziń ze Strzyżowa.

Herb Powiatu Hrubieszowskiego uchwalony został na sesji nr IX Rady Powiatu w Hrubieszowie w dniu 31 maja 1999 roku i został zatwierdzony przez komisję heraldyczną MSWiA. Opis herbu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/41/99.

Na środku tarczy herbowej odwrócony trójkąt wypełniony jest czerwonym polem. W środku trójkąta głowa jelenia z porożem w białym kolorze. Po obu stronach trójkąta dwa pola wypełnione zielenią. W dolnej części tych pól symetrycznie odwrócone, stylizowane kłosy zboża w kolorze żółtym jasnym.

Znak herbu jest podstawowym obok nazwy elementem tożsamości herbu. Jest wzorcem budującym identyfikację wizualną. W połączeniu z napisem „Powiat Hrubieszowski” tworzy symbol herbu. Forma znaku jest niezmienna.

Herb został umieszczony na ścianie gmachu starostwa przy ulicy Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Biegi Herbowe

W celu uczczenia kolejnych rocznic uchwalenia powiatowego herbu, starosta Zdzisław Kosakowski wpadł na pomysł organizowania biegu, pod nazwą „Bieg Herbowy”, który będzie przypominał o tym wzniosłym fakcie. Wniosek został przyjęty z entuzjazmem przez środowisko sportowe i powiatowych radnych. Bieg rozgrywany jest w Hrubieszowie i jest organizowany przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Zwycięscy i najlepsi z powiatu hrubieszowskiego, jeżeli uczestniczyli w biegu

I – 4 11 1999 r. dystans przełajowo – uliczny, około 2,5 km.
Kobiety: 1. Justyna Bąk Znicz Ambra Biłgoraj.
Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Nefryt Lubartów, 7. Andrzej Kuryłowicz JW. 4055 Hrubieszów.

II – 21 05 2000 r. bieg uliczny, dystans 4.200 m.

Kobiety: 1. Natalia Jakimowicz Dynamo Łuck/Ukraina, 7. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów.

Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Nefryt Lubartów, 5. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów.

III – 20 05 2001 r. bieg uliczny 3.600 m.
Kobiety: 1. Dorota Gruca – Giezek Agros Zamość 11:16 min. 6. Justyna Boniewska LO Horodło.
Mężczyźni: 1. Artur Błasiński RTL Dami Radom 10:07 min., 7. Artur Kern Unia Hrubieszów 10:42 min.

IV – 19 05 2002 r.
Kobiety: 1. Natalia Jakimowicz Łuck/Ukraina 11:19,97 min., 5. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 14:37,27 min.
Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 10:07,53 min., 3. Artur Kern Unia Hrubieszów 10:12,06 min.

V – 18 05 2003 r.
Kobiety: 1. Barbara Jabłońska Skra Warszawa, 8. Urszula Chmielewska Unia Hrubieszów.
Mężczyźni: Dariusz Kuzdra Agros Zamość, 9. Tomasz Kern Unia Hrubieszów.

VI – 2004 r.
Kobiety: 1. Małgorzata Jamroz Warszawianka Warszawa 11:37,62 min., 5. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 15:27,25 min. Mężczyźni: 1. Artur Błasiński TRL Dami Radom 10:05,11 min., 7. Andrzej Węcławik Hrubieszów 11:12,29 min.

VII – 22 05 2005 r.
Kobiety: 1. Olga Kotowska Równe/Ukraina 11:45,15 min., 6/7. Urszula Chmielewska i Małgorzata Muzyczuk obie ZS nr 4 Hrubieszów 19:34,15 min.
Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 9:59,48 min., 4. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 10:26,07 min.

VIII – 21 05 2006 r.
Kobiety: 1. Olga Kalendarowa Ukraina 11:37,16 min.
Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 10:14,8 min., 3. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 10:26,60 min.

IX – 20 05 2007 r.

Kobiety: 1. Małgorzata Żółkiewska Uren Łaszczów, 2. Małgorzata Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów.
Mężczyźni: 1. Mateusz Markiewicz LO Horodło.

X – 20 05 2008 r. dystans 4.200 m.
Kobiety: 1.Swietłana Stanko Ukraina,
8. Małgorzata Muzyczuk ZS nr 4 Hrubieszów.
Mężczyźni: 1. Mikoła Juchimczuk Ukraina, 2. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów.

XI – 20 05 2009 r.
Kobiety: 1.Tatiana Byelowoł Kowel/Ukraina 15:10,47 min., 5. Maja Hojda Unia Hrubieszów 16:36,50 min.
Mężczyźni: 1. Artur Kern Unia Hrubieszów 12:21,75 min.

BIEGI MŁODZIEŻOWE, wygrali:
PRZEDSZKOLAKI CHŁ 2002 i mł.: Mielcarek Sebastian,
PRZEDSZKOLAKI DZ 2002 i mł. Kociach Emilia Przedszkole nr 3,
Chł 98 i mł. Skoczylas Dominik SP 3 Hr.,
Chłopcy 97/96 Stepaniuk Michał SP Obrowiec.
Chł 95/94 Woszczak Piotr Agros Zamość,
Chł 93/92 Wójtowicz Michał Agros Zamość,
Chł 91/90 Blacha Piotr ZS NR 2 Hr.,
Dz 98 i mł.: Kliszcz Gabriela SP Werbkowice
Dz. 97/96 Mielcarek Beata SP Gorajec,
Dz. 95/94 Worożbit Paulina G Werbkowice.
Dz 93/92 Drozd Patrycja ZS NR1 Hr,
Dz 91/90 Teterycz Aneta ZS 1 Hr

PUNKTACJA KLUBOWA BIEGU GŁ.:
1 MKS „Unia” Hr 173,
2 LW Bogdanka 74,
3 Agro Natura Nałęczów 72

Punktacja międzyszkolna
PUNKTACJA SP DZ: 1 SP 3 Hr 109, 2 SP 2 Hr 81, 3 SP Obrowiec 71.
PUNKTACJA SP CHŁ: 1 SP 2 Hr 227, 2 SP Werbkowice 69, 3 SP Wytyczno 58,

PUNKTACJA SZKÓŁ GIMN DZ: 1 G ZS 2 Hr 269, 2 G 2 Hr 79, 3 G Werbkowice 35,
PUN. GIMN. CHŁ: 1 G Urszulin 160, 2 G ZS 2 Hr 89, 3 G 1 Hr 27,

PUNKTACJA SZKÓŁ PONADGIM. DZ.: 1 ZS 1 Hr 535, 2 ZS 2 HR 111
PUNKTACJA SZKÓŁ PONADGIMN. CH.: 1 ZS 1 Hr 179, 2 ZS 2 Hr 96.

XII – 30 05 2010 r.
Miejsce dla Ciebie – ???

Ciekawe jak będzie w bieżącym roku, w Werbkowicach – 2010 „Biegi Cukrownika” ukończyło 312 osób.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Halowy rekordzista Polski na 5000 m. Artur Kern wygrał w ubiegłym roku główny Bieg Herbowy, czy uda mu się i w 2010 r., zarezerwuj swój czas, przyjdź i zobacz, zapewniam będzie walka!!!?