Biegi Niepodległości 2009

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Klub Sportowy UNIA Hrubieszów zapraszają do udziału w tegorocznej edycji biegów organizowanych z okazji 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

***

REGULAMIN BIEGÓW ORGANIZOWANYCH Z OKAZJI
91 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Patronat – Urząd Miasta Hrubieszów

Organizator – HOSiR Hrubieszów, MKS UNIA Hrubieszów

Cel imprezy – Upamiętnienie 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Termin i miejsce – 05.11.2009 r. (czwartek) godz. 10.30 – stadion HOSiR – alejki asfaltowe w obrębie obiektów sportowych przy stadionie.

Warunki uczestnictwa – W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni posiadający ważne badania lekarskie.

Nagrody –

Indywidualnie:
1-3 miejsce – pamiątkowe puchary
1-6 miejsce – pamiątkowe dyplomy

Drużynowo:
Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne:
– za 1 miejsca puchary, dla wszystkich startujących szkół dyplomy.
Nauczyciele:
1-3 statuetki za największe ilości startujących.

***

KATEGORIE WIEKOWE I PROGRAM MINUTOWY:

10.30 OTWARCIE
10.45 Dz. 1999 i młodsze 600 m
10.50 Ch .1999 i młodsi 600 m
10.55 Dz. 1998 600 m
11.00 Ch. 1998 600 m
11.05 Dz. 1997 600 m
11.10 Ch. 1997 600 m
11.15 Dz. 1996 600 m
11.20 Ch. 1996 600 m
11.25 Dz. 1995 600 m
11.30 Ch. 1995 1000 m
11.35 Dz. 1994 600 m
11.40 Ch. 1994 1000 m
11.45 Dz. 1993 600 m
11.50 Ch. 1993 1000 m
11.55 Dz. 1992 i starsze 600 m
12.00 Ch. 1992 i starsi 1000 m
12.15 Zakończenie imprezy, wręczenie nagród

***

ZASADY PUNKTACJI: 1m-15pkt, 2m-12pkt, 3m-10pkt, 4m-8pkt,5m-7pkt, …… 11m-1pkt, …… do ostatniego miejsca – 1 pkt.

Zgodnie z Art. 52 pkt. 2 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. Nr 226 poz.1675 z 2007 r. – tekst jednolity) obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na organizacji, której zawodnik jest reprezentantem.

Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania imprezy rozstrzygała będzie komisja powołana przez organizatora.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009