Biegi przełajowe w Jedynce

2 października na błoniu przy Szkole Podstawowej nr 1 odbędą się Mistrzostwa gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Biegach Przełajowych – poświęcone pamięci Bohaterów Września 1939 r.

Reklamy

u>MISTRZOSTWA GIMNAZJUM I SZKOŁY P0DSTAWOWEJ NR1
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
POŚWIĘCONE PAMIĘCI BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU

1. Cel imprezy:

• Patriotyczny:
o Upamiętnienie rocznicy września 1939 roku
o Utwierdzanie tożsamości narodowej;
o Szacunek do symboli narodowych;
o Budowanie więzi społecznych na fundamencie wydarzeń historycznych;
• Zdrowotny – propagowanie zdrowego stylu życia.
• Popularyzacja czynnego wypoczynku.
• Integracja środowiska szkolnego i szerszego społecznie;
• Przysposobienie do współzawodnictwa w duchu sportowej walki.

2. Organizator – Szkolny Klub Sportowy

3. Termin – 2.10.2007 r (wtorek) rozpoczęcie – godzina 10:00

4. Miejsce – boisko Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przyległymi terenami (koło przedszkola kolejowego)

5. Uczestnicy – możliwość udziału mają wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr1, przedszkolaki z hrubieszowskich przedszkoli – nie posiadający przeciwwskazań zdrowotnych.

7. Finansowanie – Urząd Miasta Hrubieszowa, Rada Rodziców przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1.

6. Regulamin
a. bieg zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców;
b. dystans
• przedszkolaki 150 m;
• nauczanie zintegrowane 150 m;
• chłopcy starsi i młodsi 1000m z pokonaniem górki;
• dziewczęta młodsze (szkoła podstawowa) 600 m z pokonaniem górki;
• dziewczęta starsze (gimnazjum) 800 m z pokonaniem górki.
b. zwycięzcy w swoich kategoriach wiekowych otrzymują dyplomy;
c. mistrzowie w klasyfikacji ogólnej gimnazjum dziewczęta i chłopcy otrzymują puchar;
d. wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują cząstkową ocenę celującą
z wychowania fizycznego.

7. Terminarz szczegółowy:

10:00 oficjalne otwarcie zawodów, krótki apel poświęcony 66 rocznicy września 1939 – – złożenie kwiatów przez delegację na cmentarzu wojskowym

10:15 bieg – dziewczęta klasy IV, V, VI szkoła podstawowa

10:30 bieg – dziewczęta I, II, III gimnazjum

10:45 bieg – chłopcy szkoła podstawowa

11:00 bieg – chłopcy gimnazjum

12:00 dekoracja zwycięzców, zakończenie

W razie niesprzyjającej pogody zawody zostaną przełożone.