Biegi Unii Horodelskiej – Czy wygra Artur Kern?

Już w niedzielę 25.09.2011 r. odbędą się biegi poświęcone pamięci Unii Horodelskiej. Na początek w Horodle od godz. 10.00 odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży, a o godz. 12.00 w Horodle na półmaratońską trasę wystartują uczestnicy biegu głównego. Meta koło HDK w Hrubieszowie, pierwsi zawodnicy spodziewani są po godz. 13.00. Organizatorzy i zawodnicy zapraszają do kibicowania, zarówno na trasie, jak i na mecie!!!

Reklamy

Na zdjęciu – Małgorzata Muzyczuk, jak dotychczas, to jedyna osoba z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego, która wygrała ten bieg, było to w 1998 r. Liczy, że w bieżącym roku jej były podopieczny w Unii Hrubieszów Artur Kern dokona tego samego!

Reklamy

REGULAMIN I PROGRAM
XXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Unii Horodelskiej”
organizowanego na trasie HORODŁO – HRUBIESZÓW w dniu 25.09.2011 roku

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Półmaratonie
(trasa posiada atest PZLA)
Bieg zaliczany jest do Grand Prix Polski Środkowo – Wschodniej

Organizatorzy:
– MKS „Unia” w Hrubieszowie
– HOSiR w Hrubieszowie
– Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszowa
– Rada i Wójt Gminy Horodło
– Rada i Wójt Gminy Hrubieszów
– Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

Cel imprezy:
– upamiętnienie rocznicy zawarcia Unii Polsko – Litewskiej w 1413 r.
– popularyzacja biegów ulicznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
– wyłonienie zwycięzców we wszystkich kategoriach regulaminowych,
– promocja Horodła, Hrubieszowa,

Termin i miejsce:
25.09.2011 roku, niedziela

– biegi młodzieżowe centrum Horodła godz. 10.00
– start do biegu głównego w Horodle ul. J. Piłsudskiego godz. 12.00
– meta w Hrubieszowie ul. 3-go Maja przy HDK godz. 13.00 – 14.00

Trasa biegu głównego prowadzić będzie kolejno:

– na odcinku drogi wojewódzkiej nr 816 od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z drogą powiatową (ul. J. Piłsudskiego w Horodle)

– na odcinku drogi powiatowej nr 3404L Horodło – Teratyn do skrzyżowania z drogą nr 3409L a następnie drogą powiatową nr 3409L Horodło – Strzyżów

– na odcinku drogi krajowej nr 74 Strzyżów – Hrubieszów (do ronda w Hrubieszowie u zbiegu ulic Wyzwolenia, J. Piłsudskiego i Kolejowej)

– na odcinku drogi powiatowej – ul. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Staszica

– na odcinku drogi wojewódzkiej nr 844 od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do Hrubieszowskiego Domu Kultury (ul. St. Staszica oraz ul. 3-go Maja)

Warunki uczestnictwa:

– w zawodach mogą brać udział wszyscy chętni posiadający ważne badania lekarskie. Dzieci i młodzież szkolna występują pod opieką nauczycieli i wychowawców. Każdy zawodnik musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową wg załączonego wzoru, okazaną sędziemu na starcie i zdaną na mecie biegu. W biegu głównym udział biorą zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 1994 i starsi,

Zgłoszenia:

– przyjmowane będą pisemnie, telefonicznie, indywidualnie i pocztą elektroniczną do dnia 23.09.2011 roku do godz.15,00 na adres:

MKS „Unia” w Hrubieszowie
ul. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów
tel/fax.84-696 2381
email: mks_unia_hrubieszow@op.pl

W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w biurze zawodów mieszczącym się w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury przy ul. 3-go Maja ewentualnie na miejscu startu w Horodle u sędziego głównego,

Wpisowe:

– Bieg Główny – 8 złotych płatne w sekretariacie zawodów.

W biegach młodzieżowych wpisowe nie będzie pobierane.

Nagrody:

W biegu głównym (półmaraton)

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI (ODDZIELNIE)

I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
II miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
III miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
IV miejsce nagroda pieniężna + dyplom
V miejsce nagroda pieniężna + dyplom
VI miejsce nagroda pieniężna + dyplom

Mistrz i Mistrzyni woj. lubelskiego w półmaratonie otrzymują puchary. Klasyfikacja wśród mężczyzn prowadzona będzie w kategorii open oraz w przedziałach wiekowych:

17-19 lat I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
20-29 lat I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
30-39 lat I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
40-49 lat I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
50-59 lat I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
60 lat i starsi I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom

UWAGA: nagrody nie będą dublowane.

Kobiety będą klasyfikowane wspólnie bez podziału na kategorie wiekowe.

Nagrody w biegach młodzieżowych:
miejsca od I – III dyplomy + upominki, miejsca do IV – VI dyplomy.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Bieg główny na tasie Horodło – Hrubieszów dobędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, dlatego wszystkich uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego.

2. Na całej trasie biegu każdy jego uczestnik musi zachować szczególną ostrożność dobiegając do skrzyżowań oraz ostrych zakrętów.

3. Zawodnicy poruszają się po pasie drogowym wskazanym przez sędziego głównego, sędziego trasy oraz funkcjonariuszy policji, którzy radiowozem pilotować będą stawkę biegaczy.

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa każdy uczestnik musi bezzwłocznie podporządkować się poleceniom: sędziego głównego, sędziego trasy, funkcjonariuszy Policji oraz członków członków służby porządkowej.

5. W przypadku urazu, kontuzji lub złego samopoczucia zawodnik przechodzi na pobocze i podnosząc rękę do góry wzywa sędziego trasy, a ten wzywa ratowników medycznych poruszających się ambulansem na końcu stawki biegaczy.

Uwagi końcowe:

a) biuro zawodów w dniu imprezy będzie czynne od godz. 8:30 w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-go Maja,

b) wyniki zawodów wliczane są do punktacji Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej,

c) za ubezpieczenie NNW odpowiedzialne są kluby i instytucji zgłaszające zawodników do imprezy

d) w sprawach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydują sędzia główny i bezpośredni organizator,

e) zawodnik zgłaszający się do Biegu Głównego obowiązany jest podać w biurze zawodów do protokołu swój numer startowy, a w przypadku jego braku pobrać numer od organizatora i zwrócić go po zakończonych zawodach,

f) na trasie Biegu Głównego organizatorzy przewidują dwa punkty odświeżania, zlokalizowane w miejscowości Strzyżów i Husynne,

g) każdemu uczestnikowi Biegu Głównego przysługuje gorący posiłek, który będzie wydawany przy mecie w budynku HDK,

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

Biegi młodzieżowe:

godz. 9.45 – Otwarcie Imprezy (Centrum Horodła)
godz. 10.00 – Dziewczynki rocznik 2001 i młodsze dystans: 800m
godz. 10.15 – Chłopcy rocznik 2001 i młodsi dystans: 800m
godz. 10.25 – Dziewczęta rocznik 2000-1999 dystans: 800m
godz. 10.35 – Chłopcy rocznik 2000-1999 dystans: 800m
godz. 10.45 – Dziewczęta rocznik 1998-1997 dystans: 800m
godz. 10.55 – Chłopcy rocznik 1998-1997 dystans: 1000m
godz. 11.05 – Dziewczęta rocznik 1996-1995 dystans: 1000m
godz. 11.15 – Chłopcy rocznik 1996-1995 dystans: 1000m
godz. 11.25 – Dziewczęta rocznik 1994-1993 dystans: 1000m
godz. 11.35 – Chłopcy rocznik 1994-1993 dystans: 1000m

BIEG GŁÓWNY

godz. 12.00 START do Biegu Głównego w Horodle przy ulicy J. Piłsudskiego
godz. 12.15 – 12.30 Hrebenne
godz. 12.30 – 13.00 Strzyżów
godz. 12.45 – 13.25 Husynne
godz. 13.05 – 14.00 META w Hrubieszowie przy ulicy 3-go Maja obok HDK

UWAGA!

Zawodnicy startujący w biegu głównym gromadzą się na zbiórce o godz. 10.00 obok Hrubieszowskiego Domu Kultury przy autokarze z napisem BIEG, skąd zostaną przewiezieni na start do Horodła. Zawodnicy mogą dojechać na miejsce startu również własnym transportem.

KARTA STARTOWA – plik do pobrania »

Organizator

***

Zwycięzcy biegów głównych i najlepsza na mecie osoba z powiatu hrubieszowskiego:

I – 06.10.1991 r. biegano na dystansie 18, 5 km, Hrubieszów – Horodło. Kobiety: 1. Dorota Gruca Agros Zamość 1.13:03 godz., 2. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.18:42 godz. Mężczyźni: 1. Janusz Wójcicki Rabka 1.00:10 godz., 15 Mieczysław Pałka Moniatycze 1.07:23 godz.

II – 11.10.1992 r. -18,5 km. Kobiety: 1. Dorota Gruca Agros Zamość 1.09:18 godz., 6. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.20:22 godz. Mężczyźni: 1. Władimir Tomczyński Mińsk (Białoruś) 57:28,0 min., 11. Władysław Łukiewicz LO Horodło 1.05:35 godz.

III – 10.10.1993 r. – 20 km. (trasa atestowana) – Hrubieszów – Horodło. Kobiety: 1. Dorota Gruca Agros Zamość 1.17:02 godz., 3. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.26:37 godz. Mężczyźni: 1. Stanisław Marzec Cisy Nałęczów 1.04:02 godz., 2. Andrzej Ulidowski Unia Hrubieszów 1.05:44 godz.

IV – 9.10.1994 r. – 20 km. Kobiety: 1. Dorota Gruca Agros Zamość 1.15:26 godz., 4. Grażyna Chrzanowska Unia Hrubieszów 1.27:08 godz. Mężczyźni: 1. Władimir Rudiuk Ukraina 1.03:17 godz., 6. Sławomir Śliwiński Unia Hrubieszów 1.09:28 godz.

V – 08.10.1995 r. – 20 km. Kobiety: 1. Bożena Dziubińska Start Otwock 1.12:40 godz., 6. Maria Głowacz Unia Hrubieszów 1.30:45 godz. Mężczyźni: 1. Wasilij Omieljusik Mińsk/Białoruś 1.02:50 godz., 3. Andrzej Ulidowski Unia Hrubieszów 1.04:15 godz.

VI – 08.10.1996 r. – 20 km. Kobiety: 1. Justyna Bąk Znicz Biłgoraj 1.14:23 godz., 5. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.36:01 godz. Mężczyźni: 1. Mariusz Kamiński ZNTK Łapy 1.02:40 godz., 9. Sławomir Śliwiński Unia Hrubieszów 1.1.08:36 godz.

VII – 28.09.1997 r. – 20 km. Kobiety: 1. Natalia Jurczenko Białoruś 1.21:15 godz. 2. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.24 :46 godz. Mężczyźni: 1. Grigorij Nikołajewnia Białoruś 1.02:53 godz., 7. Artur Jabłoński LO Horodło 1.09:19 godz.

VIII – 26.09.1998 r. – 20 km. Kobiety: 1. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.28:38 godz. Mężczyźni: 1. Siergiej Zaczepa Ukraina 1.02:06 godz. 5. Mirosław Kamień Unia Hrubieszów 1. 13:06 godz.

IX – 26.09.1999 r. – 20 km. Kobiety: 1. Galina Kowaliowa Białoruś 1.23:45 godz., 4. Małgorzata Muzyczuk 1.27:18 godz. Mężczyźni: 1. Igor Nikołajewnia Ukraina 1.05:58 godz., 6. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 1.09:45 godz.

X – 24.09.2000 r. – Horodło – Hrubieszów 20 km. Kobiety: 1. Natalia Jakimowicz Ukraina 1.12:46 godz., 5. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.34:37 godz. Mężczyźni: 1. Sergiej Zaczepa Ukraina 1.01:42 godz., 11. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 1.09:42 godz.

XI – 29.09.2001 r. – półmaraton /trasa atestowana/ – Horodło – Hrubieszów. Kobiety: 1.Agnieszka Stafa ULKS Leżajsk 1.24:45 godz., 6. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.35:04 godz. Mężczyźni: 1. Anatolij Zeruk Ukraina 1.07:40 godz., 4. Krzysztof Okoń Unia Hrubieszów 1.17:39 godz.

XII – 22.09.2002 r. Kobiety: 1. Magdalena Karpińska ROK Radzyń 1.24 :40 godz., 6. Małgorzata Muzyczuk 1.43:02 godz. Mężczyźni: 1. Anatolij Zeruk Ukraina 1.08:56 godz., 8. Krzysztof Okoń Unia Hrubieszów 1.18:54 godz.

XIII – 21.09.2003 r. Kobiety: 1. Dorota Gruca Agros Zamość 1.20:08 godz., 4. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.44:54 godz. Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 1.12:09 godz., 8. Rafał Fedaczyński Unia Hrubieszów 1.24:50 godz.

XIV – półmaraton 26.09.2004 r. Kobiety: 1. Lena Oleniewa Kijów/Ukraina 1.27:56 godz., 3. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.40:40 godz. Mężczyźni: 1.Andrej Kravtsov Rosja 1.08:32 godz., 9. Krzysztof Okoń Buderus Hrubieszów 1.16:08 godz.

XV – półmaraton 02.10.2005 r. Kobiety: 1. Lena Oleniewa Ukraina1.30:19 godz., 5. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.57:27 godz. Mężczyźni: 1. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 1.10:38 godz.

XVI – 01.10.2006 r. Kobiety: 1. Olga Kotowska Ukraina 1.25:07 godz., 6. Małgorzata Muzyczuk Unia Hrubieszów 1.56:24 godz. Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 1.10:45 godz., 4. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 1.12:55 godz.

XVII – 30.09.2007 r. Kobiety: 1. Lila Tozłołanu Mołdawia 1.24:50 godz., 5. Małgorzata Muzyczuk ZS nr 4 Hrubieszów 1/49:07 godz. Mężczyźni: 1.Mikołaj Jachimczak Łuck/Ukraina 1.08:42 godz., 4. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 1.09:55 godz.

XVIII – 29.09.2008 r. Kobiety: 1. Ilona Baranowa Symferopol/Ukraina 1.26:57 godz. Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 1.12:25 godz., 2. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 1.13:45 godz.

XIX – 04.10.2009 r. Kobiety: 1. Natalia Jakimowicz Kowel/Ukraina 1.30:11 godz., 4. Małgorzata Muzyczuk ZS nr 4 Hrubieszów 1.59:52 godz. Mężczyźni: 1. Dariusz Kuzdra Agros Zamość 1.16:02 godz., 3. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 1.17:34 godz.

XX – 26.09.2010 r. Kobiety: 1.Julia Fiskowicz Mołdawia Ukraina 1.22:23,97 godz. Mężczyźni 1. Siergiej Fiskowicz Kowel/Ukraina 1.12:59,13 godz., 6. Łukasz Krakowiak Unia Hrubieszów 1.23:08,01 godz.

XXI – 25.09.2011 ?

***

W biegach młodzieżowych w 2010 r. wygrali:

Dziewczęta rocznik 2000 i młodsi
1 Prus Agata Natalia SP Kopyłów 3:37,19 35

Chłopcy rocznik 2000 i młodsi
1 Malinowski Krystian SP Kopyłów 3:02,62 35

Dziewczęta rocznik 1999-98
1 Charatynowicz Katarzyna SP Horodło 3:13,00 35

Chłopcy rocznik 1999-98
1 Dudka Arkadiusz SP Horodło 2:56,52 35

Dziewczęta rocznik 1997-96
1 Zebzda Monika Gim. Horodło 2:49,42 35

Chłopcy rocznik 1997-96
1 Sławiński Kamil Gim. Horodło 3:22,52 35

Dziewczęta rocznik 1995-94
1 Palikowska Agata ZS Moniatycze 4:05,45 35

Chłopcy rocznik 1995-94
1 Wroński Bartłomiej Gim. Horodło 3:26,00 35

Dziewczęta rocznik 1993-92
1 Ulanicka Marianna ZS-2 Hrubieszów 3:40,85 35

Chłopcy rocznik 1993-92
1 Szostak Paweł ZS-3 Hrubieszów 3:10,73 35

PUNKTACJA SZKÓŁ

Szkoły Podstawowe
1 SP Horodło 529

Gimnazja
1 Gim. Horodło 467

Szkoły Ponadgimnazjalne
1 ZS-2 Hrubieszów 35

***

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)