Dariusz Mękal nowym prezesem MKS Unia Hrubieszów

Dziś, 27 października 2015 r., w hali HOSiR odbyło się Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego Unia Hrubieszów. W miejsce Zdzisława Kosakowskiego, który podał się do dymisji z dniem 31 lipca 2015, na stanowisko Prezesa Zarządu powołano pełniącego do tej pory funkcję wiceprezesa ds. piłki nożnej – Dariusza Mękala.

Reklamy

 

W obradach uczestniczyły 33 osoby z ogólnej liczby 56 członków klubu. Zaproszeni na nie zostali: burmistrz miasta Tomasz Zając, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Serafin i dyrektor HOSIR Marek Watras.

Sprawozdanie z działalności klubu w okresie sprawozdawczym od 8 maja 2014 r. do 9 maja 2015 r., przedstawił wiceprezes ds. piłki nożnej Dariusz Mękal oraz wiceprezes ds. lekkiej atletyki Tomasz Magdziak. Działalność sekcji podnoszenia ciężarów omówił Leszek Tarnawski. Sprawozdanie finansowe przedstawił były prezes klubu Zdzisław Kosakowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Robert Łukasiewicz. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku wieloletniego trenera piłki nożnej Mirosława Szupra.

Głos zabrał burmistrz Tomasz Zając,  który pogratulował sukcesów zawodnikom i działaczom.

Zarząd wystosował wniosek o utworzenie autonomicznych sekcji podnoszenia ciężarów i lekkiej atletyki. Wnioski zostały przyjęte przez walne zgromadzenie jednogłośnie.

Na wakujące stanowisko prezesa MKS Unia Hrubieszów zaproponowano kandydaturę Dariusza Mękala, który został powołany na nie jednogłośnie (on sam wstrzymał się od głosu). Jego dotychczasowe stanowisko wiceprezesa ds. piłki nożnej objął Wojciech Lecko, który został odwołany z funkcji w Komisji Rewizyjnej. Na członka tejże komisji został dokoptowany Zdzisław Kosakowski.

W maju roku 2016 odbędą się wybory całego nowego zarządu MKS Unia Hrubieszów.