Decyzje o sezonie piłkarskim IV ligi do 11 maja

Po konsultacjach z klubami PZPN postanowił, że decyzja o sposobie kontynuowania lub zakończenia obecnego sezonu rozgrywek piłkarskich III ligi i lig niższych, zostanie podjęta najpóźniej do 11 maja 2020 r.

Reklamy

 

W środę, 15 kwietnia 2020 roku, odbyła się wideokonferencja, w której udział wzięli prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz prezes PZPN Zbigniew Boniek. Obrady miały charakter konsultacyjny. Omawiano między innymi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i jej wpływ na rozgrywki piłkarskie prowadzone przez wojewódzkie związki, zwłaszcza seniorskie III ligi i klas niższych, a także rozgrywki kobiece i młodzieżowe oraz mecze Pucharu Polski.

Po konsultacjach z klubami postanowiono, że decyzja o sposobie kontynuowania lub zakończenia obecnego sezonu, zostanie podjęta najpóźniej do 11 maja 2020 r. Po tym terminie określone zostaną szczegółowe rozwiązania dotyczące rundy wiosennej sezonu 2019/2020.

Zgodnie zdecydowano, że wypracowane stanowisko będzie wspólne dla wszystkich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Podjęte ustalenia zostaną rekomendowane do zatwierdzenia Zarządowi PZPN.

 

Komentarz Zbigniewa Bartnika – Prezesa LZPN

Narada prezesów WZPN w formie wideokonferencji miała m.in. na celu ocenę możliwości prowadzenia rozgrywek piłkarskich w rundzie wiosennej 2020 r. Na posiedzeniu zapoznaliśmy się z oczekiwaniami, zamierzeniami klubów z poszczególnych WZPN. Referujący prezesi Związków przedstawiali argumenty za i przeciw kontynuowaniu rozgrywek (dotyczyło tylko rozgrywek, które prowadzą poszczególne Związki Wojewódzkie). Wymieniano poglądy także co do sezonu 2020/2021.

W zakresie kontynuacji rozgrywek wiosną br. temat wydaje się trudny do realizacji, bo muszą być spełnione warunki – z jednej, głównej strony musimy się opierać o decyzje administracji rządowej, co do możliwości prowadzenia działań sportowych, a z drugiej – ostateczna decyzja, aby sezon rozgrywkowy przesunąć poza obowiązujący termin jego zakończenia do 30.06.2020 r. Z komunikatu z posiedzenia prezesów jasno wynika, że główne działania będą wspólne dla wszystkich Związków. Zakończyliśmy posiedzenie z optymizmem, że może do 11 maja br. pojawią się możliwości dla przeprowadzenia rozgrywek. Oczywiście wszystko będzie wymagało wielu innych działań i czynności, które oby mogły być realizowane.

Na dzisiaj decyzje, które mogłyby podejmować poszczególne WZPN, zawarte są w treści Uchwały nr III/42 z dnia 12.03.2020 r. Zarządu PZPN (dla przypomnienia UCHWAŁA).

Planować jednak należy, bo zawsze lepiej patrzeć optymistycznie. Tak też proponuję spojrzeć na komunikat z posiedzenia oraz nasze działania jako Lubelskiego ZPN.

Wydział Gier LZPN, w ustaleniach z Zarządem LZPN, planował już w okresie pandemii terminarz dla poszczególnych rozgrywek, informując kluby. Po wspomnianym posiedzeniu prezesów, WG w Lublinie i w poszczególnych Oddziałach/OZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu opracowywał będzie bardzo wstępne plany terminarzy rozgrywek seniorów. Będzie to jednak dla lig/klas tylko przykładowy PLAN.


Zbigniew Bartnik

Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej


źródło: ZOZPN, LZPN

fot. arch. lubiehrubie