Dzień Kultury i Sportu podczas ŚDM

W programie „Dni w Diecezji” Światowych Dni Młodzieży znalazł się dzień kultury i sportu – w piątek 22 lipca. Dla pielgrzymów i polskiej młodzieży w rejonie zamojskim i hrubieszowskim przewidziany jest międzynarodowy turniej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Reklamy

 

Program na piątek 22 VII – DZIEŃ KULTURY I SPORTU

śniadanie w domach u rodzin

7:40 – zbiórka młodzieży przy HDK i wyjazd do Zamościa (stroje sportowe i na kajaki)

9:00 Msza św. w kościele pw. św. Brata Alberta w Zamościu

10.00 udział w zajęciach sportowych

18.00 Powrót do Hrubieszowa i kolacja u rodzin