Eliminacje powiatu hrubieszowskiego XXVII Otwartych Okręgowych Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Seniorów

W niedzielę 27 stycznia 2019 roku w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się eliminacje powiatu hrubieszowskiego XXVII Otwartych Okręgowych Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Seniorów.

Reklamy

 

Organizatorem Mistrzostw jest Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

Zapraszamy do kibicowania. 

Reklamy

 

***

 

R E G U L A M I N

 

XXVII

OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW

ELIMINACJE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

 

1. Organizator :

MKS Unia Hrubieszów

 

2. Cel turnieju:

– wyłonienie dwóch drużyn do finału Okręgowego ZOZPN,

– popularyzacja piłki nożnej,

– konfrontacja zespołów,

– integracja środowiska piłkarskiego w powiecie hrubieszowskim.

 

3. Miejsce i termin :

Hrubieszów hala HOSiR; 27 stycznia (niedziela) 2019 r. godz. 10:00

 

4. Miejsce i termin turnieju finałowego Okręgowego :

Zespoły zostaną powiadomione oddzielnym komunikatem.

 

5. Uczestnictwo :

W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone w ZOZPN, oraz niezgłoszone. W zespołach zgłoszonych w ZOZPN muszą występować tylko i wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w swoim klubie w sezonie 2018/2019; wyjątek: gdy drużyna testuje nowych zawodników ( maksymalnie dwóch,

którzy występują tylko w jednym klubie ). W zespołach niezgłoszonych w ZOZPN muszą występować zawodnicy niezarejestrowani na sezon 2018/2019 r. w ZOZPN. Nie ma obowiązku grania młodzieżowców. Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Jeżeli klub wystawi więcej niż dwa zespoły, to wszyscy zawodnicy grają w swoich drużynach do końca Mistrzostw. Klub, który potwierdzi uczestnictwo, a nie stawi się na turniej bez uzasadnionych przyczyn nie zostanie dopuszczony do Mistrzostw w roku następnym. W Finale Okręgowym biorą udział finaliści turniejów powiatowych.

 

6. System rozgrywek :

Zostanie podany na odprawie technicznej i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. Czas gry ( również uzależniony od ilości uczestników ) będzie wynosił 2 x 10’ ciągłej gry bez zmiany stron. Ostateczny czas gry zależy od organizatora. Do Finału Okręgowego awansują po dwa zespoły z powiatu. Zawody będą rozgrywane piłką do gry na hali (niskoodbijająca się).

 

7. Zgłoszenia :

Zespoły przystępujące do turnieju muszą posiadać zbiorczą listę potwierdzoną przez lekarza ( jest to jednym z warunków dopuszczenia do turnieju, ewentualnie aktualne karty zdrowia ). Lista wraz z badaniami musi być dostarczona przed turniejem do Organizatora.

 

8. Sprawy finansowe :

Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. Drużyny przyjeżdżają na własny koszt. Obowiązuje wpisowe w wysokości 150 zł. Dla zespołów niezgłoszonych w ZOZPN obowiązuje wpisowe 200 zł od zespołu. Wpisowe dotyczy tylko eliminacji w rejonach. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wpłata gotówkowa wpisowego do przedstawiciela Organizatora przed rozpoczęciem turnieju.

 

9. Ubezpieczenia :

Kluby ubezpieczają drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie hali.

 

10. Nagrody :

W kwalifikacjach za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują puchary i dyplomy. Prowadzona będzie również klasyfikacja na króla strzelców, najlepszego bramkarza i zawodnika.

 

11. Sprawy sporne:

Wszelkie kwestie sporne, które nie są ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

I. PRZEPISY GRY:

Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem:

– ilość zawodników 5 (4 + bramkarz ), dopuszcza się dowolną liczbę zawodników rezerwowych; –

zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian; -jeżeli zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko zanim opuści je schodzący partner sędzia udzieli mu kary 1min.;

– czas gry 1×15 minut ze zmianą stron, drużyna gospodarzy zajmuje połowę po stronie zegara,

drużyna gości rozpoczyna spotkanie, jednakże ostateczny czas gry ustala organizator w dniu

Mistrzostw; ewentualnie 2×10 minut za zgodą wszystkich zespołów;

– zawody rozgrywane są piłkami nr 4;

– bramki 5 m x 2 m; – rzut z autu wykonuje się nogą z miejsca wyjścia piłki za boisko z linii lub z

poza boiska( bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki;

– obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem – karany rzutem wolnym bezpośrednim, a w polu

karnym rzutem karnym ( wyjątek: bramkarz we własnym polu karnym może atakować piłkę w

sposób zgodny z przepisami;

– rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramkowej;

– bramkarz może wznawiać grę ręką lub nogą; tak zdobyta bramka zostanie zaliczona;

– bramka zdobyta bezpośrednio po odbiciu piłki od sufitu lub innej przeszkody nie zostanie uznana;

– odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy rzutu lub wrzutu 3 metry;

– przepis o spalonym nie obowiązuje;

– uderzenie piłki o sufit lub inną przeszkodę powoduje wrzut z autu dla przeciwnika;

– “gra na czas” będzie karana karami indywidualnymi;

– nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu karane jest 1 minutową karą;

– kary indywidualne:

– 1 minuty

– 2 minuty

– czerwona kartka

– zawodnik drużyny ukaranej może uzupełnić skład po stracie bramki przez swój zespół;

– w miejsce ukaranego czerwoną kartką zawodnika, drużynie przysługuje prawo wprowadzenia do gry drugiego zawodnika (innego niż wykluczony) po stracie bramki przez swoją drużynę;

-zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może uczestniczyć w kolejnym meczu swojego zespołu;

– nie ma obowiązku grania młodzieżowców;

– obowiązuje obuwie do gry na hali.

 

II. PUNKTACJA:

W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów /3 za zwycięstwo, l za remis, 0 za porażkę /.

 

III. O KOLEJNOŚCI MIEJSC DECYDUJE:

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów, o zajętym miejscu decydują:

a/ liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b/ przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między z dobytymi

i straconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c/ przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich

spotkaniach,

d/ przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek,

e/ przy dalszej równości, sędzia zarządzi po 3 rzuty karne.