Hrubieszów: Funkcjonariusze pamiętają…

W dniu 25 sierpnia 2017 roku na stadionie miejskim w Hrubieszowie odbył się kolejny Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. kpr. mgr. Wojciecha Kowalczuka.

Reklamy

 

Zawody zostały zorganizowane pod patronatem Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Hrubieszowie. Honorowy patronat nad turniejem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, a także Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Pomysł na zorganizowanie turnieju pojawił się w 2015 roku. Kilku funkcjonariuszy hrubieszowskiej jednostki wyszło z inicjatywną zorganizowania rozgrywek sportowych, których nadrzędym celem miało być uczczenie pamięci tragicznie zmarłego funkcjonariusza Służby Więziennej. Inicjatywa ta szybko znalazła poparcie wśród kierownictwa więziennictwa oraz lokalnych władz. Tym sposobem Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. kpr. mgr. Wojciecha Kowalczuka stał się cykliczną imprezą, która na stałe wpisła się w kalendarz wydarzeń sportowych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Honorowymi gośćmi turnieju byli: rodzice Ś.P Wojciecha, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Głuch, Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska, płk Oleksandr Adamec – Dyrektor Okręgowy Państwowej Służby Penitencjarnej w Obwodzie Rówieńskim, płk Jurij Omelczuk – Zastępca Dyrektora Okręgowego Państwowej Służby Penitencjarnej, ppłk Doroszko Walentyn – Naczelnik Zakładu Państwowego- Katerynowska Kolonia Poprawcza, ppłk Maracz Walentyn – Naczelnik Zakładu Państwowego- Duneńska Kolonia Poprawcza, dyrektorzy jednostek okręgu lubelskiego, przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZFiPW, Komendant Państwowej Staży Pożarnej kpt. Piotr Gronowicz , Komendanci Placówek Straży Granicznej z Hrubieszowa ppłk SG Dariusz Łopocki i Dołhobyczowa mjr SG Marcin Jóźwiak, Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie nadkom. celny Ryszard Krawczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce dr inż. Mariusz Nagadowski, proboszcz parafii pawosławnej ks. mjr Jan Kot, Dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marek Watras, Dyrektor Orlen Gaz o/Hrubieszów Pan Krzysztof Paradowski oraz kapelan ZK w Hrubieszowie ks. Witold Bednarz.

Zaproszenia do wzięcia udziału w turnieju przyjęły drużyny reprezentujące jednostki Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, tj.: Areszt Śledczy w Lublinie, Areszt Śledczy w Krasnymstawie, Zakład Karny w Białej Podlaskiej, Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Zakład Karny we Włodawie, Zakład Karnym w Chełmie oraz Zakład Karny w Zamościu, a także lokalne służby mundurowe: 2  Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, Służba Celna oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Wśród uczestników zawodów była również drużyna Państwowej Służby Penitencjarnej w Obwodzie Rówieńskim z Ukrainy.

Mecze odbywały się na głównej płycie hrubieszowskiego stadionu. Początkowo drużyny rywalizowały w grupach. Później, te najlepsze, awansowały do fazy finałowej. Walka o laury była bardzo zacięta, ale też bardzo wyrównana. Ostatecznie, pierwsze miejsce w turnieju zdobyła drużyna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, drugie miejsce zajęła drużyna 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z Aresztu Śledczego w Lublinie.

Decyzją organizatorów i arbitrów sędziujących spotkania nagrody indywidualne otrzymali: w kategorii najlepszy strzelec turnieju Paweł Kucy z KP PSP w Hrubieszowie, najlepsi zawodnicy Robert Kazubski z AŚ w Lublinie oraz Bukowski Leszek z ZK w Chełmie. Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Piotr Chalimoniuk z jednostki wojskowej, natomiast nagrodę zawodnika fair play otrzymał Igor Sobotiuk z Ukrainy.

Tegoroczny Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej stał się po raz kolejny okazją do wspomnienia osoby kpr. Wojciecha Kowalczuka a zarazem spotkaniem, które miało na celu popularyzowanie i propagowanie zdrowego współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Turniej sprzyjał integracji funkcjonariuszy Służby Więziennej z przedstawicielami innych służb mundurowych. Co roku przyciąga do udziału wielu uczestników i kibiców tworząc niepowtarzalny klimat i zawsze niezapomnianą atmosferę meczową i pomeczową.

Po zakończeniu turnieju, następnego dnia, delegacja z Ukrainy przybyła do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Goście udali się na teren hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej, zwiedzali nowowybudowany pawilon mieszkalny oraz rozbudowany kompleks ochronno-administracyjny. Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz oraz Kierownik Działu Ochrony mjr Paweł Różyński zapoznali gości z głównymi elementami systemu penitencjarnego oraz warunkami pełnienia służby w hrubieszowskim zakładzie karnym. Przyjęcie delegacji zagranicznej przyczyniło się do budowania dobrej atmosfery i współpracy między polskimi i ukraińskimi funkcjonariuszami służby więziennej zarówno na płaszczyźnie sportowej jak i służbowej.

 

Więcej zdjęć >>

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK Hrubieszów