Hrubieszowska Liga Koszykówki

Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY” i Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie zapraszają do udziału w rozgrywkach Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki. Termin zgłoszeń drużyn upływa 21.11.2011r. Przewidywane rozpoczęcie ligi w niedzielę 27.11.2011 r.

Reklamy

***

REGULAMIN
HRUBIESZOWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
sezon 2011/2012

Reklamy

CELE

Popularyzacja i podnoszenie poziomu koszykówki
Integracja środowiska oraz kulturalne spędzanie czasu wolnego

***

ORGANIZATOR

Organizatorami zawodów są:
– Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”
– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY”
– Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie

***

UCZESTNICTWO

Drużynę stanowi 10 zawodników. Minimalny skład zespołu może liczyć 5 zawodników.
W czasie rozgrywek dopuszczalne jest zgłaszanie nowych zawodników do drużyn o ile zawodnik nie zagrał jeszcze meczu w innej drużynie.

***

PRZEPISY

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz. z niewielkimi modyfikacjami:
– mecz składa się z czterech kwart po 8 minut,
– przerwy między kwartami wynoszą 2 minuty,
– czas gry jest zatrzymywany tylko na 2 minuty przed końcem 4 kwarty na każdy gwizdek sędziego (rzuty osobiste, aut, faul itp.) jeśli mecz jest wyrównany, czyli różnica punktów to około 10,
– w przypadku braku rozstrzygnięcia po czterech kwartach mecz będzie kontynuowany tyloma 3 minutowymi dogrywkami aż nastąpi rozstrzygnięcie,
– przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu,
– czas na przygotowanie się drużyny przed meczem to około 10 minut,
– błędy czasowe związane z przekraczaniem czasu (8 sekund na opuszczenie połowy obrony, 5 sekund utrzymywanie przy piłce bez ruchu, 3 sekundy przebywania w polu 3 sekund, 24 sekundy na ukończenie akcji) będą odgwizdywane tylko w przypadku nagminnego przekraczanie tych przepisów.

***

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK

– Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu pierwszej rundy rozegrana zostanie runda rewanżowa (system ustalony po rozegraniu pierwszej rundy ze względu na terminy czasowe trwania ligi) .
– Spóźnianie się na mecz jest niedopuszczalne (organizator toleruje 5 minut).
– Sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator. W trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na: najskuteczniejszego strzelca ligi oraz najlepszego gracza ligi.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje zawodników w trakcie rozgrywek.
– Zawodnicy i kibice, są także odpowiedzialni za rzeczy pozostawione na trybunach i w szatniach.

***

PUNKTACJA

System punktowania jest następujący:
– drużyna zwycięska zdobywa 2 punkty do klasyfikacji ligowej,
– drużyna przegrana zdobywa 1 punkt do klasyfikacji ligowej,
– drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym 5 osobowym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 20 w punktach, punkty zdobyte przechodzą na konto zdobytych punktów kapitana drużyny przeciwnej,
– drużyna przegrywa mecz w skutek braku zawodników jeżeli w trakcje meczu ma mniej niż 2 zawodników gotowych do gry; drużyna, która przegrana w ten sposób otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji ligowej.

W tabeli ligowej klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:
– ilość zdobytych punktów,
– jeżeli dwie drużyny mają taka samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje wynik meczu pomiędzy nimi,
– w dalszej kolejności pod uwagę bierze się stosunek koszy zdobytych pomiędzy tymi drużynami,
– jeżeli to nie rozstrzyga pod uwagę bierze się stosunek koszy z wszystkich rozegranych meczy,
– stosunek koszy oblicza się zawsze przez dzielenie koszy zdobytych przez kosze stracone,
– jeżeli stosunek jest identyczny decyduje ilość zdobytych koszy.

***

SPRAWY FINANSOWE

Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby. Wpisowe w wysokości 150 zł należy wpłacić na konto organizatora.

***

NAGRODY

Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy a trzy najlepsze puchary . W miarę pozyskanych środków przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu do koszykówki. Przewidziana jest nagroda dla najlepszego zawodnika i króla strzelców.

***

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ustala się ostateczny termin zgłoszeń zespołów do ligi na dzień 21.11.2011r.

Do dnia 24.11.2011r. należy dokonać opłaty wpisowego na konto oraz przesłać wykaz zawodników uprawnionych do gry w lidze podpisany przez jednostkę delegującą (podpis dyrektora szkoły lub opiekuna UKS lub innej uprawnionej osoby).

Przewidywane rozpoczęcie ligi 27.11.2011 r. – niedziela.

Dodatkowych informacji udziela Krawczuk Zbigniew tel. 695 731 658.

***

Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”
Stowarzyszenie „ Dla szkoły”
Gimnazjum Nr 3