Hrubieszowska Liga Koszykówki zaprasza!

Zapraszamy do udziału w rozgrywkach Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki. Termin zgłoszeń drużyn upływa 19 listopada 2016 roku. Przewidywane rozpoczęcie ligi w niedzielę 20 listopada 2016 r.

Reklamy

 

Zasady ogólne.

 

Organizatorami zawodów są:

Animatorzy Orlika przy ul. Zamojskiej 16 w Hrubieszowie: Paweł Padkowski, Bartłomiej Sadowski

UKS ,,Ogólniak” przy Zespole Szkół Nr2 w Hrubieszowie reprezentowany przez Prezesa Zbigniewa Krawczuka

 

Uczestnictwo.

Drużynę stanowi 10 zawodników. Minimalny skład zespołu może liczyć 5 zawodników.

 

Przepisy gry.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz. w tym szczególnie z niewielkimi modyfikacjami:

mecz składa się z czterech kwart po 10 minut,

przerwy między kwartami wynoszą 2 minuty, zaś między połowami 4 minuty,

czas gry nie będzie zatrzymywany, za wyjątkiem 2 ostatnich minut czwartej kwarty na każdy gwizdek sędziego,

w przypadku braku rozstrzygnięcia po czterech kwartach mecz będzie kontynuowany tyloma 5 minutowymi dogrywkami aż nastąpi rozstrzygnięcie,

błędy czasowe związane z przekraczaniem czasu (8 sekund na opuszczenie połowy obrony, 5 sekund utrzymywanie przy piłce bez ruchu, 3 sekundy przebywania w polu 3 sekund, 24 sekundy na ukończenie akcji) będą odgwizdywane tylko w przypadku nagminnego przekraczanie tych przepisów

przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu.

 

Sposób przeprowadzenia rozgrywek ligowych.

Budżet ligi koszykówki stanowią wpłaty uczestników oraz pieniądze pozyskane od sponsorów.

Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu pierwszej rundy rozegrana zostanie druga runda.

spóźnianie się na mecz jest niedopuszczalne (organizator toleruje 5 minut)

sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator.

w trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na: najskuteczniejszego strzelca ligi oraz najlepszego gracza ligi.

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje zawodników w trakcie rozgrywek

zawodnicy i kibice, są także odpowiedzialni za rzeczy pozostawione na trybunach i w szatniach

niedopuszczalny jest start zawodnika nieprzygotowanego do gry (tj. pod wpływem alkoholu, bez odpowiedniego ubioru i obuwia)

 

Punktacja.

System punktowania jest następujący:

drużyna zwycięska zdobywa 2 punkty do klasyfikacji ligowej,

drużyna przegrana zdobywa 1 punkt do klasyfikacji ligowej,

drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym 5 osobowym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 20 w punktach,

drużyna przegrywa mecz w skutek braku zawodników jeżeli w trakcje meczu ma mniej niż 2 zawodników gotowych do gry, drużyna przegrana w ten sposób otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji ligowej, gdy ta drużyna do momentu braku zawodników prowadziła – przegrywa mecz stosunkiem 0:2 w punktach, gdy drużyna przegrywała utrzymuje się wynik punktowy jaki był w momencie przerwania meczu.

 

W tabeli ligowej klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:

ilość zdobytych punktów,

jeżeli dwie drużyny mają taka samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje wynik meczu pomiędzy nimi,

w dalszej kolejności pod uwagę bierze się stosunek koszy zdobytych pomiędzy tymi drużynami,

jeżeli to nie rozstrzyga pod uwagę bierze się stosunek koszy z wszystkich rozegranych meczy,

stosunek koszy oblicza się zawsze przez dzielenie koszy zdobytych przez kosze stracone,

jeżeli stosunek jest identyczny decyduje ilość zdobytych koszy.

 

Termin i miejsce zgłaszania drużyn:

Ustala się ostateczny termin zgłoszeń zespołów do ligi na dzień 19 listopada 2016r. na adres: hlk.hrub@gmail.com ) Do dnia 20 listopada 2016 r. należy dokonać opłaty wpisowego oraz przesłać wykaz zawodników uprawnionych do gry w lidze podpisany przez jednostkę delegującą (podpis dyrektora szkoły lub opiekuna UKS lub innej uprawnionej osoby). Przewidywane rozpoczęcie ligi 20 listopada 2016 r. – niedziela. Wpisowe w wysokości 300 zł w przypadku drużyn szkolnych, i 400 zł w przypadku pozostałych drużyn, płatne u organizatora: UKS ,,Ogólniak” (Zbigniew Krawczuk)

 

Termin i miejsce Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki.

Hala Sportowa ZS Nr2 ,,Staszic” w Hrubieszowie

Terminarz znajdował się będzie w Internecie na stronach http://www.lubiehrubie.pl/

 

*** 

 

TERMINARZ I RUNDY

 

I kolejka  20.11.2016

 

Ogólniak II vs. Mechaniczna                         godz.17.00

Ka2 Team vs. Kościuszko                             godz.18.00

Trójka vs. Nowa Technika Ogólniak             godz.19.00

 

II kolejka  04.12.2016

 

Ogólniak II vs. Trójka                                   godz.17.00

Kościuszko vs. Nowa Technika Ogólniak     godz.18.00

Mechaniczna vs. Ka2 Team                           godz.19.00

 

III kolejka  11.12.2016

 

Ogólniak II vs. Nowa Technika Ogólniak    godz.17.00

Ka2 Team vs. Trójka                                      godz.18.00

Kościuszko vs. Mechaniczna                         godz.19.00

 

IV kolejka  18.12.2016

 

Ogólniak II vs. Ka2 Team                             godz.17.00

Nowa Technika Ogólniak vs. Mechaniczna  godz.18.00

Trójka vs. Kościuszko                                   godz.19.00

 

V kolejka  ?

 

Ogólniak II vs. Kościuszko                           godz.17.00

Mechaniczna vs. Trójka                                 godz.18.00

Ka2 Team vs. Nowa Technika Ogólniak       godz.19.00

 

 

Organizator