29 września 2023

Igrzyska w Mirczu i Festyn Letni

20 lipca odbyły się I Gminne Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe Mircze 2008. Uroczystość rozpoczęto przemarszem ekip sportowych do otwarcia Igrzysk i rozpalenia znicza olimpijskiego.

Reklamy

Po przedstawieniu wszystkim zgromadzonym idei olimpijskich oraz założeń Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, rozpoczęto rozgrywki sportowe.

Całe przedsięwzięcie miało na celu m.in. popularyzację aktywnego wypoczynku wśród wszystkich mieszkańców gminy Mircze w różnych grupach wiekowych, a także integrację naszego lokalnego społeczeństwa oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólny udział w konkurencjach sportowych.

Reklamy

Ogółem rozegrano 17 konkurencji w których udział wzięło 10 sołectw. Po zakończeniu rozgrywek wyłoniono najlepsze sołectwa. Pierwsze 3 miejsca przedstawiają się następująco:

Reklamy

I miejsce – sołectwo Stara Wieś,
II miejsce – sołectwo Modryń-Kolonia,
III miejsce – sołectwo Mircze.

Trzy zwycięskie miejscowości otrzymały nagrody rzeczowe oraz puchary i dyplomy, zaś uczestnicy poszczególnych konkurencji medale za zdobyte pierwsze trzy miejsca.

Całość została zakończona około godziny 17:00.

Wszystkim sportowcom dziękujemy za aktywny udział w Igrzyskach, zaś osobom biorącym udział w realizacji za zaangażowanie.

Zadanie realizowane było w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

***

Po zakończeniu I Gminnych Igrzysk Rekreacyjno – Sportowych odbył się Festyn Letni.

W programie znalazły się występy: formacji tanecznej SYSTEM z Mircza, zespołu INTERIA X z Dubienki oraz dziecięcej grupy teatralno – muzycznej KOCIAKI z Podhorzec.

Następnie swój koncert dał zespół STRYCH, który po dyskotece dla dzieci poprowadził wieczorną zabawę pod gołym niebem.

Sponsorami festynu byli:
Przedsiębiorstwo DREAMS z Komarowa, Piotr i Zdzisława Cyc, FAST-CHEM Mircze, Stanisław Fabrowski.

info i foto
GOK Mircze

Tutaj >>