II Hrubieszowski Młodzieżowy Cross Rowerowy

Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach zaprasza wszystkich chętnych do udziału w II Hrubieszowskim Crossie Rowerowym. Zawody rozpoczną się w niedzielę 17 września o godz. 10:00 na stadionie HOSiR.

Reklamy

Komunikat organizacyjny zawodów.

I. DATA I MIEJSCE
• 17.09.2006 r (NIEDZIELA) godz 10.00
• trasa Crossu – boiska HOSiR

II. ORGANIZATOR
• Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”

III. CEL
• Propagowanie zdrowego trybu życia
• Wdrażanie do uczestnictwa w Kulturze Fizycznej

IV.UCZESTNICTWO
1. I-III Klasa Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy ( Oddzielne Grupy )
2. IV-VI Klasa Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy ( Oddzielne Grupy )
3. I – III Gimnazjum – dziewczęta i chłopcy ( Oddzielne Grupy )
4. Szkoła Średnia – dziewczęta i chłopcy ( Oddzielne Grupy )
5. Kategoria OPEN – kobiet i mężczyzn (Oddzielne grupy)
6. Klasyfikacja Szkół Podstawowych łączna – dziewczęta i chłopcy
1m – 20 pkt, 2m -19 pkt …….20m – 1 pkt.
Każdy uczestnik winien przedstawić legitymację szkolną lub inny dokument stwierdzający rok urodzenia oraz przynależność szkolną.

V . NAGRODY
• 1 – 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej Medale , wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy .W klasyfikacji Szkół Podstawowych – 1-3 miejsce Puchary.
• W przypadku pozyskania sponsorów – upominki .

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Startowe – 2 zł,
• Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie
• Wskazane posiadanie kasku ochronnego
• Każdy uczestnik winien posiadać własny rower.
• Sprawy sporne rozstrzyga Organizator.