II Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców im. Mirosława Szupra

W dniu 26.09.2017 roku na szkolnych boiskach Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, został rozegrany II Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców imieniem Mirosława Szupra, który zorganizowali Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie, Burmistrza Miasta i SP nr 1 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W turnieju brali udział uczniowie urodzeni w roku 2006 i młodsi. Zgłosiło się 5 drużyn dziewcząt SP Nr 1, SP Nr 2, SP Wiszniów, SP Dołhobyczów, SP Nr 1 i sześć drużyn chłopców: SP Nr 2, SP Nr3, SP Wiszniów, SP Dołhobyczów, SP Moniatycze, SP Nr1.

Turniej w obecności Tomasza Wojciecha Antoniuka prezesa SE „Razem” w Hrubieszowie, Pawła Wojciechowskiego sekretarza miasta Hrubieszów i Edyty Kucharskiej dyrektora SP Nr 1 w Hrubieszowie. Turniej rozpoczęliśmy od odczytania krótkiego życiorysu przedstawiającego postać trenera, bramkarza i fana sportu ś.p. Mirosława Szupra. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego, delegacja uczennic udała się na cmentarz w celu zapalenia znicza na Jego grobie. Rozgrywki rozpoczęliśmy systemem każdy z każdym.

W kategorii dziewcząt zwycięską drużyną okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej z Wiszniowa pod opieką pana Andrzeja Lizuna. Drugie miejsce zdobyła drużyna z Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie pod opieką pana Dominika Stajszcyka. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie pod opieką pana Tomasza Magdziaka. Podczas gry wyłoniono najlepszego strzelca została nim Bachanek Karolina ( SP Wiszniów ) , najlepszym technikiem została Dominika Grądzka (SP Nr 3) ,a najlepsza bramkarką Jagoda Grona z SP nr 1 w Hrubieszowie.

 

W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna:

I miejsce Szkoła Podstawowa Moniatycze opiekun p. Danuta Smalej

II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie opiekun p. Jacek Giergiel

III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie opiekun p. Tomasz Lenard

 

Wyłoniono też najlepszego strzelca został nim Oliwier Stadnicki ( SP Nr 1) ,najlepszym technikiem został Bartosz Pawelec ( SP Nr3) najlepszym bramkarzem wybrano Paweła Kunickiego (SP Moniatycze) Każdy z nich otrzymał puchar z grawerką i dyplom ufundowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne ”Razem” w Hrubieszowie i Burmistrza Miasta w Hrubieszowie. Dodatkowo szkoły otrzymały piłki nożne ufundowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W czasie rozgrywek wszyscy mogli się posilić smacznymi jabłkami, które też ufundował Burmistrz miasta Hrubieszowa Dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za piękne i słodkie nagrody.

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone na zakończenie turnieju przez Sekretarza Miasta Hrubieszowa Pawła Wojciechowskiego oraz Tomasza Wojciecha Antoniuka prezesa SE „Razem” w Hrubieszowiei Edytę Kucharską dyrektora SP Nr 1 Hrubieszowie.

Wszystkim organizatorom fundatorom nagród i osobom wspomagającym serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju.

Szczególnie dziękujemy Edycie Kucharskiej, Tomaszowi Magdziakowi i Jackowi Giergielowi z SP Nr 1 w Hrubieszowie za wytężoną pracę przy turnieju.

Dziękujemy opiekunom za wsparcie duchowe, nauczycielom za poświęcony czas, opiekę i przygotowanie drużyn, a dyrektorom szkół za przychylność i zgody na udział. Druga edycja turnieju cechowała się dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem.


Organizatorzy