III Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Werbkowice 2019

30 października 2019 roku w Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbędzie się „III Turniej Tenisa Stołowego Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Reklamy

 

Organizatorem Turnieju jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „GROT-MICHAŁ” Werbkowice oraz Szkołą Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Ideą „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” jest integracja środowiska osób z niepełnosprawnością, a także motywowanie ich do podjęcia działania, w celu tworzenia warunków włączenia w pełne życie społeczne, w tym aktywność sportową i przełamywania w owym zakresie barier. Sport w życiu osób z niepełnosprawnością spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Istotnym celem turnieju jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością takich samych warunków do uprawiania sportu jakie mają osoby pełnosprawne. Z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie i zagospodarowaniem czasu wolnego.

Organizatorzy Turnieju otrzymani wsparcie rzeczowe oraz finansowe od następujących przedsiębiorców:

 • Centrum Integracji Społecznej w Mienianach;

 • Janusz Tomaszewski – Agro Partner;

 • Antoni Skrzypa – Piekarnia A.R.S.;

 • KSC S.A. oddział „Cukrownia Werbkowice”;

 • Agnieszka Strzelecka – Kraina Ciast i Tortów;

 • Stanisław Niedźwieź – Sklep Wielobranżowy;

 • Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie, (SAAK);

 • Dariusz Małyszek, Mirosław Działa S.C.;

 • Piotr Skórka – Skup złomu;

 • „Szkołut – Hovest” Sp. z o.o.;

 • Leszek Smoła – BP Laguna Tour;

 • Jerzy Rybczyński – Hurtownia Artykułów Spożywczo – Przemysłowych;

 • Andrzej Kalbarczyk – Dachy – Kalbarczyk, Firma usługowo-handlowa;

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz programem Turnieju zamieszczonymi na plakacie oraz na naszym facebooku.