IV Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

We wtorek 15 maja na obiektach HOSiR odbędzie się IV Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do uczestnictwa dzieci i młodzież szkolną pod opieką nauczycieli i wychowawców.

Reklamy

IV Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

Regulamin

Patronat: Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Organizatorzy: Urząd Miasta Hrubieszów, HOSiR Hrubieszów, Hrubieszów na Rowerach

Cel imprezy
– Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
– Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako prostej formy rekreacji ruchowej.

Termin i miejsce: 15.05.2012 roku /wtorek/ obiekty otwarte HOSiR, godz. 10:30

Warunki Uczestnictwa
Dzieci i młodzież szkolna występują pod opieką nauczycieli i wychowawców. Każdy zawodnik musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową wg załączonego wzoru, okazaną sędziemu na starcie i zdaną na mecie biegu,

Nagrody
– Indywidualnie za zajęcie miejsca I miejsca statuetka, za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej dyplomy i upominki,     

– Drużynowo za I miejsca dyplomy w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

– Dyplomy dla najlepszych nauczycieli (po podliczeniu punktacji)

 

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

godz.10:30 – Otwarcie Imprezy
godz.10:45 – Przedszkolaki (dziewczynki- rocznik 2005 i młodsze) dystans: 200m
godz.10:50 – Przedszkolaki (chłopcy- rocznik 2005 i młodsi) dystans: 200m

Szkoły podstawowe

godz.10:55 – Dziewczęta rocznik 2003-2004 300m
godz.11:05 – Chłopcy rocznik 2003-2004 300m
godz.11:15 – Dziewczęta rocznik 2001-2002 600m
godz.11:25 – Chłopcy rocznik 2001-2002 600m
godz.11:35 – Dziewczęta rocznik 1999-2000 600m
godz.11:40 – Chłopcy rocznik 1999-2000 600m

Gimnazja

godz.11:50 – Dziewczęta rocznik 1996-1998 600m
godz.12:00 – Chłopcy rocznik 1996-1998 600m

Szkoły ponadgimnazjalne

godz.12:10 – Dziewczęta rocznik 1995 i starsze 1 000m
godz.12:20 – Chłopcy rocznik 1995 i starsi 1 000m

UWAGI  KOŃCOWE:

1. Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na instytucji delegującej (szkoła, przedszkole).

2. Wręczenie nagród odbywać się będzie sukcesywnie po zakończeniu biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Zasady punktacji:

1msc – 35pkt. 2msc – 30pkt, 3msc -25pkt, 4msc – 20pkt, 5msc – 19pkt, 6msc – 18pkt, 7msc-17pkt, 8msc – 16pkt, 9msc – 15pkt, 10msc – 14pkt, 11msc – 13pkt, 12msc – 12pkt, 13msc – 11pkt, 14msc – 10pkt, 15msc – 9pkt , 16msc – 8pkt, 17msc – 7pkt, 18msc – 6pkt, 19msc – 5pkt, 20msc – 4pkt, 21msc – 3pkt, 22msc – 2pkt, od 23msc po 1pkt

_________________________________________________

KARTA STARTOWA

Imię i Nazwisko zawodnika/czki …………………………………

Rok urodzenia……………………………………dystans……………..

Szkoła…………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko nauczyciela…………………………………………

_________________________________________________