IV Turniej Halowej Piłki Nożnej 2014 im. por. SG Zdzisława Główki – Podziękowania

W dniu 15.03.2014r. w Hrubieszowie odbył się IV Turniej Halowej Piłki Nożnej poświęcony pamięci zmarłego funkcjonariusza Straży Granicznej śp. por. SG Zdzisława Główki. W zawodach udział wzięło 12 drużyn z placówek SG w: Hrubieszowie, Dołhobyczowie, Skryhiczynie, Kryłowie, Horodle, Dorohusk, Włodawie, Komenda Oddziału SG, a także Policji, Urzędu Celnego, Zakładu Karnego w Hrubieszowie i Nadleśnictwa Strzelce.

Reklamy

Turniej odbył się na halach sportowych  Zespołu Szkół Miejskich  nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

 

NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Zarząd Terenowy w Hrubieszowie składa podziękowania za pomoc merytoryczną i wsparcie techniczne przy organizacji turnieju sponsorom:

MAGNUM  Przewozy Międzynarodowe – Pan Piotr Załuski,

Firma OKNOPLAST – OKNED Hrubieszów – Pani Edyta Pakuła,

Bank BGŻ O/Hrubieszów – Pani Joanna Pietnowska,

Browar Sulewski – Pan Andrzej Sulewski i Pan Walery Sulewski.

Puchary oraz nagrody dla najlepszych drużyn  i zawodników turnieju ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Arkadiusz Bratkowski.

Stroje sportowe dla drużyny z Placówki SG w Hrubieszowie ufundował Pan Piotr Kot – właściciel firmy KOT&W.

Terenowa Organizacja Związkowa NSZZ FSG w Hrubieszowie dziękuje za udostępnienie hal sportowych: Panu Andrzejowi Jurczyńskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkól Miejskich  nr 2 w Hrubieszowie Panu Dariuszowi Szadowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.


Turniej przebiegał w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Spotkanie to wywołało wiele pozytywnych, sportowych emocji nie tylko wśród uczestników turnieju, ale również wśród przybyłych gości oraz było okazją do spędzenia czasu w miłej sportowej atmosferze.

 

Info i fot. NSZZ FSG