IV Turniej Szachowy Grand Prix

W niedzielę 9 grudnia w Gimnazjum nr 1 przy ul. Listopadowej 12 rozegrano 4 Turniej Szachowy Edycji 2008 o Puchary Starosty i Burmistrza Hrubieszowa.

Reklamy

Turniej okrzepł w swojej formie i składzie osobowym. Najliczniejszą grupę szkół stanowią Gimnazja. Poziom gry jest wysoki, a rywalizacja bardzo zacięta i wyrównana. Tylko mistrzowie poszczególnych kategorii wydają się być niezagrożeni. Pozostałe lokaty z turnieju na turniej ulegają ciągłej rotacji.

O poziomie naszych comiesięcznych treningów przekonamy się wkrótce. W tym tygodniu we wtorek w Tomaszowie – Wojewódzka Gimnazjada SZS – nasz powiat reprezentuje Gimnazjum Publiczne przy ZS nr 2 – Staszic. W środę w Fajsławicach – Wojewódzkie Igrzyska Szkół Podstawowych – swe mecze rozegra SP nr 2 z Hrubieszowa.

Oto wyniki zmagań 47 zawodników w 7 półgodzinnych partiach w IV Turnieju Grand Prix.

Seniorzy:
Marek Babulski – Uchanie, Ryszard Jakubowski, Baranowski Krzysztof – Hrub.

Juniorzy starsi :
Mateusz Kwiatkowski – ZS 3, Mariusz Luchowski – ZS 2, Krzysztof Grafowski – ZS 3, Ewa Kloc – ZS nr 1.

Juniorzy :
Grzegorz Wojtiuk – Gim 2 Hrub., Marek Talarowski – Gim Mircze, Tomasz Jonak – GP Hrub., Agata Płoszaj – Gim ZS 2, Paula Czubara – Gim 3 Hrub., Iga Sarzyńska – GP Hrub.

Juniorzy młodsi :
Bartłomiej Wojtiuk – SP 2 , Babulski Przemek – Uchanie, Bartłomiej Kloc – ZS Moniatycze, Magdalena Hajkiewicz – SP 3, Anna Smalej – SP 2.

Młodzicy :
Michał Baranowski, Sebastian Jakubowski – SP 2, Albert Pawelec – SP Czerniczyn, Maryla Dziomaga – SP 3, Kinga Sowa ZS Moniatycze.

Następny V Turniej w niedzielę 13 stycznia 2008 o godz. 12.30 w Gim. Nr 2 Hrubieszów ul. Żeromskiego 29.

MP

zobacz zdjęcia >>