IV-ty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Hrubieszowskiego

IV-ty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Hrubieszowskiego odbył się 20 maja w Gimnazjum nr 2 Hrubieszów. Zwyciężył gimnazjalista z Michalowa Tomaszowskiego – Paweł Szczerbik przed Adrianem Kanią z Gim. nr 2 Hrub. i Mateuszem Kwiatkowskim z ZS nr 3. Wśród juniorów starszych: 2.Rafał Malinowski z ZS nr 1 i 3. Patryk Obszyński z ZS nr 3. Wśród juniorek starszych najlepszą okazała się Magdalena Sowierszenko z ZS nr 3. Wśród juniorów do trójki weszli: Krzysztof Grabowski z Gim. nr 3 Hrub. i Rafał Nagaj Gim. Mircze. Wśród gimnazjalistek najlepszą okazała się Kasia Staszczuk z Dołhobyczowa. Wśród juniorów młodszych zwyciężył Szymon Popławski z SP nr 3 Hrub. przed Grzesiem Wojtiukiem i Rafałem Nowakiem, obaj z hrubieszowskiej dwójki. Wśród dziewcząt zwyciężyła: Agata Płoszaj, przed Paulą Czubarą – obie z SP nr 3 Hrub. i Anitą Skórą z SP Trzeszczany. Wśród młodzików zwyciężył Cezary Zając z Trzeszczan przed Kajetanem Pańko i Kacprem Popławskim z SP nr 3 Hrubieszów.

Reklamy

br />Rozgrywki naszej I-szej edycji roku 2006 dobiegają końca, dotychczas startowało w nich 53 uczestników, w tym 11 dziewcząt. Na Turnieju pojawiają się nowe środowiska z sąsiednich Gmin, świadczy to o tym, że szachy w naszym powiecie są kultywowane, cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem młodzieży. Na moich turniejach zorganizowanych we wszystkich gminach naszego powiatu startowało w tym roku ponad 800 zawodników. Naturalnie, że nieliczni wykonywali pierwsze szachowe ruchy, ale prawdą też jest, że najlepsi są mocni i chętnie chcą się spotykać z najlepszymi w powiecie. Mogą to teraz robić, mogą rozwijać swoje zainteresowania szachowe, reprezentować swoje środowiska i nie wstydzić się wyników, nie tylko w powiecie, ale nawet w województwie (opisane we wcześniejszej informacji). Tutaj należą się podziękowania, szczególnie dyrektorom, nauczycielom i rodzicom, którzy doceniając korzyści płynące z uprawiania szachów, poświęcają się i zapewniają dowóz i opiekę nad swoimi dziećmi. Podziękowania składam także gospodarzom – dyrektorom, goszczącym nas w swoich szkołach. Dziękuję Wójtom i Radnym Gmin, którzy finansują turnieje na terenie swoich Gmin, szczególnie Panu Janowi Mołodeckiemu – Wójtowi Hrubieszowa, oraz Starostwu i Radnym Powiatu, za zapewnienie opieki nad naszą dyscypliną – zapewnienie pucharów, medali i nagród dla najlepszych szachistów.
Po czterech turniejach w punktacji Grand Prix 2006 prowadzą: w kat. Junior starszy: Rafał Malinowski, Mateusz Kwiatkowski, Kamil Rodziewicz, Małgorzata Jakubowska, Magdalena Sowierszenko, Paulina Klajda. Junior: – Adrian Kania, Rafał Nagaj, Krzysztof Grabowski, Kasia Klajda, Paulina Zielińska, Kasia Staszczuk, Junior młodszy: – Grzegorz Wojtiuk, Rafał Nowak, Szymon Popławski, Agata Płoszaj, Paula Czubara, Anita Skóra. Młodzik: Cezary Zając, Andrzej Jakubowski, Jakub Dąbek, Paulina Hawryluk.

V-ty turniej szachowy o Puchar Starosty Hrubieszowskiego odbędzie się 3 czerwca w Szk. Podst. nr 1 w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, o godz. 10.00, zapisy od godz. 9.30.

Tekst przygotował: Mieczysław Pszen