Kalendarium sportu w „Staszicu”

Przez 90 lat szkoły im. „S. Staszica” w Hrubieszowie grono nauczycieli wf, jak i kolejni dyrektorzy nigdy nie zapominali, że „do szkoły nie tylko chodzi głowa, ale cały młody człowiek”.

Reklamy

Systematycznie przystępowano do rywalizacji międzyszkolnej i co z tego wynikało – kto ma cierpliwość przypomni sobie lub dowie się, jak przeczyta, co poniżej.

Myślę, że wiele osób i tak może czuć się zawiedziona, ponieważ czegoś brakuje, jest mi z tego tytułu przykro, ale może po prostu brakować na ten temat informacji, więc do dzieła – proszę ją udokumentowaną przesłać i nastąpi uzupełnienie.

Jednocześnie zaznaczam, że w tym wykazie poniżej widnieją na ogół osiągnięcia uczniów, którzy rywalizowali w barwach szkoły i na ogół były to imprezy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy.

Wiele znakomitych osiągnięć posiedli uczniowie tej szkoły reprezentując kluby hrubieszowskie i jest ich bardzo wiele. Mało tego, absolwenci szkoły podnosili swój poziom na jeszcze wyższy podczas studiów, służby wojskowej czy już pracując, jednocześnie reprezentując czołowe kluby sportowe w Polsce. Mam nadzieję, że i takie zestawienia uda mi się przygotować. Jeżeli komuś takie publikacje sprawią przyjemność, to właśnie o to mi chodzi.

***

Kalendarium sportowe Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Wstęp

1801 – Patron szkoły ksiądz Stanisław Staszic, właściciel dóbr cetnarowskich w Hrubieszowskiem, był również pionierem turystyki

***

Początki po I Wojnie Światowej

1918 r. – Uczniowie w Gimnazjum im. St. Staszica mieli po 3 godziny tygodniowo wychowania fizycznego, wówczas zwanymi „ćwiczeniami cielesnymi”. Pierwszymi nauczycielami wychowania fizycznego byli Stanisław Skrobański i Michał Wańczyk. Bardzo dużo czasu poświęcano gimnastyce i marszobiegom.

15 09 1918 r. – zaczęła działać I Drużyna Harcerska im. St. Staszica, przy 8 klasowym Gimnazjum Męskim w Hrubieszowie. Odbywały się wycieczki piesze raz w miesiącu, zdobywano sprawności harcerskie, grano w „Hazenę” (gra zbliżona do „w dwa ognie”).

***

Lata dwudzieste XX wieku

1921 – w gimnazjum został zatrudniony nauczyciel od wf Lech Emanuel Korneli – uczył do 1929 r. oraz Skrobański Stanisław na rok

1922 r. – I Drużyna Harcerska im. St. Staszica odbywała wycieczki piesze, najdalsza do Husynnego. Pod opieką: drużynowy – wywiadowca Psuj Maksymilian, przyboczny Krawczyk Maurycy, dh Malinowski Tadeusz;

1923 – przy I Drużynie Harcerskiej została założona przez druha Walerego Krawczyka drużyna futbolowa „Orlęta”, która rozgrywała m.in. mecze z Gimnazjum z Włodzimierza i Wojskowym Klubem Sportowym 2 Pułku Strzelców Konnych.

28 09 1924 r. – odbył się mecz piłki nożnej Orlęta a Błękitni Hrubieszów (też drużyna harcerska, uzupełniona cywilami) – 4:0, bramki zdobyli Pawłowski 2, Łuń 1 i samobójcza Laskowski, kapitanem drużyny zwycięskiej był Michał Stanisław Targowski. W Błękitnych wyróżnili się Nej i Ślusarski.

05 10 1924 r. – nauczyciel gimnastyki Emanuel Kornel Lech zorganizował z okazji Święta Sportowego Przysposobienia Wojskowego na placu konnym 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie, m.in., marsze ozdobne, rzuty granatem, biegi;

1927 – w dalszym ciągu przy I Drużynie Harcerskiej działa Klub Sportowy „Orlęta”, do którego należy 22 druhów. Zbiórki odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu pod opieką nauczyciela gimnastyki Emanuela K. Lecha. Ze sportu ćwiczono: boks, lekkoatletykę, grę w palanta, gimnastykę, piłkę nożną, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, strzelectwo, siatkówkę, wiosłowanie kajakami i łódkami. Uczestnicy posiadali jednakowe stroje sportowe. Zawody o tytuł mistrzowskiego zastępu łyżwiarskiego i strzeleckiego w drużynie wygrał zastęp Żubrów.

1929 – Została zatrudniona do „ćwiczeń cielesnych” Barbachowska Tekla – uczyła do 1936 r., oraz Lipnicka Irena – ucz. do 1931 r. i Romanica Stanisław – ucz. do 1936 r.

1930 – w jesieni, Powiatowy Komitet Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Hrubieszowie zorganizował zawody, w których członkowie Drużyny Harcerskiej im. St. Staszica zajęli I miejsce w skoku wzwyż i II miejsce w skoku w dal (niestety brak nazwisk).

***

Lata trzydzieste XX wieku

1931 – J/w zajęli I miejsce w skoku wzwyż, w biegu na 100 m. oraz w marszu.

19 VI 1932 r. – Drużyna Harcerska im. St. Staszica otrzymała dyplom za I miejsce w lekkiej atletyce i siatkówce. Drużyna ta w innych zawodach wygrała pięciobój i bieg na 100 m.

1933 r. – przy Gimnazjum im. St. Staszica wybudowano salę sportową o wymiarach 18 x 9 x 5,5 m., sala ta posiadała: drabinki przyścienne, kraty do przeplotów, tram, ławki szwedzkie, nad tą salą mieściła się druga o identycznej długości i szerokości, lecz o wysokości 3,5 m., z przeznaczeniem do ćwiczeń gimnastycznych.

1933 – Hrabia Pohorecki wydzierżawił Komitetowi Rodzicielskiemu Staszica obszar 1 ha (za symboliczną złotówkę na 33 lata), w zakolu Huczwy (tu gdzie jest stadion obecnie). Urządzono tam boisko do piłki ręcznej 11 – osobowej, na którym grano też w piłkę nożną, boisko do piłki siatkowej, podstawowe urządzenia la (skocznia w dal i bieżnia 100 m. 4 torowa, o nawierzchni gruntowej) i szatnie. Boisko ogrodzone było siatką drucianą i żywopłotem i było usytuowano w poprzek w porównaniu do dzisiejszego. Drewniany mostek z kołowrotkiem regulującym przepustowość przy przejściu, wybudowali żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych z Hrubieszowa.

1934 – został zatrudniony jako nauczyciel wf Franciszek Żytkiewicz, uczył do 1954 r. (też z-ca dyr. szk.1948-50)

1935 – została zatrudniona jak nauczyciel wf Wanda Nycz – Lubicz ucz. do 1937 r.

04 09 1936 – przy wspomnianej drużynie harcerskiej założono zastęp żeglarski pod kierunkiem druha Karola Mleczko i zastęp kolarski z odpowiedzialnym druhem Marianem Rejniewiczem.

31 X 1936 r. – odbył się bieg drużyn harcerskich Hrubieszowa na 3 km. poświęcony pamięci Wandzie Nyczównie, druhnie i nauczycielce wf w Staszicu, która przedwcześnie zmarła (27 lat).

1937 – jako nauczyciel wf została zatrudniona Maria Dowbecka na 1 rok

04 V 1938 r. – odbyły się Lubelskie Wojewódzkie Igrzyska Sportowe, w których startował Międzyszkolny Klub Sportowy z Hrubieszowa (oparty na uczniach „Staszica”), w punktacji ogólnej wywalczył wspaniałe II miejsce za Lublinem. Najlepiej wypadły siatkarki, ponieważ zajęły I miejsce

1938 – jako nauczyciel wf została zatrudniona Władysława Makosik na 1 rok

1939 – Spora ilość uczniów należała do Związku Strzeleckiego, przy którym działał Klub Sportowy „Strzelec”. Oprócz zajęć patriotycznych, musztry, marszobiegów, walk wręcz i na bagnety oraz strzelania, grali tam szczególnie w piłkę nożną i siatkówkę, rywalizując z innymi drużynami miejscowymi oraz z pobliskich miast. Uczestniczyli również w biegach przełajowych organizowanych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, m.in. Leon Duławski, Walenty Łęczyński, Eugeniusz Kitliński, Stefan Kotlarski, Zdzisław Dyl, Zawadzki, Cybulski, Ozół.

***

Lata czterdzieste XX wieku

1941 – W okrojonej szkole przez Niemców, została zatrudniona m.in. jako nauczyciel wf (i nie tylko) Irena Skrobiszewska, później dyr. szk. 1967 – 1972

1944 – Przynależność do związku „Strzelec , wychowanie patriotyczne w szkole i w domu przyczyniło się do tego, że wielu absolwentów i uczniów „Staszica” podczas II Wojny Światowej podjęło walkę o wyzwolenie kraju z okupantami. Nie przeszkadzało to potajemnej grze w ulubioną piłkę nożną lub oficjalnych meczach z drużynami niemieckimi czy ukraińskimi.

1945 – Po II Wojnie Światowej zadbano, aby jak najszybciej rozpoczęła się nauka w szkole. Dalej jednym z przedmiotów było „wychowanie cielesne” (wychowanie fizyczne), podczas którego nauczyciele tych zajęć Irena Skrobiszewska i Franciszek Żytkiewicz dbali o rozwój fizyczny młodzieży.

1946/47 – W Hrubieszowie organizowano biegi przełajowe i zawody la, w których licznie brała udział młodzież szkolna. Uczniowie grali również w piłkę nożną i siatkówkę w miejscowym AKS-ie, a następnie „Gromie” itd.

1948 – w Hrubieszowie odbyły się imprezy sportowe z okazji rozpoczęcia roku szkolnego pod hasłem „Sportowcy – młodzieży szkolnej” m.in. w siatkówce dziewcząt i mężczyzn. Dziewczęta z Gimnazjum im. Staszica pokonały dziewczęta z LO im. St. Staszica w siatkówkę 2:0, a chłopcy przegrali z KS „Grom” Hrubieszów 0:2

1948 r. – zawody lekkoatletyczne w Hrubieszowie organizował inspektor Michał Starykiewicz z Powiatowego Inspektoratu Kultury Fizycznej m.in. Biegi Narodowe, Otwarcie Roku Szkolnego, najlepsze wyniki hrubieszowskich lekkoatletów to: 60 m. Popko Danuta 8,6 sek., w dal Kozak Janina (obie z Gimn. Hrub.) 4.00 m

1948 – Leokadia Szymanik z Gimnazjum im. St. Staszica po wygranych Biegach Narodowych w Hrubieszowie, wzięła udział w biegach wojewódzkich w Lublinie, zajmując wysokie 6 miejsce, do zawodów przygotowała ją nauczycielka wf Irena Skrobiszewska

1949 r. – Podczas zawodów Rozpoczęcia Roku Szkolnego 100 m. wygrał. Jerzy Kościuszko w 11,7 sek. (rekord Powiatu) z LO Hrub. (biegano po trawie) a rzut granatem Zb. Skórzewski 60 m. W zawodach z okazji „Święta Pokoju”, rzut oszczepem wygrał Antoniuk Zygmunt z LO Hrub. 40 m, ustanawiając Rekord Powiatu.

1949 – rozegrano turniej w piłce siatkowej mężczyzn – 4. MKS LO im St. Staszica Hrubieszów.

***

Lata pięćdziesiąte XX wieku

1950 – Społeczny Komitet Budowy Stadionu działający pod przewodnictwem Jana Korczaka zmienił główny kierunek płyty na obecny, wykonano czterotorową ścieżkę okólną o długości 400 m., prosta posiadała 125 m. i była sześciotorowa, wybudowano skocznię w dal, pomagała i młodzież szkolna, dobre wyniki osiągał Zdzisław Kata z LO Hrubieszów na 1000 m. 3:02,1 min.

1951 – zostało założone przy szkole dla dziewcząt liczące 78 członkiń Szkolne Koło Sportowe „Błyskawica” z przewodniczącą Teresą Brylewską i koło „Sztubak” dla chłopców liczące 85 członków z przewodniczącym Romanem Gębiczem.

1951 – Najlepsze wyniki w la osiągali: Lucyna Sowińska skok w dal – 4.15 i Zdzisław Kata 800 m. – 2:24,5,

1951 – Chłopcy pokonali „Ogniwo” Hrubieszów w tenisa stołowego 10:0, rok później z „Gwardią” Hrubieszów padł remis 5:5, wyróżniał się Wacław Kicun. W siatkówkę wśród chłopców, m.in. w zawodach występowali: Rak Michał, Słotwiński Mieczysław, Konefał Mieczysław, Sobiecki Stanisław, Bujan Leonid, Kicun Wacław. Dziewczęta z LO, w Lublinie podczas zawodów Zrzeszenia „Ogniwo” wywalczyły 1 lokatę w siatkówce i lekkiej atletyce. Dodatkowo uczniowie udanie startowali w pływaniu, kolarstwie, piłce nożnej, koszykówce, strzelectwie, narciarstwie i łyżwiarstwie

1952 – Najlepsze wyniki uzyskiwali: Anna Diabin 60 m. – 8,4 i 500 m. – 1:29,9, Lucyna Sowińska 400 m. – 1:15,7, Irena Skrobiszewska nl wf w dal – 4.50 (był to rekord Powiatu), Maria Horniak pchnięcie kulą – 8.03

1953 – w Wojewódzkich Biegach Narodowych w Lublinie na dystansie 1500 m. Konior Tadeusz był 2-gi w czasie 4:42,00 min., a Mieczysław Słotwiński na 1000 m. 8-my wynikiem 2:54,1, wcześniej w Hrubieszowie w biegach powiatowych oprócz w/w wygrali: 500 m. dz. 1. Sowińska Lucyna, 1200 m. chł. 1. Tokarski Tadeusz (wszyscy reprezentowali Ogniwo Hrubieszów);

1953 – 13 V odbyły się Mistrzostwa Powiatu w koszykówce mężczyzn, wyniki: SKS Staszic – Ogniwo 28:51, GWKS – SKS St. 52:41. Kolejność 1. Ogniwo Hrubieszów, 2. GWKS Hrubieszów, 3. SKS Staszic Hrubieszów – nauczyciel wf Franciszek Żytkiewicz.

1953 – 12 maja rozegrano mecz o Puchar Polski Ogniwo Hrubieszów – SKS Staszic Hrubieszów 59:37.

1953 – W Hrubieszowie rozegrano turniej w kosza, wyniki: Ogniwo Hr. – SKS Staszic 26:16, SKS Staszic – GWKS Hr. 31:44. Kolejność: 1. GWKS, 2. Ogniwo, 3. SKS Staszic

1953 – w zawodach o Puchar Miast, które zostały rozegrane w Hrubieszowie, najlepsze wyniki osiągnęli: Barbara Bondarewicz 400 m.-1:13,8 i w dal – 4.36, Grażyna Panasiewicz 100 m. – 15,7 i wzwyż – 1.20, 4 x 100 m. – 1:00,4 (Radzymińska, Panasiewicz, Sowińska, Bondarewicz), Tadeusz Tokarski w dal – 5.83 m. Drużynowo Hrubieszów zajął III miejsce

1954 – Dziewczęta przygotowane przez nauczycielkę wychowania fizycznego Irenę Skrobiszewską w startując w barwach „Ogniwa” Hrubieszów w Lublinie ustanowiły nowy rekord województwa lubelskiego, w składzie: Helena Mielniczuk, Barbara Bondarewicz, Lucyna Misan i Lucyna Sowińska w sztafecie 4 x 100 m. uzyskując metę w 55,6 sekundy.

1954 – Konior Tadeusz wywalczył 2 pozycję w Wojewódzkich Biegach Narodowych w Lublinie. Jego wychowawczyni Irena Skrobiszewska dając dobry przykład ustanowiła nowy rekord powiatu w skoku w dal wynikiem 4.50 m.

1954 – lepsze wyniki uzyskiwali: B. Bondarewicz 100 m. 14,0, 400 m. 1:09,4 min. i w rzucie dyskiem 17.74 m., Grażyna Panasiewicz w kuli 4 kg 8.38 m., Konior Tadeusz na 1000 m. – 2:55,2, 800 m. – 2:12,0 i 1500 m. – 4:41,4, Umnicka Jolanta rzut granatem 33.60 m., Sołtysiak Eugeniusz rzut granatem 700 g. 58.70 m., L. Sowińska 400 m. 1:09,7 min. i 500 m. 1:27,0 min., Jerzy Krzysztofowicz w dal 5.90 m.,

1954 – od września na miejsce nauczyciela wf Franciszka Żytkiewicza został zatrudniony absolwent AWF w Warszawie, trener zapasów Dariusz Świech. Był jeszcze młody, sam zaczął startować w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, podnoszeniu ciężarów, grach sportowych, ustanowił kilka rekordów powiatu.

1955 – Dariusz Świech założył SKS „Staszic” miał wielu chętnych na zajęciach pozalekcyjnych i do udziału w zawodach, z koszykówki, siatkówki, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, gimnastyce akrobatycznej i to zarówno dziewczęta jak i chłopców. Rok zakończył się dla szkoły zwycięstwem we współzawodnictwie międzyzrzeszeniowym na szczeblu Powiatu za wszystkie dyscypliny sportowe.

1955 r. – Dziewczęta ze „Sparty” Hrubieszów (wszystkie ze Staszica): Helena Mielniczuk, Lucyna Misan, Barbara Bondarewicz, Lucyna Sowińska zostając Mistrzyniami Województwa Lubelskiego, ustanowiły nowy rekord województwa w sztafecie 4 x 100 m. wynikiem 55,4 sek. i zakwalifikowały się na II OSM w Poznaniu,

1955 – w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Województwa Juniorów, 2-gi był Igras Edmund w oszczepie – 44.32 m. i 2-ga L. Sowińska na 200 m. – 29,4 sek., 3-cia H. Mielniczuk 100 m. 14,0;

1955 – W Powiatowych Mistrzostwach Młodzieżowych w koszykówce, gdzie startowało 6 drużyn (w tym 2 z Grabowca) wygrał SKS „Staszic” w Hrubieszowie, nauczyciel wf Dariusz Świech.

1955 – W mistrzostwach Powiatu drużyn młodzieżowych w koszykówce 02 marca, wygrał SKS I przed SKS II Staszic w Hrubieszowie (startowało 8 drużyn).

1955 – 21 V Mistrzem Powiatu w siatkówce u kobiet zdobył SKS II Staszic przed SKS I Staszic, wśród mężczyzn również SKS II przed SKS I Staszic Hrubieszów, nauczycielem wf był Dariusz Świech.

1955 – najlepsze wyniki z sezonu: Sowińska Lucyna 100 m.-13,6 i kula-8.26, Misan Lucyna 100 m.-13,6 i 400 m.-1:04,8, Bondarewicz Barbara 200 m.-28,6, (wszystkie zawodniczki Sparta), Tokarski Tadeusz Sparta 100 m.-11,7, Piwkowski Zbigniew Gwardia 200 m.-25,2, Krasnopolski Jan 400 m.-59,2, Bizior Marian 1500 m.-4:24,9, Misiaczek Jerzy trójskok-11.94, Świech Dariusz dysk-31.19, Igras Edmund Sparta oszczep- 46.20 (wszyscy „Sparta”).

1955 – Zarząd Powiatowy LZS powołuje klub sportowy LZS Hrubieszów m.in. z sekcją podnoszenia ciężarów, trenerem zostaje nl wf z LO w Hrubieszowie mgr Dariusz Świech

1956 – przy szkole Dariusz Świech założył Międzyszkolny Klub Sportowy „Staszic”, dziewczęta i chłopcy z sekcji siatkówki oraz lekkiej atletyki, także chłopcy z koszykówki przystąpili udanie do współzawodnictwa wojewódzkiego

1956 r. – Nowe rekordy powiatu ustanowili: Bajda Stefania w dysku – 20.95 m., Misan Lucyna wzwyż – 1.31 m., Jurczuk Edward 400 m. – 56,8 sek., Świech Dariusz kula – 11.75 m. i dysk – 32.00 m., Kuźmiński Stanisław trójskok – 12.17 m. Lekkoatleci startowali w barwach „Sparta”, SKS Staszic, LZS, „Zryw” i „Gwardia” Hrubieszów

1956 – 20 grudnia w Lublinie w wadze półciężkiej D. Świech uzyskując 237,5 kg w trójboju był 2.

1957 – Roman Czapko, który trenował pięściarstwo i w okresie nauki zaliczał się do najlepszych juniorów w województwie, później został indywidualnym wicemistrzem Polski i wielokrotnym drużynowym Mistrzem Polski w barwach „Legii” Warszawa. Jego kolega z ławki Stanisław Kuźmiński studiując w Poznaniu należał do czołówki polskich trójskoczków w kraju.

1957 r. – Podczas Spartakiady Wydziału Oświaty i Zrywu w Lublinie 1 miejsce w trójskoku wynikiem 12.83 m. zajął Stanisław Kuźmiński; Podczas Wojewódzkiej Spartakiady Wsi w Lublinie III – ci był Sokalski w skoku w dal – 5.81 m.;

1957 – Przemysław Lipko 60 m. przebiegł w 7,8 sek., a S. Kuźmiński 400 m. – 56,6 sek.,

1959 – Podczas Mistrzostw Okręgu Juniorów LA w Lublinie Zdzisław Plicner MKS Hrubieszów zajął I miejsce w rzucie dyskiem 1,5 kg – 38.15 i był II w biegu na 200 m. p.pł. – 30,0; W Rejowcu podczas zawodów rejonowych LZS Stanisław Kuźmiński skoczył w trójskoku – 13.85 m.;

1959 – MKS Hrubieszów startował w Lidze Wojewódzkiej MKS w LA zajmując 3 miejsce, lepsze wyniki uzyskali: M. Górak 100 m. 14,1, S. Janicka 100 m. 14,2 i Z. Plicner kula 5 kg 13.40, w Mistrzostwach Okręgu Juniorów 1. Jerzy Kaniuga wzwyż 1.62, 2. Z. Plicner 200 pł. 28,6, w młodzikach 1. Stanisław Massalski wzwyż 1.62, 1. Górak Maria 100 m. 14,0, 4 x 100 m. Leszczyńska, Łapka, Janicka, Górak 57,5, Jerzy Knap kula 5 kg 12.80, Janina Czerniakiewicz 80 pł. – 16,7

1959 – Knap Jerzy MKS Hrubieszów startował na Mistrzostwach Polski Młodzików w Sosnowcu w kuli 5 kg osiągając wynik 12.18 m.

1959 – 10 czerwca podczas uroczystego „Święta Kultury Fizycznej” w Hrubieszowie, zaprezentowano masowe pokazy gimnastyczne, które przygotowały mgr Irena Lipnicka ze Szkoły Zawodowej i Irena Skrobiszewska z LO im. St. Staszica, pokazy piramid Dariusz Świech też z LO.

1959 – siatkarki w wojewódzkiej lidze MKS zajęły 6 miejsce a wyróżniały się Janina Czerniakiewicz i Barbara Piotrowska, w lidze MKS chłopców przegrane z: Stavetem Lublin 0:2, Białą Podl. 1:2 i Tomaszowem 0:2, u chłopców wyróżniał się Stanisław Massalski.

1959 – przez rok wf uczyła Wanda Witamborska

1959 – lepsze wyniki w sezonie uzyskali: Łapka Elżbieta 60 m. 8,0, Z. Plicner kula 5 kg 13.59, Jerzy Pachniewski trójskok 12.38. Pietrosiuk Eugeniusz w dal 6.35, Korczak Wiesław oszczep 44.20, Motyka Zbigniew 200 m. 24,8, Jerzy Bogucki dysk 2 kg 35.81, R. Wróblewski 300 m. 41,7, J. Knap kula 5 kg 13.59, Rudyk kula 7,256 kg 11.56 m., Sadowski Jerzy 1500 m. 4:49,8 min.

1959 – I kółka olimpijskie zdobyli: Jerzy Kaniuga, Stanisław Massalski, Jerzy Knap, Józef Karpowicz, Zdzisław Plicner, Maria Górak.

***

Lata sześćdziesiąte XX wieku

1960 r. – W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików Szkolnego Związku Sportowego gdzie Józef Karpowicz z MKS Hrubieszów zajął 5 miejsce w rzucie oszczepem 600 g. 51.11 m. i 7-me w dysku 1 kg – 42.64 m.;

1960 – Okręgowe Mistrzostwa MKS młodzików w LA w Lublinie, wygrali: 4 x 100 m. Leszczyńska, Janicka, Górak, Łapka 57,7 sek., Józef Karpowicz kula 5 kg 13.13, juniorzy Jerzy Knap kula – 13.29;

1960 – W Kraśniku Fabrycznym odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików LA, wygrali: Leszczyńska, Janicka, Górak, Łapka 4 x 100 m. 59,5, Józef Karpowicz kula 5 kg 11.91 i oszczep 600 g. 50.97

1960 w Zamościu odbył się Puchar Miast, w la wygrali: Maria Bałaj oszczep – 29.00, Z. Plicner kula 7,256 kg – 12.28 i w dysku 2 kg – 39.86. Drużynowo Hrubieszów 2 miejsce;

1960 – 14 II zorganizowano siatkarski turniej o puchar „Sztandaru Ludu” na szczeblu powiatowym 3. SKS Staszic II Hrubieszów.

1960 – Mistrzem województwa juniorów został Zdzisław Plicner w pchnięciu kulą 6 kg 13.71 m.

1960 – w tym roku wf uczyła m.in. Izabela Bobrowicz

1960 – Spartakiada Powiatowa była prawdziwym świętem kultury fizycznej. W turnieju piłki siatkowej wystartowało 6 drużyn: 1. MKS Staszic Hrubieszów

1961 – Okręgowe Mistrzostwa MKS w Lublinie: 1. Maria Górak 60 m. – 8,0, 1. Jerzy Knap kula 6 kg – 13.22, 1. Jerzy Lewko trójskok – 12.97;

1961 – od września został w szkole zatrudniony nowy nauczyciel wf Antoni Weremko. Okazało się, że drzemie w nim niesamowita energia, wiedza i co najważniejsze miłość do pracy z młodzieżą w dziedzinie pedagogiczno – sportowej

1962 – 7 października SKS przy LO w Hr. Przeprowadziło spotkanie wewnątrzkolne w pięcioboju dziewcząt (ur. 1945 – 1948), najwięcej punktów zebrały: 180 Sura Zofia 60- 9,6-kula 7.10-dysk 25.00-w dal 3.90-wzwyż 121; 175 Skała Urszula 9,5-7.00-21.00-4.20-118; 173 Kozyra Urszula 9,9-7.20-24.00-3.95-121. Najszybciej 60 m. przebiegła Pastor Jolanta 9,1, kula Danilczuk Lucyna 7.40, w dal Adugalska Urszula 4.25; chłopcy (ur. 1944/45): 237 pkt. Techmański Krzysztof 1100 m. 13,3-kula 11,00-dysk 34.50-w dal 5.30-wzwyż 155; 221 Łaska Jerzy 13,4-11.20-325.00-5.20-1.41; 209 Młodzianowski Janusz 13,4-10.20-31.00-5.30-145 i Gnojko Jan 13,2-10.90-36.00-4.80-1.35; 100 m. Antoniuk Karol 12,7; chłopcy młodsi (ur. 1946/47): 244 pkt. Nowak Janusz 60 m. 8,4-kula 12.20-dysk 37.00- w dal 5.30-wzwyż 1.49; 220 p. Patro Adam 8,5-10.40-31.00-5.50-1.45; 219 p. Demczuk Zbigniew 8,5-10.90-31.00-5.30-1.45; 214 Stasiuk Wiktor 8,6-11.20-32.00-5.10-1.40;

1962 – wf w tym roku uczył również Franciszek Malicki

1963 – w Hrubieszowie odbyła się Powiatowa Spartakiada Tysiąclecia m.in. wygrali: młodziczki: Adugalska 100 m. 14,3 i w dal 4.28, młodzicy Stasiuk Wiktor 100 m. 12,4 i w dal 5.59, juniorki Wojciechowska Anna kula 7.44, Kozyra Urszula dysk 21.48 i oszczep 27.42, juniorzy: Prystupa Mieczysław LO Hr. 400 m. 59,2

1963 – w związku z awansem p. I. Skrobiszewskiej na stanowiska dyrektorskie, na jej miejsce przybyła kolejna świetna nauczycielka wf Maria Jakubiak, uczyła do 1991 r. W latach 1977 – 1982 z-ca dyr.szk.

1963 r. – W tabelach najlepszych w województwie znaleźli się: 8. K.Techmański wzwyż – 1.75 m. i 8. J. Knap dysk – 37.28 m.

1963 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1963/64: opiekun nl A. Weremko, Przew. Michalak Zenon, z-ca Ciechocińska Ewa, sekretarz Troszczyński Marian, skarbnik Prus Helena, sekcyjni: la Pastor Jolanta, Gnojkom Jan, PS chał. Oliwiak Roman, Czuryło Andrzej, PS dz. Wojciechowska Anna, PN Szkudziński Andrzej,

1963 – w LO Hrubieszów rozegrano Mist. Szkoły w siatkówkę dziewcząt: 1. klasa X-ta w składzie: U. Kozyra, Starzyk Joanna, Wojciechowska Grażyna, Jendrzejewska Janina, Łysiak Teresa i chłopców: 1. klasa XI –ta w składzie: Czesław Pawelec, Ryszard Maluta, Józef Gałan, Marek Siatecki, Edward Szozda

1963 – w LO Hrubieszów rozegrano Mist. Szkoły w kosza chłopców: 1. Klasa X –ta, skład: Mieczysław Prystupa, Zbigniew Demczuk, Janusz Szandrowski, Janusz Nowak, Marian Troszczyński

1964 – W LO w Hrubieszowie rozegrano Zimowy Konkurs w skoku wzwyż 1. M. Troszczyński 1.50, 2. Pająk Wiesław 1.45, 3. Pawłoś Janusz 1.45

1964 – eliminacje do Mist. Woj. SPP w siatkę chł. LO Hrubieszów – LO Grabowiec 3:0 i z LO Szczebrzeszyn 1:3 w LO grali: J. Nowak, Cz. Kieda, R. Oliwiak, M. Troszczyński, H. Sobczuk, M. Charkowski, M. Prystupa, W. Pająk, dz. LO Hrub. z LO Siedliszcze 3:0, LO Kazimierz 3:1

1964 – Po powołaniu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie, który prowadził przez kilka lat A. Weremko, zawody wchodzące w skład tego związku stały się priorytetowe dla szkoły.

1964 r. – Podczas Powiatowej Spartakiady Tysiąclecia zorganizowanej przez Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Hrubieszowie z agendą Powiatowym Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Wypoczynku, m.in. zwyciężyli: Górska 100 m.; Daruk 200 m., Chwedun 400 m.; Adugalska w dal – 4.07; Szewczuk wzwyż – 1.25; Wojciechowska kula – 8.06, oszczep – 22.60 i dysk – 23.00; Stasiuk Wiktor100 m. – 11,9 (w juniorach), w dal – 6.00 i 200 m. – 25,6, Troszczyński Bogdan trójskok – 11.27 i wzwyż – 1.53 ( w juniorach); Tychmański Krzysztof wzwyż – 1.74, Onisk Stanisław dysk 1 kg – 38.15 (w młodzikach)

1964 – dziewczęta zajęły 2 miejsce w finale wojewódzkim szkół średnich w piłce siatkowej, w składzie: Kozyra U., Ciechońska E., Niemierko M., Głuch C., Wojciechowska A., Paluch J., Troszczyńska M., wygrały z LO Łuków 2:0, T. Ekon. Lublin 2:1 i przegrały ze Stavetem Lublin 0:2

1964 – w LO Hrubieszów rozegrano Mist. Szkoły w kosza chłopców: 1. Klasa XI C, skład: Czesław Kieda, kpt dr. i król strzelców 62 pkt., Roman Oliwiak, Zenon Lenard, Lucjan Bucior, 2. kl. XI A skład: Nowak Janusz, Prystupa Mieczysław, Charkowski Marek, Sobczuk Henryk

1964 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1964/65: opiekun nl A. Weremko, przew. Troszczyński Marian, zca Michalak Zenon, sekretarz Semczuk Szczepan, skarbnik Mazurek Andrzej, sekcyjni: la Wróblewski Tadeusz, PS dz. Troszczyńska Maria, PK Mil Józef, PS chł. Wiśniewski Piotr

1964 – 24 V odbył się turniej siatkarski mężczyzn o puchar przechodni PKKFiT w Hr.: 2. LO Hrubieszów

1964 – w LO Hrubieszów rozegrano Mist. Szkoły w siatkówkę (mieszane trójki): 1. klasa XI A w składzie: Nowak Janusz, Starzyk Joanna, Prystupa Mieczysław, 2. XI C Oliwiak Roman, Pokrywka Halina, Kieda Czesław; dz. 1. X C w składzie: Niemierko Maria, Celina Głuch, Grażyna Piętal, Najda Irena, Ciechocińska Ewa, Irena Paluch, 2. XI B M. Sochacka, L. Danilczuk, T. Łysiak, L. Diduch, M. Bartoszek, M. Baran; chł. 1. kl. XI C skład: Czesław Kieda kpt., Roman Oliwiak, Antoni Jaskorski, Lucjan Bucior, Zbigniew Matras, 2. XI A J. Nowak, M. Prystupa, T. Onisk, H. Sobczuk, W. Pająk

1964 – 4 X w Hrubieszowie odbyła się Powiatowa Spartakiada Tysiąclecia w kosza, wśród chł. zgłosiły się 2 drużyny z SKS LO Hrubieszów, wygrał 1 zespół 46:36 (20:10)

1964 – 1 listopada w Hrubieszowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu trójek kobiet i mężczyzn w siatkówce, wśród kobiet aż 4 drużyny wystawiło LO Hrubieszów, w finale LO I przegrało z LO III 0:2 (7:15 – 14:16), u mężczyzn 1. LO Hrubieszów I, 3. LO II Hrubieszów

1964 – Zostały rozegrane mecze OWF – LO Hrubieszów 1:3 i 3:2, skład LO: J. Nowak, Cz. Kieda, R. Oliwiak, M. Prystupa, H. Sobczuk, M. Charkowski, M. Troszczyński

1965 – Wróblewski Tadeusz przebiegł 1000 m. w 2:44,2 podczas Mistrzostw Polski Szkół Średnich

1965 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1965/66: opiekun nl A. Weremko, przew. Troszczyński Jerzy, zca Kiełbowicz Jadwiga, sekretarz Piotrowski Bogdan, skarbnik Koszel Adam, kronikarz Drączkowski Leszek

1965 – rozegrano Mistrzostwa LO Hrubieszów w siatkówkę dz. 1. klasa XI C skład: Irena Paluch, Celina Głuch, Grażyna Piętal, Ewa Ciechocińska, Maria Niemierko, 2. X B skład: M. Troszczyńska, J. Kiełbowicz, M. Szczekan, M. Tomaszek, A. Wesołek, 3. IX A skład: E. Chodor, E. Jurczuk, J. Rzepecka, M. Górska, M. Jaworska, chłopcy: 1. klasa XI A 12:4 pkt. 14:8 w setach 274:256 w punktach, skład: Mazurek Andrzej, Sędłak Krzysztof, Stasiuk Wiktor, Szandrowski Janusz, Troszczyński Marian, 2. X A 8:8 11:10 255:257, skład: S. Onisk, T. Wróblewski, W. Prystupa, M. Kuśmirek, Iwaniuk, R. Rybiński, 3. XI C 8:8 11:11 281:286, skład: P. Wiśniewski, K. Dziki, Z. Michalak, W. Łęczyński, J. Gałan, J. Piwko, 4. X B 8:8 10:10 244:245, 5. IX

1965 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w kosza chł. 1. XI A 10 pkt. w koszach 213:142, skład: Mazurek Andrzej, Sędłak Krzysztof, Stasiuk Wiktor, Szandrowski Janusz (79 p.), Troszczyński Marian 106 pkt. , 2. XI C 8 p. 216:189, 3. X B 8 180:155, 4. X A, 5. IX C, 6. IX B, Onisk Stanisław król strzelców 108 pkt., inni: J. Mil 64, W. Łęczyński 58, M. Szczupak 57, K. Dziki 51, A. Koszel 49, T. Wróblewski 46, J. Troszczyński 45 pkt.

1965 – W kwietniu ognisko TKKF Zaranie zorganizowało trójmecz siatkarzy. Zwyciężył SKS LO Hr.

1965 – rozegrano Mistrzostwa LO Hrubieszów w siatkówkę w trójkach mieszanych 1. Rodzina Troszczyńskich Maria, Marian i Jerzy, 2. M. Niemierko, P. Wiśniewski, K. Dziki

1965 – 28 XI rozegrano turniej w p. koszykowej, chł. o Puchar Powiatu, 1. LO Hrubieszów, nl A. Weremko, wyniki: LO Hrub. z LO Grabowiec 54:22 i Unią 57:41, dz. 1. LO Hrub. jun., nl M. Jakubiak, 2. LO Hrub. młodz.

1965 – 14 XI przeprowadzono turniej trójek w p. siatkowej, wyniki, kobiety: LO II Hrubieszów, 2. LO I Hrubieszów, 3. LO III Hrubieszów, chł. 1. SKS LO I Hrubieszów, 5. SKS LO II Hrubieszów

1966 – rozegrano Mistrzostwa LO Hrubieszów w siatkówkę chł. 1. klasa XI B, skład: A. Koszel, J. Mil, K. Żołnierczuk, R. Czuryło, R. Szkudziński, 2. XI A skład: S. Onisk, W. Prystupa, T. Wróblewski, E. Jednacz, E. Wojtiuk, 3. X B skład: J. Troszczyński, K. Rogowski, Z. Podsiadło, K. Dyda, A. Wojak, dz. 1. X A skład: M. Kasperek, T. Bury, E. Jurczuk, M. Jaworska, M. Buczek, E. Chodor i w trójkach 1. Jadwiga Kiełbowicz, Mil Józef, Żołnierczuk Kazimierz

1966 – LO Hrubieszów, rozegrano mistrzostwa szkoły w kosza chł. 1. XI B skład: Semczuk, Żołnierczuk, Mil, Czuryło, Koszel, 2. X B skład: J. Troszczyński, Pukaluk, Rogowski, Dyda, Wojak, Podsiadło, 3. XI A, 4. X C, 5. IX B, 6. IX C, 7. VIII D, 8. VIII A

1966 – Mistrzostwa LO w pięcioboju la młodzików: 1. J. Urbanowicz 229 pkt., 2. P. Czerkawski 209 p., 3. R. Lebiedowicz 197 p., naj. wyn. D. Czerkawski 100 m. 12,4, J. Urbanowicz w dal 5.00, kula 5 kg 11.20 i wzwyż 1.50, R. Lebiedowicz 300 m. 42,6

1966 – Mist. LO Hrubieszów w la: J. Troszczyński 110 m. p.pł. 18,9 i wzwyż 1.58, Jan Mołodecki 100 m. 12,4, K. Grzesiuk 400 m. 58,2, H. Saj 1000 m. 3:04,4, J. Zaburda kula 11.60, Marek Starzyk dysk 34.47, Cz. Czarnoba oszczep 38.55, Jan Pokaluk 5.72, Troszczyński, Starzyk, Grzesiuk, Drączkowski 4 x 100 m. 51,5, dz. Flaga Henryka 100 m. i w dal, Elżbieta Rządkowska wzwyż,

1966 – rekordziści LO Hrubieszów młodzicy: W. Kossowski 60 m. 7,5, P. Lipko 100 m. 11,8, J. Karpowicz 200 m. 25,1, kula ?, dysk ?, oszczep ?, T. Wróblewski 400 m. 57,6, 800 m. 2:17,5, 1000 m. 2:57,6, M. Daca w dal 5.94, S. Massalski wzwyż, 1.62, J. Troszczyński trójskok 11,36 i 110 pł. 17,7, Holly, Paszkowski, Troszczyński, Stażyk 4 x 100 m. 51,3, Juniorzy: W. Stasiuk 100 m. 11,7, S. Onisk 200 m. 24,4, T. Wróblewski 400 m. 56,4, 800 m. 2:11,0, 1000 m. 2:44,2, M. Bizior 1500 m. 4:24,6, W. Prystupa w dal 6.35, K. Techmański wzwyż 1.75, J. Lewko trójskok 13.71 ?, M. Prystupa tyczka 2.70, J. Karpowicz kula i oszczep ?, Z. Plicner dysk ?, Wojak, Onisk, Troszczyński, Stasiuk 47,5, młodziczki: M. Górak 60 m. 8,0 i 100 m. 13,2, E. Łapka 200 m. 31,3, U. Adugalska w dal 4.41, B. Szewczuk wzwyż 1.28, U. Kozyra dysk 20.95 i oszczep 31.00, juniorki: L. Sowińska 500 m. 1:27,2, M. Górak 4.52, L. Misan wzwyż 1.31, M. Niemierko kula 8.56, U. Kozyra dysk 23.80 i oszczep 36.40 ?, Łapka, Leszczyńska, Górak, Janicka 4 x 100 m. 57,5

1966 – POSTiW w Hrub. przeprowadził Spartakiadę Powiatową, wśród dziew.: 2. LO Hrub., chł. 4. SKS LO Hrubieszów

1966 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1966/67: opiekun nl A. Weremko, przew. Troszczyński Jerzy, zca Semczuk Maria, sekretarz Michalski Zygmunt, skarbnik Drączkowski Lech, Kronikarz Pilipczuk Danuta, sekcyjni: PS chł. Grzesiuk Kazimierz, PK Szczupak Marek, PS Dz. Jaworska Maria

1966 – Mistrzostwa Powiatu „Trójkami” dz. 1. LO Hrubieszów III zespół (M. Troszczyńska, J. Kiełbowicz, A. Semczuk), 2. LO Hrub. II (E. Jurczuk, U. Lokajczyk, D. Pilipczuk), 3. LO Hrub. I (E. Chodor, M. Jaworska, B. Dyl), chł. 1. LO Hrubieszów I zespół (S. Onisk, J. Mil, J. Troszczyński, 3. LO Hrub. II (M. Szczupak, A. Koszel, K. Żołnierczuk)

1966 – rozegrano towarzyskie spotkanie w kosza pomiędzy młodzikami a juniorami z LO Hrubieszów wynik 44:64

1966 – dziewczęta trenując w rzece Huczwie zajęły II miejsce w finale województwa lubelskiego w pływaniu, były to: Pilipczuk D., Semczuk A., Dyl B., Troszczyńska M.

1966 – Mistrzostwa Powiatu SPP chłopcy: SKS LO Hrub. z ZSMR Hrub. 5:12 i z LO Grabowiec 16:3

1967 – LO Hrubieszów, rozegrano mistrzostwa szkoły w kosza chł. 1. XI B skład: Troszczyński,Dyda, Rogowski, Pokaluk, Podsiadło, Wojak, 2. XI C skład: Grzesiuk, Drączkowski, Chomik, Starzyk, Krasnopolski, Lachiewicz, 3. kl. IX A, 4. kl. X B, 5. IX C, 6. X C

1967 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1967/68: opiekun nl A. Weremko, przew. Szczupak Marek, zca Pilipczuk Danuta, sekretarz Żołnierczuk Marek, skarbnik Dyl Barbara, sekcyjni: la chł. Bojarczuk Henryk, PS dz. Źrebiec Maria, PS Chł. Czerkawski Piotr, PK Dz. Sołtysiak Maria, kronikarz Baryluk Leszek, gospodarz Lebiedowicz Ryszard

1967 – dziewczęta uplasowały się na 3 miejscu w Mistrzostwach Województwa Szkół Średnich w siatkówkę, składzie: Jaworska M., Chodor J., Dyl B., Semczuk A., Grabarczuk B., Pilipczuk D., Bielawska M., Dudek G. wygrane z LO Łuków 3:1, Tech. Chem. Lublin 3:0, przegrane z LO Kraśnik 0:3 i LO Lublin 2:3

1967 – Mist. LO Hrub. w siatkówkę chł. 1. klasa XI B w składzie: A. Wojak, J. Troszczyński, K. Dyda, Rogowski, Podsiadło, Pokaluk, 2. kl. XI C skład: Chomik, Grzesiuk, Szczupak, Drączkowski, Starzyk, Lachiewicz, 3. kl. X B, 4. kl. IX A, 5. kl. X C, 6. kl. IX C, dziew.: 1. klasa X A w składzie: Bielawska, Dyl, Semczuk, Lenard, Szefer, Lokajczyk, 2. kl. XI A skład: Chodor, Bury, Kasperek, Jaworska, Rzepecka, Panek, 3. kl. X C, 4. IX D, 5. X B, 6. XI C

1967 – Mistrzostwa Powiatu chłopców LO Grabowiec – LO Hrubieszów 2:3 skład LO Hr. Troszczyński, Grzesiuk, Rogowski, Dyda, Kozyra, Czarnoba, Bury, Czerkawski, wśród dziew. Zgłosił się tylko LO Hrub.

1967 – 15 III, dziewczęta z LO im. St. Staszica zajęły I miejsce w kategorii młodziczek na Rejonowych eliminacjach o Mistrzostwo SZS, rozegranych w Tomaszowie Lub., wygrane z LO Biłgoraj 3:0 i LO Tyszowce 3:1

1968 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1968/69: opiekun nl A. Weremko, przew.Urbanowicz Jacek, zca Łąkowski Czesław, sekretarz Kościuszko Tadeusz, skarbnik Paczała Eugeniusz, kronikarz Świderek Stanisław, foto Czarski Krzysztof, sekcyjni: LA Czerkawski Piotr, PS Dąbrowski Marian, gospodarz Anyszkiewicz Andrzej, P. sportowego Owsicki Janusz

1968 – Mist. LO Hrub. w siatkówkę chł. 1. klasa X C w składzie: R. Lebiedowicz, P. Czerkawski, M. Sadło, J. Wiśniewski, M. Żołnierczuk, 2. kl. XI B skład: Cz. Czarnoba, L. Baryluk, J. Szewczuk, L. Piętal, J. Kojder, H. Bojarczuk, 3. XI C skład: M. Skrzyński, R. Dowierczał, J. Głuszczak, W. Pomarański, S. Sobczuk, 4. X B, 5. X A. 6. I E, 7. I A, 8. I B, 9. I C, dziewczęta: 1. XI A skład: B. Dyl, H. Semczuk, M. Bielawska, J. Szefer, T. Lenard, U. Lokajczyk, E. Porębska, 2. XI C skład: D. Pilipczuk, T. Jurkiewicz, M. Górska, I. Kurzępa, H. Kazań, W. Czoch, 3. X C skład: B. Urbańczuk, H. Czerwonka, C. Bałaj, M. Hajkiewicz, M. Źrebiec, Z. Onisk, Z. Jędruszczak, 4. kl. XI B, 5. X B, 6. X C

1968 – wyniki sprawdzianów kl. II LO Hrubieszów w r. szk. 1968/69: E. Paczała 100 m. 12,4, wzwyż 1.74, kula 12.05 i w dal 5.90, B. Leszczuk i J. Szwiec1000 m. 2:59,0 i klas I: L. Kowalczyk 100 m. 12,4, W. Watras 800 m. 2:18,0, K. Szychowski w dal 5.40, kula 13.90 i wzwyż 1.60, A. Ziarko wzwyż 1.55 i 100 m. 12,8

1968 – na stadionie POSTiW w Hrubieszowie rozegrano Mistrz. Pow. w kat. mężcz. 3. SKS LO Hrubieszów w składzie: R. Lebiedowicz, P. Czerkawski, M. Szczupak, Cz. Czarnoba, J. Szewczuk, J. Wiśniewski, T. Bury, wyniki LO Hrub. z LZS Grab. 2:0, SKS Grabowiec 1:2, TKKF Hrub. 2:0

1968 r. – PIERWSZE MEDALE NA ZAWODACH CENTRALNYCH LZS – Złoty Jacka Urbanowicza w kuli – 13.30 i brązowy wzwyż – 1.70, podczas Mistrzostw Polski LZS Młodzików w Szczecinku

1968 – Mistrzostwa LO Hrub. w siatkówkę w trójkach: 1. A. Semczuk, R. Lebiedowicz, P. Czerkawski, 2. D. Pilipczuk, 2. R. Dowierciał, M. Skrzyński, 3. B. Grabarczuk, T. Bury, P. Ufnal

1968 – w LO Hrub. w ramach Święta Sportowego 1 czerwca rozegrano turniej w siatkę dla kl. 10-tych, 1. kl. X A w składzie: J. Urbanowicz, Cz. Łąkowski, T. Kościuszko, R. Dąbrowski, Dudek, i kl. 1-wszych, 1. kl. I A w składzie: E. Paczała, Świderek, Michaluk, Rządkowski, Myszkowski, Zieliński

1968 – Mistrzostwa Województwa Szkół Ponad Podstawowych w 5-boju la chłopcy 2. LO Hrubieszów 1717 pkt. w składzie J. Urbanowicz, E. Paczała, P. Czerkawski, B. Tymecki, R. Lebiedowicz, K. Szychowski, lep. wyn. E. Paczała 100 m. 11,4 i w dal 6.34, J. Urbanowicz wzwyż 1.70 i kula 13.09,

1968 – Jacek Urbanowicz wygrał Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Powiatu Hrubieszowskiego

1969 – Mistrzostwa Województwa Juniorów Młodszych LA: 1. E. Paczała trójskok 13.38, 1. K. Szychowski dysk 31.52, 2. J. Urbanowicz wzwyż 1.70 i w trójskoku 12.98

1969 – Największe osiągnięcie sportowe chłopców, którzy wystąpili w Finale Centralnym 5-boju la w Giżycku zajmując 8 miejsce – 1426 pkt., startowali w składzie: J. Urbanowicz (100 m. 11,6, kula 5 kg 13.94, 800 m. 2:20,8, w dal 6.08, wzwyż 1.74), E. Paczała (12,1-2:24,9-6.06-1.74-11.69), K. Szychowski (13,0-2:18,2-5.23-1.50-13.10), A. Ziarko (12,7-2:15,3-4.99-1.55-9.98), B. Leszczuk (12,6-2:08,2-5.18-1.45-9.54, Leszek Michaluk

1969 – 9 czerwca przy ZSMR w Hrubieszowie przeprowadzono Spartakiadę Powiatową w kosza Mężczyzn z okazji 25 – lecia PRL, 4. LO Hrub., wyniki LO Hrub. z LKS Świt Hr. 32:33 i LZS Dołhobyczów 35:37, w LO Hr. Grali: Lebiedowicz, Czerkawski, Bury, Jędruszczak, Dudek, Baryluk, Sadowski, Świderek, Żołnierczuk, Kościuszko, chłopcy w ręczną na 5 miejscu

1969 – oddano do użytku wielofunkcyjne boisko o nawierzchni bitumicznej przy LO im. St. Staszica (kosz, siatka, ręczna)

1969 – plebiscyt na najlepszego sportowca powiatu hrubieszowskiego, 7. Jacek Urbanowicz (skoki i rzuty)

***

Lata siedemdziesiąte XX wieku

1970 – Mistrzostwa Powiatu w łyżwiarstwie dz. 1. Dąbrowska 5:57,6, 2. Łoś Anna 5:58,2, 3. Wysocka 6:03,9, dr. 1. LO Hrubieszów, chł. 4. Czapka Jerzy 4:11,7, 6. Charkowski 4:29,7, 8. Oleksiak R. 4:41,9, 10. W. Watras 4:48,8, dr. 2. LO Hrubieszów

1970 – Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w łyżwiarstwie szybkim 8. LO Hrubieszów w składzie: B. Dąbrowska, Z. Wysocka, El. Jeż nl M. Jakubiak

1970 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1970/71: opiekun nl A. Weremko, prz. E. Paczała, zca K. Szychowski, skarbnik Janusz Baryluk, sekretarz Budnik Andrzej, gospodarz Anyszkiewicz Andrzej, kronikarz – Świderek Stanisław, foto Czarski Krzysztof, za la B. Leszczuk, PS Michaluk Cezary

1970 – chłopcy osiągnęli Mistrzostwo województwa Lubelskiego w pięcioboju LA w składzie: Jasiński Andrzej, Bajurko Wojciech, Watras Wiesław, Michna Bolesław, Wachowicz Andrzej, Przyczyna Wiesław, Wojak Henryk, Ziarko Aleksander

1970 – dziewczęta zdobyły vice Mistrzostwo województwa Lubelskiego w pięcioboju LA w składzie: Kudrel Grażyna, Bajurko Ewa, Jeż Elżbieta, Surma Renata, Kaniuga Zofia, Majewska Anna.

1970 – wf jako instruktor w klasie lekkoatletycznej prowadził Andrzej Kulczyński

1970 – Mistrzostwa Powiatu SPP w kosza LO Hrubieszów – ZSMR Hrubieszów 41:42, punkty dla LO zdobyli: J. Baryluk 20, E. Paczała 14, A. Jasiński 5, Zieliński i Świderek po 4

1970 – 25 września odbyła się Spartakiada Powiatowa dziewcząt w kosza 2. LO Hrubieszów, najwięcej punktów zdobyły: Sokal Stanisława 12, Matyjaszek Irena i Jeż Elżbieta po 7

1970 – 31 V została rozegrana Spartakiada Powiatowa w siatkówkę, wyniki u mężczyzn: 3. LO Hrubieszów, mecze LO Hr. z LZS Zosin 2:0, LZS Turkowice 0:2, LZS Werbkowice 2:1, skład LO Hr. Paczała, Michaluk, Oleksiak, Sadowski, Baryluk, Jasiński, Świderek, u dziewcząt 2. LO Hrubieszów

1970 – Mistrzostwa Powiatu SPP w siatkę chł. 1. LO Hrubieszów, mecze LO Hr. z ZSMR Hrub. i T.Ek. Hrub. po 2:0, w LO grali: Jasiński, Oleksiak, Śmieszko, Słowacki, Szczekan, Demendecki, Techmański

1970 – rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisa stołowego, juniorzy 3. LO Hrubieszów w składzie: Niewiadomski Marian, Sadowski Waldemar, Baryluk Janusz

1971 – Podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego w łyżwiarstwie szybkim dziewczęta z LO Hrubieszów, przygotowane do zawodów na „Śluzie” zajęły 8 miejsce w składzie: B. Dąbrowska, Zofia Wysocka, Elżbieta Jeż.

1971 – z okazji Wojewódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego na stadionie odbył się grupowy pokaz gimnastyczny dziewcząt, pokaz przygotowali M. Jakubiak i A. Weremko

1971 – 13 VI rozegrano na stadionie POSTiW w Hrubieszowie Spartakiadę Powiatową, wśród kobiet wygrało LO Hrubieszów, skład: J. Kępińska, G. Wróbel, H. Zwolińska, E. Hukowska, W. Marczak, E. Jeż, G. Kaszuba, Z. Kaniuga,wśród mężczyzn: 1. LO Hrubieszów, skład: C. Michalak, S. Świderek, H. Wojak, A. Sagata, L. Lebiedowicz, E. Paczała, K. Szychowski

1971 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1971/72: opiekun nl A. Weremko, prz. Oleksiak Ryszard, sekretarz Łasocha Bogdan, skarbnik Buczko Barbara, kronikarz Wiśniewski Marek, gospodarz Lisiewicz Krzysztof, odpowiedzialni za LA – Szychowski K., PS dz. Surma Alina, PS chł. Jasiński Andrzej

1971 – ten rok przyniósł dziewczynom mistrzostwo województwa lubelskiego w pięcioboju LA, skład: Bajurko Ewa, Kudrel Grażyna, Surma Renata, Kostecka Barbara, Ziarko Magorzata, Szczepańska Ewa, Paszkowska Ewa, Domańska Wiesława, Rowgijałło Maria.

1971 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę trójkami: 1. klasa IV A (m.in. C. Michaluk, S. Świderek), 2. IV C (R. Oleksiak, Szczekan, J. Kępińska), 3. III C, 4. I A

1971 – w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w tenisa stołowego, seniorzy: 2. M. Niewiadomski, 7. W. Sadowski (obaj LO Hr.)

1971 – 21 IV ZP SZS w Hrubieszowie zorganizował mistrzostwa powiatu szkół średnich w kosza, w kategorii chłopców, wyniki:2. LO Hrubieszów, LO Hrub. wygrał z LO Grabowiec 42:21 i przegrał z ZSMR Hr. 18:22, u dziewcząt 1. LO Hrubieszów

1971 – Spartakiada Powiatowa w kosza chł. 1. LO Hrubieszów wygrywając z ZSMR Hrubieszów 38:15, w LO grali: E. Paczała 12 pkt., J. Baryluk 14 p., W. Sadowski, S. Świderek, A. Jasiński 10 p.), A. Budnik (2 p.), K. Szychowski, A. Grela, M. Szumiło, dz. 2. LO Hrubieszów wygrana z LKS Świt” Hrubieszów 31:15, przegrana z PTR Turkowice 9:16, skład LO Hr.: E. Jeż, J. Matyjaszek, G. Kaszuba, E. Hukowska, H. Mazurek, T. Czerkawska, W. Mazurek

1971 – 6 czerwca w Hrubieszowie została rozegrana Spartakiada Powiatowa w piłce ręcznej mężczyzn, 3. LO Hrubieszów, skład: R. Śmieszko, A. Charkowski, J. Baryluk, L. Lebiedowicz, K. Szychowski, A. Jasiński, C. Michaluk, H. Głowacki

1972 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1972/73: opiekun nl A. Weremko, prz. K. Szychowski, sekretarz H. Wojak, kronikarz Alicja Krasnopolska i Jeż Waldemar, gospodarz Nowak Piotr, skarbnik Muca Teresa, sekcyjni LA Górak Andrzej, PS dz. B. Dąbrowska, PN Sauer Jacek

1972 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę trójkami: 1. klasa IV B w składzie: Kaniuga, Śmieszko, Jasiński, 2. IV C: Kępińska, Szczekan, Oleksiak, 3. IV A: Marczuk, Kowarski, Owczarz

1972 – chłopcy zajęli II miejsce w finale województwa lubelskiego w LA w składzie: Sagata Andrzej, Grela Andrzej, Nowak Piotr, Lisiewicz Krzysztof, Gidziński Tadeusz, Wilczek Janusz, Gołąb Zbigniew.

1972 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę chł. 1. klasa IV D w składzie: A. Ziarko, T. Demedecki, W. Marczyk, Z. Mazur, Świetanowski, A. Wróblewski, 2. kl. III C: K. Szychowski, H. Wojak, S. Bajurko, L. Hapoń, B. Michna, A. Grela, 3. IV C: Oleksiak, Czarnecki, Szczekan, Buczko, Kulczycki; dziew.: 1. klasa IV C w składzie: Kępińska, Sikora, Zielińska, Bojko, Nagórna, Mucha, 2. kl. IV A: Marczuk, Hukowska, Anyszkiewicz, Spustek, Garbacz, Buczek, 3. kl. I: T. Muca, L. Janowska, B. Wasilewska, B. Dąbrowska, A. Krasnopolska, M. Martyniuk, D. Sitek

1972 – II miejsce w finale województwa lubelskiego w LA wśród dziewcząt, w składzie: Zawadzka Mariola, Watras Łucja, Janeczko Elżbieta, Ziarko Małgorzata, Barczuk Alicja, Kostecka Barbara, Szczepańska Ewa, Boraca Halina, Banaszek Ewa.

1972 – 6 V odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Średnich, wyniki, dz.: 1. LO Hrubieszów, chł. 1. LO Hrubieszów,

1972 – 11 VI rozegrano Mistrzostwa Powiatu, kobiety: 1. LO Hrubieszów /Walentyna Marczuk, E. Hukowska, Grażyna Wróbel, Jadwiga Tekla, B. Dąbrowska, Małgorzata Martyniuk, Barbara Wasilewska,; Mężczyźni: 1. LO Hrubieszów: /H. Wojak, A. Ziarko, Tadeusz Demendecki, R. Oleksiak, A. Jasiński, Wojciech Świętanowski, Zygmunt Mazur

1972 – w LO Hrubieszów zorganizowano mistrzostwa szkoły w kosza chł. 1. Klasa III C w składzie: Wojak Henryk, Szychowski Krzysztof, Grela Andrzej, Michna Bolesław, Bajuro Stanisław, 2. kl. III B w składzie: M. Szumiło, S. Kozak, S. Szczekan, Z. Miech, W. Wańczycki, T. Kisielewicz, K. Urbanowicz, 3. kl. IV D w składzie: S. Bajurko, Z. Mazur, A. Wróblewski, A. Ziarko, T. Demendecki, W. Marczyk; dz. 1. II A w składzie: B. Kostecka, B. Klementiew, Z. Janiuk, A. Surma, E. Haręziak, T. Kaszuba, H. Boraca, 2. kl. IV B w składzie: J. Jóźwiak, E. Tylus, Z. Kaniuga, Prystupa, Bańkowska, W. Wiech, E. Han, B. Panasiewicz, 3. IV D: Kaniuga, G. Kaszuba, E. Jeż, J. Wróbel, W. Radomska, W. Michnowicz, G. Warecha, J. Chaber

1972 – 11 VI rozegrano Mistrzostwa Powiatu w pił. Ręczn. , kobiety 2. LO Hrubieszów /W. Domańska, A. Owczarz, B. Łysiak, B. Kostecka, B. Klementiew, A. Surma, A. Czulińska, H. Boraca, W. Marczuk; mężczyźni 2. LO Hrubieszów /Henryk Wojak, S. Bajurko, Marek Olszak, A. Sagata, Piotr Osakowski, Piotr Nowak, Marek Wiśniewski, Zdzisław Miech, Ryszard Mucha/

1973 – w LO Hrubieszów zorganizowano mistrzostwa szkoły w kosza chł. 1. Klasa IV C w składzie: Wojak Henryk, Szychowski Krzysztof, Grela Andrzej, Michna Bolesław, Bajuro Stanisław, Hapoń Leszek, Panasiewicz Leszek, Omelański, Bajarko Wojciech Stanisław, 2. kl. III C: Turowicz, Wojtak, Wiech, Zańko, Kern, Ziemba, 3. II D: Banaszek, Sagata, Nowak, Łaciński, Jańczuk, Zacharczuk, dz. 1. kl. III A w składzie: Surma, Klementiew, Janiuk, Kostecka, Boraca, Kaszuba, Bułka, Haręziak, 2. kl. IV D w składzie; Pietrusiewicz, Szczepanik, Owczarz, Łysiak, Kazberuk, Domański, Stachnik, 3. IV A: Kapluk, Teklak, Jakubczyk, Kulczyńska, Demusiak, Halska, Wróbel, Hatecka

1973 – ponownie mistrzostwo województwa lubelskiego w pięcioboju LA dziewcząt i 12 miejsce w kraju, w składzie: Janowska Lilianna, Watras Łucja, Zawadzka Danuta Mariola, Malicka Anna, Wilczek Bożena, Beń Jolanta.

1973 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1973/74: opiekun nl A. Weremko, prz. Jeż Waldemar, zca Dąbrowska Barbara, kronikarz Krasnopolska Alicja, Sagata Andrzej, sekretarz Zacharczuk Wojciech, gospodarz Bojko Lech, Zacharczuk Jan, skarbnik Rządkowski Jan

1973 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę dz. 1. II C w składzie: Martyniuk Małgorzata, Watras Łucja, Łagowiec Grażyna, Zofia Kowaluk, Dąbrowska Barbara, Janowska Lilianna, Szuper, 2. III A: Klementiew, Janiuk, Bułka, Kostecka, Boraca, Surma, 3. IV D: Domańska, Łysiak, Pietrusiewicz, Owczarz, Stachnik, Szczepanik, chłopcy 1. klasa IV C w składzie: Wojak, Szychowski, Hapoń, Michna, Bajurko, Grela, 2. kl. III A: Jeż, Trześniewski, Borowiecki, Gidziński, Górak, Wiśniewski, 3. kl. II D: Sagata, Zacharczuk, Nowak, Jańczuk, Banaszek

1973 – 17 06 odbyła się Spartakiada Powiatowa w pił. ręcznej, w młodziczkach i młodzikach zgłosiła się 1 dr. LO Hrub., juniorki PTR Turkowice – LO Hrub. 6:2, seniorzy: 4. LO Hrub

1973 – 3 06 odbyła się Spartakiada Powiatowa miejsca, młodziczki: LO Hrubieszów – LO Grabowiec 2:0 (15:5; 16:14), skład LO: B. Dąbrowska, M. Martyniuk, B. Wasylewska, T. Muca, E. Hawryluk, D. Sitek, A. Tkaczyk, A. Krasnopolska, J. Beń; młodzicy: 1. LO Hrub. 4:0 4:1; skład LO Hr. A. Opała, J. Sauer, J. Podściański, J. Rządkowski, A. Leszczyński, J. Łaciński, w seniorkach zgłosiła się 1 dr. LO Hrub., sen. 1. ZNP Hrubieszów, 2. LO Hrubieszów

1973 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę trójek mieszanych: 1. klasa IV C w składzie: Wojak, Kułaczek, Hapoń, 2. kl. III D: Mucha, Urbanowicz ?, 3. III A: Bułka, Borowiak, Jeż

1974 – Mistrzostwa LO Hrubieszów w jeździe szybkiej na lodzie: dz. 1. Siwak Zofia, 2. Banaszek Ewa, 3. Sitek Dorota (500+1000 m.), chł. 1. Tuczapski Bogdan, 2. Starykiewicz Tadeusz, 3. Domański Mirosław (500+15000 m.)

1974 – Mistrzostwa Powiatu SPP, dz. 1. Malicka Anna, 2. Siwak Zofia, 3. Banaszek Ewa (500+1000 m.) wszystkie LO Hr., chł. 1. B. Tuczapski, 2. T. Starykiewicz, obaj LO Hr., dr. 1. LO Hrubieszów

1974 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1974/75: opiekun nl A. Weremko, prz. Sagata Andrzej, zca Malicka Anna, sekretarz Jaroszyńska Jolanta, skarbnik Lisiecki Zbigniew, gospodarz Bojko Lech, koronikarz Sułkowska Barbara

1974 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę dz. 1. III C w składzie: Martyniuk Małgorzata, Watras Łucja, Łagowiec Grażyna, Dąbrowska Barbara, Janowska Lilianna, Anna Szuper, 2. IV A: Klementiew, Janiuk, Kostecka, Boraca, Starykiewicz, Kaszuba 3. III D: Słomiana, Kulczycka, Borkowska, Kukla, Malinowska, Szewczuk; chł. 1. klasa IV A w składzie: W. Jeż, Borowiecki, A. Trześniewski, T. Gidziński, A. Górak, 2. kl. III D: M. Podściański, J. Łaciński, W. Zacharczuk, A. Sagata, A. Hukowski,

1974 – 16 III w Turkowicach rozegrano Mistrzostwa Powiatu Szkół Średnich, kolejność u dziewcząt: 1. LO Hrubieszów; u chłopców: 2. LO Hrubieszów, skład dz. LO Hr.: B. Dąbrowska, T. Muca, M. Martyniuk, D. Sitek, E. Hawryluk, B. Wasylewska, E. Otręba, B. Kostecka i chł.: J. Rządkowski, A. Opała, W. Jeż, M. Podściański, R. Mucha, T. Starykiewicz, E. Mirski

1974 – w Biłgoraju rozegrano Rejon szkół średnich: dziew.: 4. LO Hrubieszów, przegrały z Krasnymstawem i Zamościem po 2:0, chł. 5. TM Hrubieszów, przegrali z Krasnymstawem 2:0

1974 – w LO Hrubieszów zorganizowano mistrzostwa szkoły w kosza chł. 1. Klasa III D w składzie: A. Sagata, W. Zacharczuk, M. Podściański, M. Banaszek, J. Łaciński, B. Lachowicz, A. Hukowski, 2. kl. ID D, kl. IV A w składzie: Mura, Wiśniewski, Bajurko, Górak, Gidziński, Jeż, 4. kl.II D skład: Zacharczuk, Witkowski, Czerkas, Bojko, Tuczapski, dz. 1. repr. Kl. I-wszych w składzie: Z. Siwak, B. Sułkowska, E. Otręba, J. Jaroszyńska, E. Palczewska, M. Gancarz, L. Flalej, 2. kl. III C: Dąbrowska, Watras, Łagowiec, Kowaluk, Sołowiej, Janowska

1974 – Mistrzostwo Województwa Lubelskiego w LA przez dziewczyny w składzie: Beń J., Otręba E., Silnik E., Malicka A., Siwak Z., Cierech M., Wilczek B.

1974 – 15 III przy Technikum Mechanicznym rozegrano Mistrzostwa Powiatu szkół średnich, w kosza dz. LO – PTR T. 19:14, 1. LO Hrub., chł. LO H. – LO G. 36:9; LO H. – ZSZ 56:10; kol.1. LO Hrub., skład LO Hr. chł.: B. Tuczapski, L. Bojko, A. Opała, A. Sagata, J. Sauer, T. Starykiewicz, M. Zając, W. Jeż, M. Podściański, R. Mucha, nl A. Weremko i dz.: Z. Siwak, E. Otręba, J. Jaroszyńska, B. Kostecka, Z. Janiuk, A. Malicka, J. Beń, E. Palczewska, R. Klementiew nl. M. Jakubiak

1974 – 2 czerwca rozegrano Spartakiadę Powiatową w piłce ręcznej, kobiety 3. LO Hrub. , mężczyźni 2. LO Hrub.

1975 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1975/76: opiekun nl A. Weremko, prz. Bojko Lech, zca Popławska Ewa, sekretarz Jaroszyńska Jolanta, skarbnik Lisiecki Zbigniew, kronikarz Krut Bożena, gospodarz Świst Jan,

1975 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę chł. 1 klasa IV D w składzie: A. Sagata, J. Łaciński, M. Banaszek, W. Zacharczuk, B. Lachowicz, M. Podściański, A. Hukowski, 2. kl. IV A, dz. 1. klasa IV C w składzie: B. Dąbrowska, M. Martyniuk, Ł. Watras, G. Łagowiec, I. Bojarczuk, A. Szuper

1975 – Powiatowa Spartakiada w tenisa stołowego, dz. 1. Długosz Alicja, 2. Słupska Danuta (obie LO Hrub.), chł. 1. Świst Jan LO Hrub.

1975 – 09 03 odbyła się Spartakiada Powiatowa w siatkę dz.: 1. LO Hrubieszów: Otręba Ewa, Halej Lucyna, Długosz Alicja, Siwak Zofia, Sułkowska Barbara, Jaroszyńska Jolanta, Kaniuga Marlena, Nazar Stanisława, Sitnik Elżbieta, Palczewska Ewa, Maciejewska Małgorzata; chł.: 1. LO Hrubieszów: Lisiecki Zbigniew, Krawczuk Zbigniew, Turek Wiesław, Maciejewski Artur, Kucharuk Jerzy, Gidziński Krzysztof, Hapoński Bogdan, Pracki Marek, Zając Jacek,

1975 – II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych w składzie: Watras Ł, Wilczek B., Cierech M., Wilczek J., Zawadzka M., Malicka A., Otręba E., Siwak Z,, Pańczyk J., Szczepańska A. i III miejsce w FINAŁACH WOJEWÓDZKICH SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH chł. Szewczuk K., Przeworski K., Kicun K., Jabłoński W., Kondrak J., Iwanowicz M., Turek W., Maciejewski A., Wierzba W., Sagata K.

1975 – w LO Hrubieszów zorganizowano mistrzostwa szkoły w kosza chł. 1. Klasa IV A w składzie: Opała Andrzej, Grącki Andrzej, Sauer Jacek, Wybranowski Roman, Jurczuk Wiesław, dz. 1. klasa II A w składzie: Z. Siwak, E. Otręba, E. Palczewska, M. Gancarz, M. Onak, 2. kl. IV C: Ł. Watras, B. Dąbrowska, Z. Kowaluk, A. Sołowiej, L. Janowska, 3. kl. II C: m.in. B. Sułkowska, J. Jaroszyńska, E. Sitnik, 4. kl. III C m.in. J. Beń i M. Cierech

1975 – 9 04 odbyły się Mistrzostwa Powiatu SPP dz. 1. LO Hrubieszów; chł. 1. LO Hrub., skład LO Hr. dz. E. Otręba, Z. Siwak, J. Beń, A. Malicka, E. Palczewska, B. Sułkowska, E. Sawa, I. Roicka, B. Staszczuk, J. Jaroszyńska i chł. L. Bojko, B. Tuczapski, Z. Krawczuk, Z. Lisiecki, A. Majewski, J. Dziadosz, K. Szewczuk, B. Hapoński, J. Zając, S. Jakubski

1976 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę dz. 1. klasa IV B w składzie: Malicka, Szkałuba, Buczek, Bielańska, 2. kl. II D: Adamowicz, Sawa, Staszczuk, Chróściewicz, Roicka, Maciąg, 3. III E, 4. II C

1976 – IV miejsce w STREFOWYCH-SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH chł. : Szewczuk K. Watras M., Wierzba W., Turek W., Orłowski A., Mróz K., Woźnica M., Gidziński K., Kwiatkowski A., Bajek W., Kondrak J.

1976 – 4 XI Powiatowa Spartakiada Młodzieży, dz. r.1958/59 1. Długosz Alicja, 2. Słupska Danuta (obie LO Hr.), r. 1960/61 2. M. Raczyńska, 3. D. Marchewka (obie LO Hr.), chł. r. 1958/59 3. Świst Henryk, 4. Świst Jan (obaj LO Hr.), r. 1960/61 2. Temporowicz Bartłomiej, 3. Frąc Jarosław (obaj LO Hr.), drużynowo: 1. LO Hrubieszów

1976 – Mistrzostwa Rej. Hrub. w kosza 9 III w Turkowicach SPP dz. 1. LO Hrubieszów w składzie: E. Otręba, Z. Siwak, E. Palczewska, J. Beń, B. Sułkowska, L. Halej, E. Sawa, B. Staszczuk, I. Roicka, chł. 1. LO Hrubieszów w składzie: Z. Lisiecki, A. Majewski, L. Bojko, M. Zając, J. Dziadosz, K. Szewczuk, Z. Krawczuk, B. Hapoński

1976 – sekcja piłki ręcznej w Zamościu w „Pucharze Miast” w zawodach wzięły udział też dziewczęta z LO Hrubieszów m.in. grały: M. Banaś (bramkarka), E. Bzikowska, B. Jakubiak, B. Kamińska, B. Sułkowska, Z. Siwak, E. Otręba, trenerem był Witold Nieradko.

1976 – Największy sukces z gier – Awans do 1/16 PUCHARU POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ chł.: Gierbianis A., Majewski A., Szewczuk K., Smal T., Lisiecki Z., Domański Z., Duma W., Zając M., Tuczapski B., Świst J., Dudek M.

1976 – Mistrzostwo Województwa Zamojskiego w LA przez dziewczyny w składzie: Marchewka D., Szczepańska A., Pańczyk J., Wilczek B., Czuwara M., Kaniuga M., Trubaluk G.;

1976 – 20/22 V rozegrano Mistrzostwa Strefowe w Kosza w Przemyślu dz. 6. LO Hrubieszów

1976 – w LO Hrubieszów zorganizowano mistrzostwa szkoły w kosza dz. 1. III A w składzie E. Otręba, Z. Siwak, E. Palczewska, B. Muzyczuk, M. Onak, 2. II D: I. Roicka, E. Sawa, B. Staszczuk, T. Chudzik, I. Maciąg, 3. IV B, 4. III C, 5. IV C, 6. IV D, chł. 1. Klasa II D w składzie: T. Łaciński 42 pkt., J. Zając 26 p., S. Jakubski 24 p., I. Smal 10 p., K. Lachowski 9 p., R. Bocheński 2 p., B. Hapoński 2 pkt., 2. IV C, 3. III A, 4. IV B, 5. III D, 6. I D. Mistrzostwa rozegrano w 2 ligach

1976 – Mistrzostwo Województwa Zamojskiego w piłce koszykowej dziewcząt w składzie: Otręba E., Palczewska E., Siwak Z., Beń J„ Sułkowska B., Halej L., Sawa E., Staszczuk B., Roicka L; chłopcy II miejsce

1976 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1976/77: opiekun nl A. Weremko, prz. Łaciński Tomasz, zca Marchewka Danuta, sekretarz Kaniuga Marlena, skarbnik Kwiatkowski Andrzej, gospodarz Bajek Wiesław, kronikarz Roicka Irmina, sekcje PS – Trubaluk Grażyna, PS Łaciński Tomasz, PN Domański Zbigniew

1976 – 2 XI Spartakiada Młodzieżowa w Hrubieszowie w p. ręczną dz.2. LO Hrub., LO Hrub. przegrał z LO Tyszowce 2:8 (0:4) i wygrał z ZSZ 2 Hrub. 2:0, chł. 3. LO Hrub., LO Hrub. zremisował z LO Tyszowce 16:16 (7:4) i przegrał z ZSZ 1 Hrub. 15:17 (6:11), skład LO Dz.: M. Kaniuga, M. Banaś, M. Miterka, M. Raczyńska, E. Bzikowska, A. Muniak, E. Sawiniec i chł.: W. Brzostowicz, J. Frąc, B. Temperowicz, S. Kołciuk, J. Kordyjaczny, R. Szawurski, J. Dąbrowski

1976 – 3 IV w Tomaszowie Lub. odbyły się Mist. Woj. Zamoj. SPP w siatkę chł. 3. LO Hrubieszów wygrana z Biłgorajem 2:1 i przegrana z Zamościem 0:3, w składzie: Z. Lisiecki, J. Świst, K. Gidziński, W. Turek, E. Szewczyk, J. Janczarek, A. Pochylczuk dz. 4. LO Hrubieszów po porażkach z: Zamościem i Tomaszowem Lub. po 0:2 w składzie: Z. Siwak, E. Otręba, M. Kaniuga, E. Popławska, L. Halej, J. Beń, S. Nazar

1976 – 29 X Spartakiada Młodzieżowa w Hrub. w siatkę, dz. 1. LO Hr. – 2. ZSZ 2 Hr. 2:0 (15:6;15:4), chł. 1. LO Hrub. z 2. ZSZ 2 Hr. 2:0 (15:4;15:0) i z 3. ZSZ 1 Hr. 0:2 (13:15;13:15)

1976 – 4 XI Spartakiada Młodzieżowa SPP w kosza dz. 1. LO Hrub. – 2. ZSZ 2 Hrub. 32:4 skład LO: D. Marchewka, M. Czuwara, M. Raczyńska, M. Miterka, J. Kułaczek, chł. 1. LO Hrub. – 2. ZSZ 1 Hrub. 70:10 skład LO: K. Lachowski, A. Kwiatkowski, J. Warchulski, W. Bajek, J. Moniak

1976 – Ogólna punktacja współzawodnictwa sportowego SPP o Puchar Przechodni Naczelnika Miasta 1. LO Hrubieszów 718 pkt.

1977 – X miejsce w Finale Krajowym Sztafetowych Biegów Przełajowych dziewcząt, w składzie: Pańczyk J., Marchewka D., Korzeniowska J., Sitnik A., Safin W., Ulidowska M., Kwaśniewska L, Wilczek L, Korzeniowska B., Mazurek K

1977 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKICH SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH chł.: Bajek W., Watras M., Kondrak J., Kołciuk B., Sidor P., Wierzba W., Orłowski A., Turek W., Kwiatkowski A.,

Kolano J.

1977 – I miejsce – MISTRZOSTWO WOJ. ZAMOJSKIEGO W PIŁCE KOSZYKOWEJ chł.: Lachowski K., Szadowski D., Kwiatkowski A., Mysiak W., Warchulski J., W. Bajek

1977 – wf zaczęła uczyć Elżbieta Jeż – Szwiec

1977 – ucz. LO Hrub. w ramach przygotowań kadry wojewódzkiej do V OSM zostali powołani na obóz sp. w dn. 06 06 – 12 06 przez WFS w Zamościu: K. Lachowski, A. Kwiatkowski, J. Warchulski, S. Stankiewicz, D. Surma, A. Paszkowski, W. Mysiak, D. Szadowski

1977 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1977/78: opiekun nl A. Weremko, prz. Łaciński Tomasz, zca Marchewka Danuta, sekretarz Małgorzata Raczyńska, skarbnik Kwiatkowski Andrzej, gospodarz Bajek Wiesław, kronikarz Joanna Dąbrowska

1977 – należało opracować realizację zadań wynikających z Uchwały Biura Politycznego KC PZPR w sprawie rozwoju kultury fizycznej w każdej szkole na lata 1977 – 1985, dodatkowo należało opracować na bieżący rok szkolny Plan Pracy Nauczycieli WF w każdej szkole

1977 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę dz. 1. klasa III A w składzie: M. Kaniuga, M. Maciejewska, B. Kamińska, J. Pańczyk, E. Buczek, T. Pytlarczyk, 2. kl. IV B: L. Halej, Długosz, Kula, Nazar, Rój, Olko, chł. 1. IV A w składzie: Z. Lisiecki, J. Świst, A. Pochylczuk, W. Trześniewski, A. Sobczuk, M. Włos, 2. kl. IV B: J. Janczarek, L. Wróbel, Z. Krawczuk, Zarzycki, J. Czerkas, Rządkowski

1977 – w roku szkol. 1976/77 prowadzone było współzawodnictwo szkolne SPP: 1. LO Hrubieszów, 2. ZSZ 1 Hrub., 3. LO Tyszowce, 4. LO Horodło, 5. PTR Turkowice, 6. Liceum Zawodowe Hrub., 7. ZSZ 2 Hrub.

1977 – w LO Hrubieszów zorganizowano mistrzostwa szkoły w kosza dz. 1. IV A w składzie E. Otręba, Z. Siwak, E. Palczewska, B. Muzyczuk, M. Onak, 2. III D: I. Roicka, E. Sawa, B. Staszczuk, T. Chudzik, I. Maciąg, chł. 1. Klasa III D w składzie: T. Łaciński, J. Zając, K. Lachowski, B. Hapoński, Jakubowski Stefan, 2. IV A: Z. Lisiecki, W. Trześniewski, A. Daciuk, A. Pochylczuk, J. Świst

1977 – Mist. Rej. SPP dz. w p. ręczną LO Hrub. z ZSZ Hrub. 8:3 i z ZSZ 2 Hrub. 6:3, 1. LO Hrubieszów, skład LO Hr.: M. Kaniuga, M. Banaś, M. Miterka, M. Raczyńska, E. Bzikowska, A. Muniak, E. Sawiniec

1977 – Rej. Spartakiada Młodzieży dz. w p.ręczną 1. LO Hrub., wyniki: ZSZ – LO 3:8 (3:6), LO – ZSZ 2 6:3 (1:2)

1977 – 23 IX w Hrub. rozegrano Tur. Rocznika sp. w ręczną Dz. 1. LO Hr., br. M. Miterka 2, A. Krawczuk 1, ch. 1. LO Hrub., br. Lis i Temporowicz po 4, Szawurski 3, Ciastoch, Kopczyński po 2,

1977 – Rejonowa Spartakiada SPP dz. LO Hr. – ZSZ 2 Hr. 2:0, skład LO: Joanna Dąbrowska, Maria Dąbrowska, Maria Weremczuk, Elżbieta Jakubiec, Teresa Harasymiuk, Lucyna Dobrowolska, chł. LO Hr. – ZSZ 1 Hr. 2:0 skład LO: D. Szadowski, W. Mysiak, J. Warchulski, S. Stankiewicz, D. Surma, A. Kwiatkowski

1978 – Mist. Woj. Zamoj. w Łyżwiarstwie Szybkim juniorki: 3. M. Raczyńska, juniorzy 2. A. Kwiatkowski, jun. mł. 1. I. Kwaśniewska, 6. A. Bednarek, j. mł. 6. K. Mikuliszyn (wszyscy ZSO 2 Hr.) drużynowo 2. ZSO 2 Hrubieszów

1978 – Największe osiągnięcie sportu szkolnego – III miejsce w Polsce w Przełajowych Sztafetowych Mistrzostwach Szkół Średnich dziewcząt 10 x 800 m, biegły w składzie: Kondrak Anna, Korzeniowska Barbara, Sitnik Anna, Muzyczuk Małgorzata, Marchewka Danuta, Kwaśniewska Irmina, Safin Wanda, Pańczyk Jolanta, Ulidowska Marzanna, Kulik Aneta.

1978 – MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA W PIŁCE KOSZYKOWEJ chł.: Surma D., Popławski M., Szadowski D., Sołtysiak W., Warchulski J., Stankiewicz S. (30 pkt.), Kwiatkowski A., Żeromski W., Mysiak W., Paszkowski A., Lachowski K. (26), pokonali ZSME Biłgoraj 44:30 i ZSZ ZE Zamość 49:26

1978 – I miejsce w Województwie Zamojskim w LA dziewcząt w składzie: Marchewka D., Czuwara M., Pańczyk J., Safin W., Korzeniowska B., Sitnik E., Trubaluk G., Weremczuk M., Raczyńska M., Kamieniarz D., Mazurek K.

1978 – II miejsce w Województwie Zamojskim w piłce siatkowej dziewcząt: Kaniuga M., Jakubiec E., Harasymiuk T., Jakubiak B., Dąbrowska J. i M., Weremczuk M. wygrana z Zamościem 2:1 i Biłgorajem 2:0, przegrana z Tomaszowem 0:2,

chł. 4. ZSO 2 Hrub. po porażkach z Tomaszowem 0:2 i Biłgorajem 1:2

1978 – 11 V rozegrano turniej o Puchar Przechodni Dowódcy Garnizonu w Hrubieszowie, JW 2122 Hrub. – ZSO 2 Hr. 2:3, skład ZSO 2 E. Szewczyk, Stankiewicz, B. Hapoński, L. Moniak, D. Surma, K. Gidziński, W. Sołtysiak, Kopczyński

1978 – Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zamojskiego w Łyżwiarstwie Szybkim: 3. M. Raczyńska, jun., jun. mł. 1. I. Kwaśniewska, drużynowo 2.

1978 – 13 V w Hrubieszowie rozegrano turniej piłki koszykowej rocz. Spart., wśród dz. zgłosił się tylko zespół ZSO 2 Hrub., ch. ZSO 2 Hrub. – ZSZ 1 Hr. 115:2 w ZSO 2 pkt. zdobyli: Popławski 58, Zając 41, Żołnierczuk 10, Horbaczewski 6, Wierzba, Gabryś, Dąbrowski, Fiedur

1978 – zarząd SKS przy LO Hrub. r. szk. 1978/79: opiekun nl A. Weremko, prz. Wojciech Sołtysiak, zca Beata Jakubiak, sekretarz Dariusz Surma, skarbnik Mirosław Dąbrowski, gospodarz Marek Horbaczewski

1978 – 30 I w Zwierzyńcu rozegrano Mist. Woj. SPP chł. w p. ręczną r. 1959 i mł. 3. ZSO 2 Hr. Po meczach z ZSME Biłgoraj 12:19, ZSO 2 Tomaszów 19:14

1978 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę dz. 1. klasa IV A w składzie: M. Kaniuga, M. Maciejewska, B. Kamińska, J. Pańczyk, Cielecka, A. Szczepańska, 2. kl. IV D: M. Roicka, B. Staszczuk, Sawa, Chudzik, Maciąg, chł. 1. klasa IV D w składzie: E. Szewczyk, Hapoński, W. Jakubski, W. Wierzba, Bocheński, T. Łaciński, 2. III D: S. Stankiewicz, J. Warchulski, A. Kwiatkowski, A. Kicun, R. Dudek, Pytlarczyk, 3. kl. IV C: K. Gidziński, Dudek, M. Kret, K. Piasecki, T. Tworek, L. Moniak

1978 – 22 IX rozegrano turniej rocz. spart. chł. 1. ZSO 2 Hrub. – ZSZ 1 Hrub. 15:11 (9:5), grali ZSO: R. Barański, T. Kwiatkowski (1 br.), M. Stryczek (7), C. Frankiewicz (1), M. Żołnierczuk (1), D. Tokarski, J. Krawczyński (2), J. Burda, A. Dąbrowski, A. Ciesielczuk (3),

1979 – 1 lutego odbyły się biegi narciarskie rocznika spartakiadowego SPP dz. 1. Paczos Maria ZSO 2 Hr., chł. 4. Kołciuk Bogdan, 5. Mysiak Waldemar (obaj ZSO 2 Hr.), dr. 1. ZSMR Hr., 2. ZSO 2 Hr.

1979 – w LO Hrubieszów rozegrano mistrzostwa szkoły w siatkówkę dz. 1. klasa III C w składzie: M. Weremczuk, M. Wiśniewska, M. Dąbrowska, J. Dąbrowska, A. Zielonka, A. Mazurek, 2. III B: B. Łuka, E. Jakubiec, T. Harasymiuk, M. Micek, 3. kl. IV B: D. Marchewka, M. Raczyńska, M. Miterka, A. Bojko, A. Domańska, J. Kułaczek, chłopcy: 1. klasa IV D w składzie: S. Stankiewicz, A. Kwiatkowski, J. Warchulski, R. Szawurski, M. Woźnica, 2. kl. III C: D. Surma, D. Szadowski, A. Serafin, T. Ebert, W. Sołtysiak, W. Mysiak, 3. kl. III D: M. Trubaluk, A. Paszkowski, M. Liśkiewicz, M. Socha, M. Mazurek, K. Mikuliszyn

1979 – VI miejsce w Finale Krajowym W Sztafetowych Biegach Przełajowych w składzie: Korzeniowska B., Muzyczuk M., Tarcz I., Sitnik A., Marchewka D., Kondrak A., Paczos M., Safin W., Ulidowska M., Kwaśniewska I., Boczkowska M.

1979 – w LO Hrubieszów zorganizowano mistrzostwa szkoły w kosza dz. 1. klasa IV B w składzie: M. Miterka, D. Marchewka, M. Raczyńska, M. Czuwara, J. Kułaczek, A. Domańska, 2. kl. II E: B. J. Jakubiak, A. Baj, B. Kusiak, V. Flis, A. Dudka, G. Pili€, 3. kl. II B: E. Szymanik, D. Kamieniarz, M. Jędruszczak, A. Kulik, B. Tujaka, chł. 1. klasa III C w składzie: D. Szadowski, A. Serafin, D. Surma, T. Ebert, W. Sołtysiak, W. Mysiak, 2. kl. IV D: S. Stankiewicz, A. Kwiatkowski, J. Warchulski, R. Szawurski, M. Woźnica, 3. II C: M. Popławski, S. Fiedur, J. Wierzba, M. Żołnierczuk, M. Horbaczewski

1979 – rozegrano finały stałych rozgrywek w ręczną, dz. 1. ZSO 2 Hrub., puchar dyr. WSS, naj. bramkarka Mulczyk Urszula ZSO 2, naj. zaw. Paczos Maria ZSO 2, chł. 1. ZSO 2 Hr., puchar dyr. WPGKiM, naj. Bramkarz Barański Radzisław, naj. zaw. Stryczek Maciej, król strz. Tokarski Dariusz wszyscy ZSO 2 Hr.

1979 – MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA W PIŁCE KOSZYKOWEJ chł.: Stankiewicz S., Warchulski J., Sołtysiak W., Surma D., Szadowski D., Popławski M., Kwiatkowski A., Żeromski W., Mysiak W., Paszkowski A., wygrali: z LO Biłgoraj 56:46 i ZSZ 4 Zamość 43:31, za I miejsce otrzymali 3000 zł. na sprzęt sp.

1979 – I miejsce w Finale Wojewódzkim Zamojskim w LA: Marchewka D., Muzyczuk M., Paczos M., Kwaśniewska I., Korzeniowska J. i B., Tarcz L, Kamieniarz., Weremczuk M.

1979 – Woj. Spart. woj. Zam. SPP w kosza chł. 1. ZSO 2 Hrubieszów po wygranych z: ZSO Tomaszów 102:21 (41:7), LO Biłgoraj 50:32 (29:19), skład ZSO 2 Hr. chł. M. Popławski, D. Zając, W. Żeromski, P. Szeląg, M. Korona, M. Kopczyński, Sawa, H. Kawalec,

1979 – II miejsce w Mistrzostwach Województwa Zamojskiego w Siatkówce Dziewcząt: Jakubiec E., Dąbrowska J. i M., Banaszek W., Weremczuk M., Jakubiak B., Kwaśniewska M., Harasymiuk T. po wygranych z Zamościem i Turobinem po 2:0 i przegranej z Tomaszowem 0:2 ( 19:21;4:15)

1979 – 14/17 VI w Przemyślu rozegrano zawody strefowe SPP w kosza chłopców wygrana ZSO 2 Hrubieszów z Przemyślem 78:59, przegrane z Karpatami Krosno 37:78 i Stal Stalową Wolą 16:65, grali: P. Szeląg, M. Żołnierczuk, W. Kawalec, M. Popławski, E. Sobczuk, I. Sawa, M. Korona, D. Zając, M. Kopczyński, W. Żeromski op. E. Jeż – Szwiec

1979 – Woj. Spart. SPP w siatkę dz. 1. ZSO 2 Hrubieszów wygrane z ZSO Szczebrzeszyn i ZSR Różanie po 2:0 w składzie: M. Kwaśniewska, B. Jakubiak, W. Banaszek, M. Dąbrowska, J. Dąbrowska, E. Kwiatkowska, E. Jakubiec

***

Lata osiemdziesiąte XX wieku

1980 – Najlepsi w Mistrzostwach ZSO 2 Hrubieszów w siatkówkę: chłopcy: 1. kl. IV d, skład: M. Mazurek, K. Mikuliszyn, M. Trubaluk, A. Paszkowski, M. Liśkiewicz, M. Socha, 2. kl. IV c W. Sołtysiak, D. Surma, D. Szadowski, A. Serafin, T. Ebert, J. Dąbrowski, W. Mysiak, 3. IV A i B, dziewczęta: 1. kl. IV c, skład: J. Dąbrowska, M. Dąbrowska, M. Weremczuk, M. Wiśniewska, A. Zielonka, A. Sitnik, 2. kl. III b, skład: G. Kamieniarz, M. Jędruszczak, S. Smalej, B. Tujaka, A. Zawisza, E. Szymanik, 3. IV b

1980 – Mistrzostwo województwa zamojskiego w piłce koszykowej dziewcząt grały: Madała K., Tarkowska E., Zwolińska M., Kowalczyk J., Lubawska B., Iwanicka B., Garbula J. i chł.: Żeromski W., Kawalec S., Popławski . Buczko W. Kula J., Cios M., Szeląg P., Sawa J.

1980 – Chłopcy w kosza z ZSO – 2 Hrubieszów po pokonaniu: ZSZ nr 2 Zamość 84:21, ZSO Zamość 66:25, ZSZ 4 Zamość 54:29 i 57:31, ZSZ 1 Biłgoraj 68:30, LO Biłgoraj 94:76, zajęli I miejsce w Lidze Województwa Zamojskiego Juniorów Młodszych SPP, skład: W. Żeromski, M. Popławski (król strzelców), P. Szeląg, W. Buczko, W. Kawalec, J. Kula, M. Cios, I. Sawa

1980 – Dziewczęta w kosza z ZSO – 2 Hrubieszów po pokonaniu m.in. ZSR Turkowice 59:52 i 54:35, ZSO Zamość 48:13, LO Biłgoraj 42:26, ZSR Różaniec 53:19 zajęły I miejsce w Zamojskiej Wojewódzkiej Lidze Juniorek Młodszych SPP, skład: K. Madała, E. Tarkowska (król strzelców), M. Zwolińska, B. Iwanicka, B. Salewska, J. Garbula, J. Kowalczyk, B. Lubawska, 3. ZSR Turkowice po pokonaniu ZSR Różaniec 53:20 najlepsze: A. Jóźwiak i J. Bida

1980 – I miejsce w finale województwa zamojskiego w lidze LA w składzie: Kotko J., Siemko D., Tarcz I., Salewska B., Korzeniowska J. i B., Kwaśniewska I., Ulidowska M., Weremczuk M., Paczos M., Kamieniarz D., Tarkowska D.

1980 – Powtórzenie największego osiągnięcia sportowego szkoły – III miejsce w Przełajowych Sztafetowych Mistrzostwach Polski Szkół Średnich dziewcząt 10 x 800 m, skład drużyny z 1980 roku: Korzeniowska Barbara, Muzyczuk Małgorzata, Tarcz Irena, Chomik Henryka, Czuryło Bożena, Boczkowska Maria, Paczos Maria, Safin Wanda, Kwaśniewska Irmina, Ulidowska Marzanna, Sitnik Anna.

1980 – 12 III w Hrub. odbył się turniej rocz. Spart. w tenisa stołowego dz. 1. Bogucka Jadwiga LO Hr., chł. 3. Skibiński Lech LO Hr., 4. Kolanowski Zbigniew LO

1980 – Mistrzem ZSO – 2 Hrubieszów w kosza wśród chłopców została kl. IV d, w składzie: M. Mazurek, K. Mikuliszyn, A. Paszkowski, M. Trubaluk, M. Liśkiewicz, M. Socha, 2. kl. IV c, w składzie: W. Sołtysiak, D. Surma, D. Szadowski, A. Serafin, T. Ebert, J. Dąbrowski, W. Mysiak, 3. kl. III d, u dziewcząt: reprezentacja kl. I, skład: E. Tarkowska, B. Iwanicka, J. Kowalczyk, M. Zwolińska, J. Garbula, B. Salewska, 2. III B, skład: M. Jędruszczak, B. Tujaka, S. Smalej, A. Zawisza, D. Kamieniarz, E. Szymanik, 3. IC c

1980 – wf uczył Zenon Majewski do 1982 r., a przez listopad – grudzień 1980 Jan Paczała

1980 –01/02 03 w Zamościu ZSO 2 w Hrub. im. St. Staszica zajął 1 miejsce w IV Woj. Spart. Mł. w piłce koszykowej dziewcząt, w składzie: E. Tarkowska, M. Zwolińska, J. Kowalczyk, B. Iwanicka, B. Burdzy, K. Madała, E. Głowacz, B. Klinszport, I. Garbula, B. Lubawska

1980 – 23 03 w Zamościu, ZSO 2 im. St. Staszica Hrub. Zajął 1 miejsce podczas IV Woj. Spart. Młodzieży w piłce koszykowej chłopców w Zamościu, w składzie: M. Popławski, W. Żeromski, P. Szeląg, M. Cios, W. Buczko, W. Dobrowolski, J. Kula, W. Kawalec, I. Sawa

1980 – 19 III w Hrubieszowie rozegrano turniej Piłki Siatkowej rocz. Spart. Dz. zgłosiła się 1 dr. ZSO 2 Hrub., chł. 1. ZSO 2 Hr., wyniki: ZSMR – ZSO 2 0:2, ZSO 2 – ZSZ 2:0

1980 – Turn. Rocz. Spart. W piłkę ręczną 22 IX w Hrub., chł. LO Hrub. – ZSMR Hrub. 34:9 (20:4)

1981 – 24 stycznia zorganizowano biegi narciarskie dla rocz. Spart. dz. 1500 m. 1. M. Paczos, chł. 3000 m. 6. P. Machometa LO Hr.

1981 – Turniej rocz. Spart. 31 I w Hrub. w tenisa stołowego dz. 3. Kowalczyk Ewa LO Hr

1981 – Antoni Weremko był upoważniony przez Zarząd Oddziału Wojew. SZS w Zamościu, jako członek ZOW SZS do lustracji SKS i Zarządów Gminnych na terenie woj. zamojskiego

1981 – IX miejsce w FINALE KRAJOWYM SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH dziewcząt w składzie: Paczos M., Chomik H., Michaliną B., Salewska B., Kotko J., Tarcz L, Kamieniarz D., Lemańska B., Muzyczuk M.,

Śniosek H.

1981 – Mistrzostwa LO Hrubieszów w siatkówkę chł. 1. III d, skład: S. Witolski, W. Kawalec, J. Olszak, I. Sawa, A. Ciesielczuk, M. Stryczek, T. Kwiatkowski , 2. IV d, skład: D. Zając, E. Sobczuk, A. Szczypek, J. Brzózka, S. Beń, G. Tudryn, 3. III c; dziew. 1. IV b, skład: D. Kamieniarz, Smalej, Kulik, Jędruszczak, Szpak, Bednarczyk, 2. IV c, skład: Kwaśniewska, Kwiatkowska, Kopczyńska, Wilczyńska, Pisiewicz, Sokołowska, 3. IV d

1981 – Mistrz. LO Hrub. w kosza chł. 1. IV d, skład: D. Zając, E. Sobczuk, S. Beń, A. Szumiata, A. Szczypek, W. Brzózka, 2. IV c, skład: M. Popławski, M. Żołnierczuk, S. Fiedur, M. Horbaczewski, J. Wierzba, W. Jędruszczak, 3. III d, dziew.: 1. III a, skład: B. Lubawska, D. Kolano, M. Ciesielczuk, I./ Tarcz, M. Paczos, B. Czuryło, 2. IV c, skład: M. Kwaśniewska, E. Kwiatkowska, E. Pisiewicz, J. Sokołowska, D. Wilczyńska, 3. IV b

1981 – Mistrzostwo województwa zamojskiego w piłce koszykowej dziewcząt: Tarkowska E., Zwolińska M., Kowalczyk J., Garbula J., Iwanicka B., Madała K., Sułkowska K., Kowalczyk E., Lubawska B., Drączkowska I., Szczypanik A. i chł.: Żeromski W., Popławski M., Zając D., Kawalec S., Buczko W., Molawka C., Dobrowolski W., Żołnierczuk D. W finale pokonali LO Biłgoraj 89:50

1981 – współzawodnictwo SKS w roku szk. 1980/81 woj. zamojskiego SPP dz. ? ZSO Hrubieszów 480 pkt., chł. 5. ZSO Hrubieszów 345 p. Były nagrody pieniężne w SPP dla trzech pierwszych szkół.

1981 – Liga Woj. SPP w kosza rocz. Spart. dziew. ZSR Różaniec – ZSO 2 Hrub. 52:116, grały: E. Tarkowska, M. Zwolińska, A. Sułkowska, J. Kowalczyk, E. Kowalczyk, I. Drączkowska, A. Szczepanik, J. Garbula, B. Iwanicka; chł LO Hrub. – LO Zamość 79:38, Tech. Bud. Zamość 54:26, LO Biłgoraj 79:64, skład: W. Dobrowolski, W. Buczko, J. Kula, T. Szczepanek, W. Tomaczuk, J. Sobczuk, C. Molawka, P. Machometa

1981 – Mist. Woj. SPP w p. ręczną chł. 1. LO Hrubieszów, skład: M. Stryczek, D. Tokarski, J. Olszak, T. Kwiatkowski, A. Ciesielczuk, R. Barański, W. Dudek LO Hr. – TM Zamość 18:8, LO Hr. – ZSR Lubycza Kr. 22:11

1981 – Rejonowa Spartakiada Młodzieżowa w siatkę 19 II w Hrub., LO Hrubieszów – ZSMR Hrubieszów 3:2, skład LO: W. Dobrowolski, R. Nieradko, W. Buczko, C. Molawka, P. Machometa, J. Sobczuk, J. Kula, dz. zgłosił się tylko LO Hrub.

1981 – 20 06 w Zamościu LO w Hrubieszowie wywalczyło I miejsce w Woj. Igrzyskach Młodz. Szkol. wśród chłopców w p. ręczną, w składzie: Stryczek, Barański, Olszak, Ciesielczuk, Kwiatkowski, Tokarski, Witolski, Horajecki, Dudek

1981 – 15 IV w Hrub. rozegrano turniej Rocz. Spart. w p. ręczną dz. 2. LO Hrub., w finale LO Tyszowce – LO Hrub. 5:2 (2:1), skład LO Hr. M. Urbaniak, E. Kowalczyk, M. Najczuk, A. Gancarz, B. Michalina, E. Tarkowska, B. Lemańska ; chł. 1. LO Hrub., w finale LO Hrub. – LO Tysz. 19:10 (8:5), skład LO Hr.: m.in. W. Buczko, J. Kula, C. Molawka, P. Machometa, W. Dudek, A. Flaga;

1982 – w zimie przy LO w Hrubieszowie działało lodowisko szkolne

1982 – Mistrzostwa LO Hrubieszów w kosza, dziewczęta: 1. IV A, skład: B. Lubawska, M. Paczos, B. Czuryło, D. Kolano, I. Tarcz, 2. II B, skład: A. Sułkowska, M. Urbaniak, H. Sniosek, E. Jaszczyszyn, D. Szaniawska, 3. II c; chłopcy: 1. IV D, skład: W. Kawalec, I. Sawa, M. Stryczek, J. Olszak, D. Socha, 2. II A, skład: C. Molawka, P. Machometa, J. Sobczuk, Jańczuk, Jurczuk, 3. III D

1982 – w LO Hrub. zostało przeszkolonych 12 uczniów na Młodzieżowych Organizatorów Sportu (MOS) z la i kosza

1982 – II miejsce w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych dz.: Tarcz I., Kotko J., Salewska B., Śniosek H., Paczos M., Chomik H., Nalepa B., Kowalczyk J., Borsukiewicz E., Szczepańska M., Urbaniak M.

1982 – Mistrzostwo województwa w piłce koszykowej dz.: Madała K., Kowalczyk J., Zwolińska M. (50 pkt. król strzelców), Dołba E., Sułkowska A., Gancarz A., Najczuk M., Urbaniak M., Kowalczyk E. wygrały z: LO Biłgoraj 26:22, LO Zamość 44:6, LO Tyszowce 47:0 i chł. Żeromski W., Kawalec S., Machometa P., Kula J., Buczko W., Molawka C., Dobrowolski W., Żołnierczuk D., W. Dobrowolski, J. Sobczuk, Staniec w finale wygrali z LO Biłgoraj 54:35

1982 – Mistrzostwo województwa w LA: Kowalczyk J., Kotko J., Borsukiewicz E., Śniosek K., Nowaczewska M., Otręba J., Oprzańska B., Tarcz I., Szczepańska M.,

1982 – Mistrzostwa LO Hrubieszów w siatkówkę chł.: 1. III D, skład: W. Dobrowolski, A. Drączkowski, P. Jastrzębski, J. Kula, I. Młodzianowski, R, Nieradko, K. Sołodko, 2. IV A, skład: Szafiński, Klajda, Kania, M. Dobrowolski, Swatowski, Barszcz, 3. IV C; dziew. 1. IV A, skład: B. Lubawska, M. Paczos, I. Tarcz, D. Kolano, B. Czuryło, T. Szwiec, 2. II C, skład: E. Kowalczyk, J. Otręba, E. Wilgos, I. Wojtiuk, A. Jonak, R. Popławska, 3. III A

1982 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE RĘCZNEJ chł.: Barański R., Stryczek M., Kwiatkowski T., Tokarski D., Ciesielczuk A., Oleszak J., Dudek W. LO Hrub. – Tel. Biłgoraj 15:13, LO Hr. – LO Zamość 11:4,

1982 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LEKKIEJ ATLETYCE chł.: Dudek W., Machometa P., Dąbrowski M., Nowosad M., Kula J., Dobrowolski W., Janiec W., Osiński M.

1982 – Mist. Woj. Zam. SPP w siatkę, 4. LO Hrub., wyn.: LO Zamość – LO Hrub. 2:0, LO Grabowiec – LO Hrub. 2:1, LO Tom. – LO Hrub. 2:0, TL Biłg. – LO Hrub. 2:0, skład LO Hr.: S. Witolski, J. Olszak, W. Kawalec, I. Sawa, J. Kula, R. Nieradko, W. Dobrowolski, W. Żeromski, P. Machometa

1982 – jako nauczyciel wf został zatrudniony Zbigniew Krawczuk i uczy do dzisiaj

1983 – 25 II w Hrub. zostały rozegrane Szkolne Biegi Narciarskie SPP 2. Borsukiewicz Elżbieta, 3. Świst Joanna (obie LO Hr.)

1983 – Mist. LO Hrubieszów w siatkówkę dz. 1. III C, skład: Kowalczyk, Otręba, Gietka, Popławska, Wilgos, Janak, 2. IV A, 3. III B

1983 – od lutego do sierpnia wf uczył również Roman Giergiel

1983 – Mistrzostwa LO Hrub. w kosza dziew. 1. III B, skład: Urbaniak, Sułkowska, Kłoda, Szaniawska, Janczyszyn, 2. IV D, skład: Zwolińska, Jurczuk, Kowalczyk, Kwiatkowska, Wróbel, 3. kl. III C; chł. 1. IV C, skład: Buczko, Kret, Zymon, Łazarczyk, Dołba, 2. IV D skład: Machometa, Sobczuk, Jurczuk, Jańczuk, Molawka, 3. IV A

1983 – II miejsce w LIDZE WOJEWÓDZKIEJ W LEKKIEJ ATLETYCE: Wiącek R., Kotko J., Misiuk B., Siemko D., Gancarz A., Urbaniak M., Otręba J., Obszańska B., Chwedeńczuk E., Sułkowska A., Świątecka M., Hawryluk I.

1983 – 16 I w Hrub. rozegrano turniej rocz. Spart. w tenisa stołowego dz. 5. Gancarz Anna LO Hr., drużynowo: 2. LO Hr., chł. Drużynowo 2. LO Hrub.

1983 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ: Kowalczyk J., Kowalczyk E., Gancarz A., Urbaniak M., Sułkowska A., Zwolińska (39 pkt., król strzelców) LO Hr. – ZSO Zamość 48:27; LO Hrub. – LO Biłgoraj 29:36 i II chł. Buczko W., Kula J., Molawka C., Dobrowolski W., Żołnierczuk D., Dudek W. , P. Machometa (36 pkt. król strzelców) LO Hr. – ZSMR Lubycza Królewska 58:32, LO Hr. – ZSO Zamość 42:26 (21:19)

1983 – III miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE RĘCZNEJ chł.: Dudek W., Sobczuk J., Szlązak T., Kawałko K., Machometa P., Nowosad M., Woźniak D. , A. Zalewski, wyn. z TL Zwierzyniec 16:18 i LO Tomaszów 29:19,

1983 26 X i 3 XI w Hrub. rozegrano turniej SPP o Puchar Naczelnika Miasta w kosza, dz. LO Hrub. – ZSZ Hrub. 48:2 (32:2), chł. ZSMR Hrub. – LO Hrub. 34:88 (22:39)

1983 – Woj. Ig. Mł. Szk. W Zamościu SPP 4. ZSO 2 Hrub. 3,5 pkt. skład A. Kwiatkowska, W. Cisak, W. Flis)remis z TPD Zwierzyniec, przegrane z ZSO Tomaszów i ZSO Zamość po 1:2

1983 – jako nauczycielka wf została zatrudniona Łucja Watras – Czapka uczyła do 2008 r.

1983 – Mist. Woj. SPP w siatkę dziew. 8 V w Zamościu, 4 miejsce LO Hrub. wyn. LO Wysokie – LO Hr. 2:0, I LO Zamość – LO Hrub. 2:1, LO Tomaszów – LO Hrub. 2:0

1984 – Mist. LO Hrub. w siatkówkę, Dziew. 1. III D skład: J. Nej, M. Dętka, M. Sikora, E. Dobrowolska, M. Sadowska, B. Kutera, 2. IV C skład: E. Kowalczyk, J. Otręba, I. Wojtiuk, R. Popławska, J. Gietka, A. Jonak, 3. III C, chł. 1. IV A skład: P. Machometa, J. Sobczuk, C. Molawka, M. Biront, A. Zalewski, L. Jurczuk, R. Jańczuk, 2. III A skład: P. Czuwara, K. Kawałko, K. Skalski, T. Szlonzak, P. Woś, D. Woźnica, P. Ziń

1984 – Mist. LO Hrub. w kosza Dz. 1. IV D skład: A. Gancarz, M. Najczuk, M. Łopocka, E. Daniluk, A. Strycharz, J. Grzesiuk, A. Mirowska, A. Witolska, 2. IV C, 3. IV B; chł. 1. IV A skład: J. Sobczuk, P. Machometa, C. Molawka, L. Jurczuk, A. Zalewski, R. Jańczuk, D. Jakubiak, M. Biront, 2. III A, 3. IV BD

1984 – II miejsce w LIDZE WOJEWÓDZKIEJ W LEKKIEJ ATLETYCE dz.: Giergiel A., Turzyńska E., Wiącek, Zacharczuk K., Kowalczyk E., Raczkowska, Świątecka M., Panasiewicz B., Tarnogórska

1984 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Urbaniak M., Kowalczyk E. i M., Gancarz A., Sułkowska A., Zacharczuk K. LO Hrub. – LO Biłgoraj 19:23 (6:8) skład LO Hr. M. Urbaniak, E. Kowalczyk, M. Kowalczyk, A. Gancarz, A. Sułkowska, K. Zacharczuk i I – wsze chł. Machometa P., Sobczuk J., Dudek W., Bielak R., Stanieć M., Żołnierczuk D., Molawka C. z: TM Tomaszów 47:17, LO Biłgoraj 32:30 (14:18), LO Zamość 32:27 (19:9)

1984 – Turniej o Puchar naczelnika Miasta w kosza, chł. LO Hrub. – ZSMR Hrub. 88:37, dz. LO Hrub. – ZSZ Hr. 48:2

1984 – Finał Woj. w p. ręczną SPP LO Hrub. – ZSR Zamość 17:19 (7:8), skład LO Hr. W. Dudek, P. Machometa, J. Sobczuk, D. Woźnica, M. Nowosad, K. Kawałko, T. Szlonzak, M. Bocheński

1985 – Mistrzostwa LO Hrubieszów w siatkówkę, dziewczęta 1. IV D skład: J. Nej, B. Sikora, M. Dętka, B. Kutera, R. Korzeniowska, M. Sadowska, 2. I D skład: A. Wrzos, W. Marciniak, Sowińska, Zielonka, A. Antczak, E. Wiącek, 3. I B; chłopcy 1. IV DEF skład: A. Pochylczuk, M. Mazurek, M. Domański, J. Pratsz, J. Piotrowski, S. Jarocha, G. Dubicki, 2. IV A skład: D. Woźnica, T. Szlonzak, K. Kawałko, P. Ziń, P. Woś, P. Czuwara, Brodaczewski, 3. II A

1985 – Mist. Woj. SPP w siatkę LO Hrubieszów – LO Biłgoraj 1:2 (15:9; 17:19; 6:15), skład LO: A. Pochylczuk, M. Mazurek, D. Woźnica, T. Szlązak, K. Kawałko, J. Krotkiewicz, P. Ziń

1985 – Mist. LO Hrubieszów w kosza dziewczęta: 1. I B, skład I. Siemko, J. Tokarz, M. Łukiewicz, A. Wachowska, A. Kwiatkowska, 2. IV B skład: R. Jędra, I. Błaszczak, B. Nalepa, D. Kidyba, J. Witkowska, 3. IV D; chłopcy: 1. IV A skład: D. Woźnica, P. Woś, K. Kawałko, T. Szlonzak, Czuwara, Brodaczewski, 2. IV BC skład: M. Nowosad, D. Kraszewski, D. Żołnierczuk, M. Ciesielczuk, W. Pawluk, 3. III A

1985 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LEKKIEJ ATLETYCE: Wrzos A., Turzyńska M., Mardmak W., Tarnogórska A., Giergiel A., Siemko I., Cieśla J., Górnik J., Panasiewicz B., Antczak A., Głowacz E., Jurczuk A., Skibińska J., Błaszczuk I. i II chł.: Gmyz J., Plewa M., Wróbel A., Bzdek W., Krotkiewicz J., Kawałko K., Woźnica D., Strupiechowski J., Dołhan T., Martyniuk J., Kraszewski D., Chwedczuk A., Czajkowski D.

1985 – II Indyw. Turniej Młodz. Szkolnej w Zamościu, chł. 15. Flis Wiesław LO Hrub., zdobył IV kategorię szachową męską, 51. Gumieniak Dariusz LO Hrub.

1985 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W KOSZYKÓWCE dz.: Błaszczuk J., Jędra R., Kowalczyk M., Łopocka J., Pietruszyńska M., Chwedeńczuk M., Siemko I., Mań M., Marciniak W., Tokarz pokonani I LO Zamość 31:23, LO Biłgoraj 24:17 i I chł.: Woźnica D., Kawałko K., Kraszewski D., Bielak R., Chwedczuk A,, Żołnierczuk D., Strupiechowski J., Krotkiewicz J., Nowosad A., Dołhan T. LO Hrubieszów – LO Biłgoraj 60:16 i z ZSM Zamość 61:36

1986 – przy ZSO 2 im. St. Staszica w Hrubieszowie działało koło młodzieżowe PTTK, posiadali pieczątkę prostokątną

1986 – Mist. LO Hrub. W siatkówkę Chł 1. II A skład: A. Francuz, A. Chwedczuk, A. Krukowski, Z. Jańczuk, T. Dołhan, A. Nowosad, 2. III A skład: D. Popziomkowski, R. Bielak, M. Bocheński, Szymański, J. Martyniuk, Borowy, 3. II BCD, dziew. 1. III B skład: A. Giergiel, K. Zacharczuk, Bojarska, Dudzisz, Przesmycka, 2. II E skład: Nowakowska, Dynkiewicz, Sobczuk, Polakiewicz, Kłos, Wilkos, 3. IV E

1986 – Mistrzostwa LO Hrubieszów w kosza, dziewczęta, 1. II B skład: J. Tokarz, I. Siemko, A. Kwiatkowska, M. Łukiewicz, A. Wachowska, 2. III B skład: A. Giergiel, K. Zacharczuk, E. Turzyńska, B. Dolewka, M. Tokarska, 3. IV A, chłopcy 1. III A skład: R. Bielak, M. Bocheński, J. Martyniuk, M. Szymański, D. Poziomkowski, 2. IV A skład: T. Dołhan, A. Chwedczuk, A. Nowosad, A. Francuz, Z. Jańczuk, 3. II CD

1986 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LEKKIEJ ATLETYCE: Turzyńska E., Szwanc M., Cieśla J., Siemko L, Gałecka M., Mazurek K., Giergiel A., Skibińska R., Stanisławczuk., Łukiewicz M., Richter A., Tabała E., Bojarczuk J., Antczak A., Cyba D.

1986 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ: Łopocka J., Marciniak W., Tywoniuk A., Siemko I., Tokarz L, Łukiewicz M., Mań M., Trześniowska R. wygrane z ZSE Zamość 49:16 i LO Biłgoraj 38:21 i I chł. Chwedczuk A., Nowosad A., Dołhan T., Bielak R., Strupiechowski J., Poziomkowski D., Krotkiewicz J., Martyniuk J., Kwiatkowski C, Wachowski W. wygrane z ZSB Zamość 57:35, LO Tomaszów 48:16 i ZSME Biłgoraj 50:21

1987 – I miejsce w LIDZE WOJEWÓDZKIEJ W LEKKIEJ ATLETYCE: Cieśla J., Szwanc M., Kuniczuk M., Turzyńska E., Skibańska R., Lenard J., Korgol A., Rycheł A., Tokarz L, Tabała E., Bojarczuk J. Cyba D., Tarnogórska A, Żołnierczuk E. i ? chł.: Nąja T., Hojda Ł, Staszuk S., Ulidowski J., Plewa M., Macioszek J., Krotkiewicz J., Strupiechowski J., Bzdek W, Kaniowski P., Martyniuk J., Pasieka R., Prochera A., Biront R.

1987 – Mist. LO Hrubieszów w siatkówkę dziew. 1. IV B skład: I. Siemko, I. Tokarz, M. Gałecka, M. Łukiewicz, M. Ryszkiewicz, Ag. Kwiatkowska, 2. IV B skład: A. Giergiel, M. Tokarska, K. Przesmycka, B. Dolewka, K. Bojarska, K. Zacharczuk; chł. kl. III BCD skład: J. Krotkiewicz, M. Plewa, M. Drewnik, J. Badzian, W. Bzdek, T. Naja, 2. IV A skład m.in.: R. Bielak, J. Martyniuk, D. Poziomkowski, A. Szymański

1987 – Mist. Woj. SPP w siatkę chł. LO Hrubieszów przegrał z LO Turobin 0:2, TM Zamość 0:2, LO Zamość 0:2, skład: R. Bielak, D. Poziomkowski, J. Krotkiewicz, A. Prochera, M. Plewa, M. Drewnik

1987 – Mist. LO Hrubieszów w kosza dziew. 1. III B skład: I. Siemko, J. Tokarz, M. Gałecka, A. Wachowska, M. Łukiewicz, 2. IV A skład: M. Kowalczyk, M. Pietruszyńska, M. Pokrywka, K. Jaworowska, R. Sienkiel, chłopcy 1. IV A skład: m.in. R. Bielak, J. Martyniuk, M. Bocheński, Szymański, 2. III CD skład: J. Strupiechowski, W. Bzdek, J. Krotkiewicz, M. Drewnik, M. Plewa

1987 – 8 II w Hrub. rozegrano turniej O Puchar Naczelnika Miasta w tenisa stołowego Juniorzy: 1. Bodnar Piotr, 2. Prochera Andrzej obaj LO Hr

1987 – 8 III rozegrano turniej SPP w tenisa stołowego, chł. jun. 3. Prochera Andrzej LO Hr.,

1987 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ chł.: Bielak R., Poziomkowski D., Strupiechowski J., Krotkiewicz J., Martyniuk J., Bzdek W., Wachowski W.. Cieśla A. wygrał z ZSB Zamość 50:46 i LO Biłgoraj 64:45, dziew. 4 IV 1. LO Hrubieszów wygrały z ZSE Tomaszów 55:8, ZM Biłgoraj 39:32 w składzie: W. Marciniak, M. Łukiewicz, J. Tolarz, I. Siemko, M. Kowalczyk, E. Jachimek, R. Szczepanik

1988 – I miejsce w LIDZE WOJEWÓDZKIEJ W LEKKIEJ ATLETYCE dz.: Dycha A., Kuniczuk M., Mazurek K, Lenard J., Szwanc M., Kołodyńska M., Garbacz J., Żabińska B., Kuźniarska J., Smal L, Bojarczuk J., Jaroń A., Korgol A., Tabała E., Rychter A.,

1988 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Marciniak K., Łukiewicz M., Jachimek E., Siemko L, Szczepanik R., Tokarz I., Kawałko M., Kłos A., Dziewiczkiewicz J., Poziomkowska I. wyn. z ZSMR Lubycza Kr. 47:12 i LO Biłgoraj 69:24 !

1988 – III miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE SIATKOWEJ chł.: Prochera A-, Głowacz G., Drewnik M., Krotkiewicz J., Strupiechowski J., Naja T., Plewa M., Kalisz A.

1988 – Mist. LO Hrubieszów w siatkówkę chłopcy 1. IV BC skład: T. Naja, M. Drewnik, J. Strupiechowski, J. Badzian, Buczak, P. Konopa, P. Różyński, 2. IV DE skład: M. Drzewosz, J. Pawluk, W. Bzdek, M. Plewa, J. Krotkiewicz, L. Komosa

1988 – 20 III w Hrub. rozeg. Turniej o puchar Nacz. Miasta SPP w tenisa stołowego, dz. juniorki 1. Leśniak Iwona LO Hr., 3. Szwiec Agnieszka LO Hr., chł. junior 1. Prochera Andrzej, 2. P. Bodnar, 3. R. Majewski, 4. R. Szymański wszyscy LO Hr.

1988 – Mist. Woj. Zam. SPP w siatkę dz. 4. LO Hrubieszów po wygranej z ZSTR Tomaszów 2:0 i przegranej z LM Biłgoraj 0:2, chłopcy 3. LO Hrubieszów po wygranej z TM Zamość 2:0 i porażkach z TR Tomaszów 1:2 i ZSL Biłgoraj 0:2

1988 – 8 XII odbyło się Walne zebranie Koło SKKF – PTTK przy LO w Hrub. w zebraniu wzięło udział 82 osoby

1988 – Mist. LO Hrubieszów w kosza dziew. 1. IV B skład: I. Siemko, M. Łukiewicz, M. Gałecka, I. Tokarz, A. Wachowska, 2. II F skład: E. Jachimek, M. Kawałko, A. Sołowiej, R. Szczepanik, J. Lenard, 3. IV D, chłopcy 1. IV AC skład: M. Gąsior (42 pkt.), P. Lewitowicz, M. Drewnik, R. Patro, J. Strupiechowski (58 pkt.), K. Olech, 2. III A skład: A. Cieśla (48 pkt.), A. Wróbel, A. Gorajek, M. Buta, T. Janik, W. Wachowski, 3. III F

1989 – Mist. LO Hrub. w siatkówkę Dz. 1. KL. IV D skład: D. Kowalewska, J. Kimak, K. Kimak, E. Paszek, J. Wieleba, Majewska, 2. IV B skład: Bednarczuk, Visioli, Mazurek, Szwanc, Osuch, Wyszyńska, chł. 1. III B skład: Kalisz, Macioszek, Romak, Kowalczuk, Mazur, Wajszczuk, 2. II A skład: Wąsiel, Pączkowski, Wyszomirski, Patro, Szpyrka, Łoba

1989 – Mist. LO Hrub. W kosza Dziew. 1. kl. III F skład: R. Szczepanik, E. Jachimek, M. Kawałko, J. Lenard, A. Sołowiej, 2. IV E skład: J. Dziewiczkiewicz, D. Gałęzowska, M. Nowak, B. Twardowska, Szumarek; chł. 1. III A skład: P. Urbaniuk, T. Kozielweicz, A. Byś, A. Ulidowski, R. Płonkowski, J. Jędruszczak, 2. IV A skład: M. Buta, A. Gorajek, A. Cieśla, A. Wróbel, D. Pudlo

1989 – I miejsce w LIDZE WOJEWÓDZKIEJ W LEKKIEJ ATLETYCE dz.: Kuniczuk M., Dycha M., Lenard J., Kuźniarska J., Bobrowicz M., Żabińska B., Garbacz J., Jaroń A., Bojarczuk J., Korgol A., Chaciuk B., Tabała E., Rychter A. i III chł.: Kalisz K., Amerla Z., Kitliński P., Karcz M., Ulidowski J., Jędruszczak J., Prochera A., Cieśla A., Pachla A., Łaciński A., Pączkowski K., Gorajek A.

1989 – Mistrz. Woj. SPP w siatkę dz. 3. LO Hrubieszów, przegrane z LO Wysokie 1:2 i ZSO Zamość 0:2, skład: Visioli, Sadowska, Szewc, Mazur, Raczyńska, Bednarczuk, Gabryś

1989 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Kłos J., Jachimek E., Poziomkowska I., Mazurek K., Trześniowska A., Miranowska G., Lenard J., Tokarz M., Kłos A., Pyc E. ZSMR Lubycza Królewska – LO Hrubieszów 25:15 i I chł.: Byś A., Cieśla A., Kozielewicz T., Urbaniuk P.. Wachowski M., Szymański R., Wąsiel A., Płonkowski K., Sadowski B., Lebiedowicz R. w finale z ZSB Zamość 52:50

1989 – 3 XII w Hrub. rozegrano turniej SPP dz. w tenisa stołowego Jun. 3. B. Antoniuk LO Hr., sen. 1. I. Leśniak LO Hr., chł. jun. 2. S. Wędczuk LO Hr., sen. 2. P. Putkowski, 3. R. Szymański obaj LO Hr.,

***

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku

1990 – Mistrzostwa LO Hrubieszów w siatkówkę dz. 1. IV A skład: I. Szewc, A. Sadowska, A. Han, A. Tomaczyk, J. Pawlak, A. Mojsym, 2. kl. IV C skład: I. Leśniak, R. Roman, A. Kustra, A. Mielniczuk, M. Tucka, A. Prokop, chł. 1. IV B skład: K. Kalisz, T. Romak, T. Krzewski, M. Kowalczuk, A. Mazur, J. Macioszek, 2. kl. IV F skład: Z. Gorajek, A. Dyrda, R. Szymański, R. Wierzbicki, N. Urbanowicz, Zając

1990 – ocena współzawodnictwa SKS za rok szkolny 1989/90 SPP w woj. zamojskim: dz. 2. LO Hrubieszów 355 pkt., chł. 1. LO Hrubieszów 348 pkt

1990 – Mistrzostwa LO Hrubieszów w kosza, dziew. 1. IV F skład: E. Jachimek, A.Sołowiej, R. Szczepanik, J. Lenard, A. Węgrzyniak, 2. III B skład: M. Tokarz, J. Kłos, M. Przytuła, B. Gerynowicz, M. Słowik, chł. 1. IV A skład: P. Urbaniuk, T. Kozielewicz, R. Płonkowski, A. Ulidowski, T. Rydel, 2. III C skład: B. Sadowski, T. Przybysz, J. Pałka, J. Mazur, L. Weremij

1990 – przy ZSO 2 im. St. Staszica w Hrubieszowie SKKT PTTK liczyło 125 członków, działały sekcje turystyczna i rowerowa, zarząd w składzie; przew. Sobczuk Małgorzata, zca K. Pączkowski, szef sekcji rowerowej Wyszomirski Ireneusz, opiekun Zb. Krawczuk, m.in. odbyli wycieczkę na trasie Hrubieszów – Krasnobród – Susiec – Zwierzyniec – Hrubieszów

1990 – I miejsce w LIDZE WOJEWÓDZKIEJ W LEKKIEJ ATLETYCE dz.: Kuniczuk M., Pyc E., Kryszczuk A., Dycha M., Lenard J., Filipczuk A., Kozielska A., Rozkal M., Chaciuk B., Korgol A., Antoniak B., Koc A., Smalej M.

1990 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Jachimek E. (32 pkt. król strzelców), Miranowska G., Poziomkowska L, Kłos A., Tokarz M., Kłos J., Kołodyńska M., Lenard J., Smalej M. z ZSMR Lubycza Król. 41:24 i ZSE Zamość 35:23 i I chł.: Szymański R. (26 pkt. król strzelców), Kozielewicz T., Urbaniuk P„ Byś A., Płonkowski R., Sadowski B. po wygranych z ZSME Biłgoraj 46:13 (18:11) i ZSM Zamość 31:25

1990 – Mist. Woj. Zam. SPP w siatkę w Zamościu, dz. 4. LO Hrubieszów po przegranych z ZSE Tomaszów 0:2 i LO Wysokie 0:2 i 1:2, grały: I. Szewc, M. Paszek, E. Jachimek, R. Szczepanik, A. Suchecka, A. Mazur, A. Cisło, chł. 5. LO Hrubieszów po porażkach: z I LO Zamość, LO Wysokie i ZSM Tomaszów po 0:2 m.in. grali: J. Macioszek, Z. Gorajek, T. Przybysz, K. Kalisz, A. Dyrda

1991 – Mist. LO Hrubieszów w siatkówkę dz. 1. IV B skład: M. Tokarz, M. Słowik, A. Suchecka, Szydłowska, M. Przytuła, A. Kłos, A. Pataj, 2. III B skład: A. Sadowska, J. Dudzicz, I. Jurkiewicz, M. Grabska, M. Bartoszek, E. Szewczuk; chł. 1. III B skład: J. Denkiewicz, S. Baj, A. Ligaj, A. Marciniuk, K. Zięba, M. Lecko, 2. IV C skład: T. Przybysz, B. Sadowski, J. Szczepanik, S. Karcz, J. Pałka, P. Szwed, , 3. IV A

1991 – Mist. LO Hrubieszów w kosza dz. 1. kl. IV B skład: M. Tokarz, A. Kłos, J. Kuźniarska, M. Słowik, M. Przytuła, 2. kl. IV D skład: Skóra, Dycha, Frankiewicz, Dobrowolska, Gidzińska, chł. 1. IV D skład: P. Kitliński, Jadczyszyn, Lecko, Muzyczuk, Kusztykiewicz, Zając, 2. IV A skład: Wąsiel, Pączkowski, Dyda, Jakubczak, Wyszomirski, Patro, 3. III A

1991 – ocena współzawodnictwa SKS za rok szkolny 1990/91 SPP w woj. zamojskim: dz. 3. LO Hrubieszów 398 pkt., chł. 5. LO Hrubieszów 348 pkt.

1991 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LEKKIEJ ATLETYCE dz.: Pyc E., Lebiedowicz A., Dycha M., Kuźniarska J., Hapońska M., Bajak R., Bobrowicz M., Filipczuk A., Kozielska A., Rozkal M., Kowalska A., Klaudel E., Smalej M. i III chł.: Krzyżanowski A., Kulik M., Karaś R., Guzina P., Danilczuk T., Ciesielczuk P., Korzeniowski R., Kozyra J., Marciniuk A., Pasieka R., Majcherski P., Dziadosz E., Łomański A., Pępko W.

1991 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Tokarz M., Kłos A., Miranowska G., Smalej M., Kołodyńska M., Kozielska A., Bajak R., Szewczuk E., wygrana z LO Biłgoraj 29:5 i przegrana z ZSE Zamość 21:27

1991 – Mist. Woj. SPP w siatkę chł. 5. LO Hrubieszów po porażkach z ZSL Biłgoraj i LO Wysokie po 0:2 grali: T. Przybysz, A. Hojda, A. Saluk, J. Szczepanik, J. Denkiewicz, J. Hojda, A. Ligaj, S. Baj, Pudło; dziew. 4. LO Hrubieszów po przegranych z LO Wysokie i ZSE Tomaszów po 0:2 grały: M. Kruczanowska, M. Tokarz, M. Gałka, E. Mścisz, A. Żybura, M. Słowik, E. Pyc, B. Antoniuk, M. Panasiewicz, A. Kołodziejek

1992 – Mist. LO Hrubieszów w siatkówkę dz. 1. III F skład: Misiuk, Dul, Kłoda, Kozyra, Towryńska, Kuczma, jarosz, 2. IV C skład: Pyc, Kowalczyk, Sawiniec, Aranowska, Sas, Kowalska, Jóźwiak, 3. III D i IV B, chł. 1. IV B skład: Denkiewicz, Ligaj, Ciesielczuk, Zięba, Baj, Lecko, 2. III A skład: Korneluk, Warchulski, Warchulski, Wężyk, Usowski, Pudlo, Heflich, Bronicki, 3. IV A i III D

1992 – Mist. LO Hrub. w kosza dziew. 1. III D skład: M. Smalej, A. Kalbarczyk, B. Marciniak, K. Wiśniewska, A. Filipczuk, M. Maj, D. Drewniak , 2. III B skład: M. Rozkal, A. Borek, E. Mścisz, M. Adamus, M. Majewska, D. Lubawska, M. Wachowska, M. Kruczanowska, 3. IV C i II B; chł. 1. IV A skład: R. Lebiedowicz, Karkuszewski, Majcherski, Bielak, Pietrusiewicz, Haręziak, 2. III A skład: Korneluk, Heflich, Wężyk, Usowski, Pudło, Sawczuk, 3. IV D i III C

1992 – III miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Smalej M., Marciniak B., Bajak R., Kozielska A., Rozkal M., Obszańska., Hapońska M., Nowosad M. przegrana w el. z ZSE Zamość 33:34, wygrana o 3 miej. z ZSO Zamość 29:18

1992 – III miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE SIATKOWEJ chł.: Denkiewicz J., Ligaj A., Baj S., Kulczyński M., Szewc T., Solak T., Koszel E., Kuczyński A. przegrana z LO Zamość 0:2 i wygrana o 3 miej. z ZSL Biłgoraj 2:1, dz. 5. LO Hrubieszów nl Z. Krawczuk, przegrane z LO Wysokie i LO Biłgoraj po 0:2, grały: M. Gałka, M. Kruczanowska, S. Kozyra, M. Dul, W. Misiuk, R. Bajak, I. Jarosz;

1992 – ocena współzawodnictwa SKS za rok szkolny 1991/92 SPP w woj. zamojskim: dz. 3. LO Hrubieszów 408 pkt., chł. 4. LO Hrub. 346 p.

1992 – dodatkowo wf uczy do dzisiaj Robert Harpeniuk

1993 – Mist. LO Hrubieszów w siatkówkę chłopców 1. IV A skład: R. Pudło, B. Wężyk, J. Heflich, M. Warchulski, J. Warchulski, D. Korneluk, J. Usowski, 2. IV C skład: A. Krzyżanowski, A. Kuczyński, Szkalej, Ostański, Rak, Radomiński

1993 – Mist. LO Hrubieszów w kosza chł. 1. IV C skład: R. Kozielewicz, A. Krzyżanowski, A. Kuczyński, Kosakowski, Kodeniec, Radomiński, 2. IV A skład: Korneluk, Pudlo, Wężyk, Usowski, Heflich, 3. III DE; dz. 1. IV D skład: M. Smalej, A. Kalbarczyk, K. Wiśniewska, A. Filipczuk, B. Marciniuk, 2. IV B skład: M. Rozkal, D. Lubawska, M. Majewska, M. Wachowska, A. Borek, M. Olichwir

1993 – III miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Smalej M., Rozkal M., Bajak R., Puszczało J., Chmurzyńska K., Kawałko J., Krawczuk M., Kamińska M., Szczecin M., Szuppe M., wygrana z LO Tyszowce 51:25 (22:8) i przegrana z ZSB LO Biłgoraj 19:23 (9:11),

1993 – 7 III zakończyła się Liga TKKF w Hrubieszowie mężczyzn 1. LO Hrub. (Drink Team) 34 pkt., klasyfikacja „króla strzelców” 1. A. Krzyżanowski (LA) 380 pkt., 2. R. Kozielewicz (Drink Team) 246 pkt., 3. W. Misiaszek (Nul Asy) 232 pkt. skład LO Hr. T. Kozielewicz, R. Pudło, T. Solak, D. Korneluk, B. Wężyk, M. Białecki, P. Janik, D. Kozłowski

1994 – współzawodnictwo za r.szk. 1993/94 woj. Zamojskiego SPP dz. 2. LO Hr. 471 p.; chł. 4. LO Hr. 113 p.

1994 – Mist. LO Hrubieszów w kosza chł. 1. IV A skład: M. Białecki, D. Kozłowski, P. Janik, G. Mazurek, A. Sikora, K. Majcherski, 2. III CBDE skład: A. Pryl, K. Gaj, J. Naja, M. Gałan, Sz. Bronicki, A. Krawczyk, 3. III A; dz. kl. II F skład: M. Krawczuk, J. Kawałko, M. Szuppe, E. Kamińska, B. Zubko, 2. kl. II A skład: M. Szczecin, M. Bałszan, A. Fusiara, W. Hojda, I. Miącz, E. Koszel, 3. IV C skład: R. Bajak, J. Szewczuk, J. Grzesiuk, A. Świeca, A. Kozielewicz,

1994 – III miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LEKKIEJ ATLETYCE dz.: Piekarska A., Onisk A., Krawczuk M., Lebiedowicz A., Oleszczuk J., Kłak A., Bajak R., Kulicz A., Piotrowska A., Steciuk E., Byś M., Kozak A., Jóźwiak M., Serafin J.

1994 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Bajak R., Krawczuk M., Piotrowska A., Szczecin M., Kawałko J., Szuppe M., Kamińska E., Zubko B., Byś M. wygrane z II LO Biłgoraj 28:18 i I LO Zamość 43:15

1994 – Finał Woj. SPP dz. LO Hrub. poniósł dwie porażki z LO Biłgoraj i LO Zamość po 0:2 grały: Bajak, Piotrowska, Koszel, Paterak, Malinowska, Martyniuk, Szczecin, Bogowska, Krasowska

1994 – jako nauczyciel wf został zatrudniony Piotr Pirogowicz – uczył do 1997 r.

1994 – Finał Woj. SPP dz. w p. ręczną 4. LO Hrubieszów – z I LO Zamość 7:9 i o 3 miejsce VO dla II LO Biłgoraj, skład: Krawczuk, Piotrowska, Zienkiewicz, M. Jóźwiak, Serafin, Kujawska, Mazurek, Janiak

1995 – Mist. LO Hrub. w siatkówkę 1. kl. IV D skład: A. Piotrowska, B. Szufel, A. Bogowska, Górak, Maciuk, A. Sawicka, 2. kl. III A skład: E. Koszel, M. Malinowska, M. Szczecin, A. Fusiara, M. Bałszan, M. Kaniowska, 3. IV E; chł. 1. III C skład: M. Kitliński, A. Kicyk, Chrodecki, Tor, Małecki, 2. kl. IV A skład: E. Koszel, Kopczyński, Usowski, Zezula, Paluch

1995 – Mist. LO Hrub. w kosza chł. 1. kl. IV A skład: Usowski, Dańczuk, Kopczyński, Sidor, Koszel, 2. IV CEF skład: Pryl, Dembicki, Pokaluk, Kiełbasa, Leszko, Gaj, 3. III A, dz. III F skład: E. Kamińska, I. Kawałko, M. Krawczuk, M. Szuppe, B. Zubko, 2. III A skład: M. Szczecin, M. Bałszan, A. Fusiara, W. Hojda, I. Miącz, 3. II E

1995 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LEKKIEJ ATLETYCE dz.: Piekarska A., Daniczuk J., Krawczuk M., Kłak A., Koczyńska A., Oleszczuk J., Piotrowska A., Kulicz A., Byś M., Kozak A.

1995 – Finał Woj. Zam. SPP w siatkę chł. 4 LO Hrubieszów, wygrana z I LO Zamość 2:0, przegrane z ZSE Tomaszów i LO Wysokie po 0:2, skład: Koszel, Martyniuk, Kicyk, Kozak, Wlizło, J. Naja, M. Kitliński, Pokaluk, Bronicki

1995 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Krawczuk M., Szuppe M., Piotrowska A., Dańczuk J., Szczecin M., Kawałko J.,Kamińska E., Byś M., Zubko B. wygrane z I LO Biłgoraj 30:21, ZSO Zamość 48:14, w finale LO II Biłgoraj 39:9,

1995 – Mist. Woj. Zam. SPP w p. ręczną 3 kwietnia dz. 5. LO Hrubieszów po porażkach 3:13 z II LO Biłgoraj i 9:10 z LO Szczebrzeszyn, grały: A. Kusiak, I. Serafin, A. Piotrowska, M. Krawczuk, I. Dańczuk, A. Zinkiewicz, I. Kawałko, M. Janiak, M. Szuppe, A. Kujawska, nl Z. Krawczuk, chł. 5. LO Hrubieszów po 2 por. z ZSM Zamość 8:24 i ZSME Biłgoraj 7:19, wygrana z LO Szczebrzeszyn 22:18 grali: P. Bobryk, E. Lipski, D. Tokarczuk, A. Sidor, A. Kicyk, K. Wociechowski, M. Adamus, A. Aranowski

1996 – Dnia 23.03. Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” działający na terenie szkoły został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Funkcję prezesa objął nauczyciel wf Zbigniew Krawczuk (pełni ją do chwili obecnej) wspierany przez Antoniego Weremko i Annę Kusiak, również nauczycieli wf.

1996 – Mist. LO Hrub. w kosza chł. 1. kl. IV C skład: A. Kicyk, M. Kitliński, A. Wlizło, Małecki, 2. kl. III A/C skład: Białecki, Drozdowski, Piotrowski, Aranowski, Charatynowicz, dz. 1. IV E w składzie: E. Kamińska, I. Kawałko, M. Krawczuk, M. Szuppe, B. Zubko, 2. kl. IV A skład: Bałszan, Szczecin, Miącz, Hojda, Fusiara, 3. IV A skład: Dańczuk, Niemczyk, Skierska, Koszerna, Gidzińska

1996 – l miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH dz.: Wójcik K., Jędrys A., Krawczuk M., Kaczyńska A., Kozak M., Rybczyńska J., Rapa J., Łepik M., Demusiak A., Brzoza M. i VI miejsce chłopców w składzie:
Kern A., Drozdowski W., Śliwiński M., Cierech A., Puczkowski A., Kasperkiewicz S., Wójcik M., Matwiejczuk A., Żurawiecki D., Lipski E.

1996 – Mist. Woj. SPP w siatkę dz. 4. LO Hrubieszów w składzie: M. Szczecin, E. Koszel, M. Malinowska, Piasecka, S. Kowalska, S. Wójcik, Martyniuk, przegrane z ZSO Tomaszów 0:2 i LO Biłgoraj 1:2

1996 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LIDZE LEKKIEJ ATLETYKI dz.: Dańczuk I., Jędrys A., Rapa J„ Kozak M., Wojcik K., Brzoza M., Byś M., Szczecin M., Krawczuk M. i III chł.: Kitliński M., Wąsiel S., Śliwiński M., Cierech A., Kern A., Drozdowski W., Adamus M., Lipski E., Brandys Sz., Tokarczyk D.

1996 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Krawczuk M., Kawałko L, Szuppe M., Szczecin M., Dańczuk I., Kamińska E., Zubko B., Byś M., Niemczyk I., wygrane z LO Szczebrzeszyn 42:6, II LO Zamość 34:8 i w finale II LO Biłgoraj 40:18; chł. 4 miejsce w składzie: A. Kicyk, A. Wlizło, M. Kitliński, P. Padkowski, S. Kański, T. Nazar, A. Białecki, P. Charatynowicz, M. Hajkiewicz, D. Nieczyporowski nl Z. Krawczuk, mecze z LO Biłgoraj 30:36 i I LO Zamość 29:28, o 3 miej. z ZSO Tomaszów 29:40,

1996 – ZSO w Hrubieszowie wziął udział w Ogólnopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Sportowych w Augustowie. Drużyna zajęła 3 miejsce w zorganizowanym tam turnieju Unihoca w składzie: I. Dańczuk, I. Niemczyk, S. Kowalska, E. Lipski, M. Adamus nl. Zb. Krawczuk

1996 – Liga TKKF 1. LO Hrubieszów

1966 – II miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół Ponadpodstawowych w kat. dziewcząt. i I miejsce w kat chłopców.

1996 – Mist. Woj. SPP w Biłgoraju 11 IV w p. ręczną dz. 5. LO Hrubieszów w składzie: I. Kawałko, M. Szuppe, M. Szczecin, B. Zubko, M. Byś, I. Dańczuk, I. Niemczyk, E. Kamińska, A. Kusiak, po porażkach z LO Szczebrzeszyn 4:6 i II LO Biłgoraj 6:14 , chł. 6. LO Hrubieszów w składzie: A. Kicyk, S. Kański, E. Lipski, M. Kupiec, M. Adamus, M. Hajkiewicz, A. Zezula, A. Aranowski, D. Tokarczyk, porażka z LO Tomaszów 10:11

1997 – 13 III w Tomaszowie Lub. Woj. Ig. Mł. szk. SPP w siatkę chł. 5. ZSO Hrubieszów nl Zb. Krawczuk po przegranych z: TPD Zwierzyniec i ZSO Tomaszów po 0:2 i wygraniu o 5 miejsce z ZSM Zamość 2:1

1997 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE SIATKOWEJ chł.: Tokarczyk D., Jędrzejewski, Grycaj J., Bielecki, Nazar T., Szydłowski A

1997 – Wojewódzkie współzawodnictwo SKS za r. szk. 1996/97 dz. 2. LO Hrubieszów 448 pkt., chł. 6. LO Hrubieszów 329 pkt.

1997 – Mist. LO Hrub. w kosza chł. 1. kl. IV A skład: Białecki, Diojrowski, Charatynowicz, Drozdowski, Aranowski, 2. kl. III C skład: Piekarski, Kamiński, Grzeszczuk, JędrzejewskiSzydłowski, Kozłowski, 3. kl. III A skład:Nazar, Hajkiewicz, Kuropatwa, Jóźwiak, Pawlos, Ciesielczuk, dz. 1. klasa II F w składzie: Filipczuk,Węgor, Kozak, Kowalska, Kozieł, 2. kl. I C skład: Szuppe, Mielniczuk, Kern, Kawałko, Kurzyńska, 3. III A skład: Koszerna, Skierska, Niemczyk, Berlicka

1997 – Mist. Woj. SPP w p. ręczną dz. dwie porażki LO Hrubieszów z III LO Zamość 1:22 i I LO Biłgoraj 4:9, skład LO: Niemczyk, Dańczuk, Kern, Szuppe, Czuber, Filipczuk, Kowalska

1997 – 8 marca uroczyście została oddana siłownia przy LO w Hrubieszowie. Do tego celu adoptowano pomieszczenia piwniczne. Pracowała też młodzież szkolna, dużą pomoc finansową udzielił Komitet Rodzicielski. Dyrektorem szkoły był Pyc, pomysłodawca nl wf A. Weremko, M. Watras i Zenon Kozikowski wykonawcy, P. Tokarczyk przew. Kom. Rodz. Pieniądze wpłacali również absolwenci biorący udział w swoich jubileuszowych zjazdach.

1997 – 1 miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH dz.: Rapa J., Kozak M, Wojcik K., Brzoza M., Kaczyńska A., Stadnicka M., Jędrys A., Niemczyk I., Koszałko A., Oleszczuk L

1997 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LIDZE LEKKIEJ ATLETYKI dz.: Jędrys A., Stadnicka M., Kozak M., Rapa J., Brzoza M, Koszałko A., Niemczyk I., Pałys E., Dziemiach A., Filipczuk W.

1997 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZYKOWEJ dz.: Dańczuk I., Niemczyk I., Kowalska S., Filipczuk W., Czuber M., Piątak A., Szuppe A., Szkodzińska M., Mielniczuk D. po wygranej z LO Szczebrzeszyn 21:15 i przegranej o 1 miejsce z I LO Biłgoraj 11:14

1997 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE RĘCZNEJ dz.: I. Niemczyk, I. Dańczuk, J. Kern, A. Szuppe, M. Czuber, W. Filipczuk, S. Kowalska

1997 – jako nauczycielka wf została zatrudniona Anna Nowosad – Kusiak i uczy do dzisiaj

1997 – 22 X w Hrub. rozegrano Drużynowe Mist. Rej. SPP w szachach chł. 1. LO Hrub. w składzie: J. Nikita, J. Łapczyński, M. Płonkowski, G. Zezula

1997 – 8 listopada rozegrano Druż. Mist. Woj. SPP w Szachach chł. 4. LO Hrubieszów w składzie: Sławomir Achler, Jakub Łapczyński, Mariusz Płonkowski, Jarosław Mikita

1997 – WYRÓŻNIENIE CENTRALNE – 8 grudnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji podsumowania XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zrobimy to sami” organizowany przez ZG SZS wespół z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica w związku z zajęciem 1 miejsca w Polsce w tym konkursie, za wykonanie siłowni w tej szkole. Laureaci indywidualni to Antoni Weremko i Zbigniew Krawczuk

1998 – 18 II Kurator Oświaty w Zamościu przydzielił dyplom i nagrodę pieniężną dla ZSO w Hrubieszowie za wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Ferie na sportowo – kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo”

1998 – w ZSO Hrubieszów rozegrano mecz w siatkówkę pomiędzy dziewczętami z klas II a III 0:2 (13:15; 13:15), najwięcej punktów zdobyły: B. Bogucka, K. Jakubczak, K. Jakubiec, S. Kowalska, A. Siwek, W. Filipczuk

1998 – I miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM SZT. BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH dz.: Brzoza M., Jędrys A., Koszałko A., Kaczyńska A., Romańska K., Stadnicka M., Rapa J., Szuppe A., Kusiak A., Bekalska A. i I – wsze chł.: Pietrzyk K., Śliwiński M., Bojarczuk P., Radziszewski J., Kern A., Kasperkiewicz S., Piekarski A., Magdziak D., Zezula A., Zdun J.

1998 – II miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W LIDZE LEKKIEJ ATLETYKI dz.: Jędrys A., Pałys E., Rapa J., Kaczyńska A., Brzoza M., Koszałko A., Niemczyk L, Kryszczuk A., Dziemiach A., Filipczuk W. i II chł.: Stajszczyk D., Wąsiel S., Śliwiński M., Kern A., Pietrzyk K., Piekarski A., Brandys Sz., Winiarek W., Dziewiczkiewicz A., Drewnik G., Magdziak D.

1998 – III MIEJSCE W FINALE WOJ. W PIŁCE RĘCZNEJ dz.: I. Niemczyk, I. Dańczuk, A. Szuppe, J. Kern , S. Kowalska, W. Filipczuk, K. Zięmba, A. Jędrys, M. Czuber, A. Piątak

1998 – IV miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE KOSZOWEJ dz.: I. Dańczuk, I. Niemczyk, M. Czuber, S. Kowalska, A. Piątak, A. Szuppe, M. Szkudzińska, M. Kawałko, K. Leńczuk, J. Madej po porażkach z ZSZ 1 Biłgoraj 19:20, LO ONZ Biłgoraj 23:26 i III LO Zamość 14:20

1998 – Mist. Woj. SPP w p. ręczną dz. 3. LO Hrubieszów po przegranych LO Zamość 2:16, LO Biłgoraj 7:12 i wygranej z LO Szczebrzeszyn 6:4

1998 – ZSO Hrubieszów zajął II miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół PP w kat. chłopców za rok szk. 1997/98 i III-cie w kat. dziewcząt 481 pkt

1998 – Mist. ZSO Hrub. w kosza chł. 1. kl. IV A skład: M. Hajkiewicz, T. Nazar, K. Kuropatwa, S. Wąsiel, A. Juźwiak, G. Drewnik, 2. IV B: M. Adamus, E. Lipski, D. Tokarczyk, A. Piotrowski, H. Jachtoma, K. Słowik, 3. IV C: R. Grzeszczuk, P. Jędrzejewski, C. Kamiński, A. Szydłowski, A. Piekarski, dz. 1. klasa IV A w składzie: I. Dańczuk, I. Niemczyk, J. Skierska, A. Berlicka, A. Oryszczuk, A. Gieduńska, 2. II C: A. Piątak, A. Szuppe, M. Kawałko, J. Kern, B. Gołębiowska,

1998 – z okazji 80 – letniego jubileuszu ZSO im. St. Staszica w Hrubieszowie m.in. szkołę odwiedził jej absolwent i reprezentant, później trener Kadry Polski grup młodzieżowych w piłce nożnej p. Wiktor Stasiuk

1998 – 18 XI w Hrub. rozegrano Mist. Rej. w szachach dz. 2. ZSO Hrubieszów w składzie: I. Małek, J. Krawczyńska, A. Jonak, A. Szuryn; chł. 1. ZSO Hrub. w składzie: T. Pietrzyk, M. Barczyk, M. Garbala, M. Warchał

1998 – w Tomaszowie Lub. odbyły się Mist. Woj. SPP w szachach chł. 4. ZSO Hrubieszów w składzie: T. Pietrzyk, M. Barczyk, P. Piech, M. Warchał,

1998 – W ZSO Hrubieszów rozegrano turnieje w kosza dla reprezentacji klas I, II i III, dz. 1. kl. II, 2. kl. I, 3. Kl. III, naj. punktów zdobyły: A. Szuppe 36, K. Leńczuk 15, A. Piątak 13, chł. 1. kl. I, 2. kl. II, 3. kl. III, naj. pun. Zd.: P. Kuropatwa 20, A. Kern 19, J. Krzaczek 16, M. Węgor 14.

1999 – Mist. ZSO Hrub. w kosza dz. 1. klasa I D w składzie: A. Dorosz, K. Szkodzińska, K. Juszczuk, M. Leśniak, Z. Panasiuk, 2. kl. IV F: A. Węgor, M. Szkodzińska, W. Filipczuk, P. Nowak, A. Martyniuk, S. Kowalska; chł. 1. klasa III A w składzie: A. Korneluk, J. Grzesiuk, M. Sadowski, Ł. Musiał, T. Szewczyk, P. Pirogowicz, 2. kl. II A: J. Krzaczek, K. Pietrzyk, M. Malinowski, D. Magdziak, K. Wójcik

1999 – w ZSO Hrub. rozegrano Mist. Szkoły w siatkówkę dz. 1. klasa III D w składzie: K. Jakubiec, K. Jakubczak, H. Kamińska, E. Drożdżak, K. Kozieł, A. Świstowska, 2. kl. IV C w skł.: K. Sobczak, A. Wróblewska, K. Nowak, K. Sajdłowska, B. Siwek, 3. IV F: S. Kowalska, W. Filipczuk, M. Szkodzińska, A. Węgor, P. Nowak, B. Szajwaj

1999 – III miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE RĘCZNEJ dz.: Leńczuk K., Majkutewicz A., Czuber M., Leśniak M., Szuppe A., Kern J., Dorosz A., Kowalska S.

1999 – 23 III w Tom. L. odbyły się Mist. Rej. Zamojskiego w siatkę SPP dz. 5. ZSO Hrubieszów po przegranych z ZSO Tomaszów i LO Grabowiec po 0:2 skład LO: Z. Dzika, M. Leśniak, A. Siwek, S. Kowalska, A. Kryszczuk, E. Walej, M. Klajne, M. Wójcik, T. Trześniewska, B. Bogucka, D. Kanonienko,

1999 – II miejsce w FINALE REJONOWYM SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH chł.: Kliszcz L., Kasperkiewicz S., Pirogowicz P., Mielniczuk L., Rapa P., Zezula A., Lebiedowicz K., Bojarczuk P., Pietrzyk K., Kern A. oraz VIII miejsce dziewcząt w składzie: Brzoza M., Koszałko A.,Szuppe A., Jędrys A., Romańska K., Leszczuk J., Kata E., Stadnicka M., Rapa J., Kozłowska A.

1999 – IV miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców w składzie: Kern A., Pietrzyk K., Lebiedowicz K., Pierogowicz P.,Bojarczuk P., Rapa P., Zezula A., Kasparkiewicz S., Śliwiński M.

1999 – Zarząd Powiatowego SZS w Hrubieszowie w latach 1999 – 2004. Po reorganizacji administracyjnej w całym kraju 28 09 1999 r. odbyło się zebranie przedstawicieli szkół, władz szkolnych , oświatowych i Starostwa Powiatowego na którym powołano Pow. SZS w Hr. oraz jego Zarząd m.in. w składzie: Zbigniew Krawczuk ZS 2 Hr.

1999 – Mist. Rejonu Zamojskiego w p. ręczną 15 III w Zamościu dz. 3. ZSO Hrubieszów, Leńczuk K., Majkutewicz A., Czuber M., Leśniak M., Szuppe A., Kern J., Dorosz A., Kowalska S. chł. 5. ZSO Hrub. po przegranych z ZSE Zamość 11:23 i LO ONZ Biłgoraj 11:22, w składzie: J. Krzaczek, M. Korniak, Ł. Kliszcz, L. Podlodowski, K. Krawczuk, E. Jastrzębski, M. Węgor, J. Grzesiuk, A. Korneluk, A. Zezula, J. Grycaj, P. Kuropatwa

1999 – 12 IV w Biłgoraju odbyły się Mist. Rej. Zamojskiego w kosza dz. 5. ZSO Hrubieszów po porażkach z ZSO Tomaszów 22:35 i LO Biłgoraj 16:29, skład: Magdalena Czuber, Agnieszka Szuppe, Agata Dorosz, Katarzyna Leńczuk, Joanna Madej, Sylwia Kowalska, Karolina Szkodzińska, Agata Majkutewicz, Aneta Szwiec, Katarzyna Majewska; 16 IV Biłgoraj chł. 5. ZSO Hrubieszów w składzie: J. Grycaj, K. Wróblewski, P. Kuropatwa, J. Grzesiuk, A. Korneluk, M. Węgor, Ł. Zezula, J. Krzaczek, K. Pietrzyk, K. Krawczyk, T. Olejarz, M. Korniak, K. Lebiedowicz, A. Kern, J. Radziejewski, Ł. Kliszcz

1999 – jesień I miejsce w Turnieju Otwarcia Sezonu Koszykarskiego w składzie:Kuropatwa P. Wróblewski K., Korneluk A., Krzaczek J., Pietrzyk K.

***

XXI wiek

2000 – 17 I odbyły się I Mistrzostwa LO Hrubieszów w wyciskaniu sztangi leżąc chł. 1. Arkadiusz Matwiejczuk 125 kg, 2. Marcin Korniak i Marcin Garbala po 95 kg, 3. Łukasz Kliszcz i Krzysztof Psujek po 80 kg.

2000 – Mistrzostwa LO Hrub. w siatkówkę dz. 1. klasa III F w składzie: A. Kryszuk, D. Nowosad, J. Marczuk, A. Łabońska, E. Klepczuk, A. Skiba, 2. kl. IV A skład: A. Żuraw, Z. Dzika, D. Kondziołka, E. Waloś, T. Trześniowska, J. Aleksiun

2000 – Mist. LO Hr. w kosza Dz. 1. klasa IV C w składzie: D. Mielniczuk, A. Szuppe, J. Kern, M. Kawałko, M. Bruchacka, A. Piątak, 2. kl. II D: A. Dorosz, M. Leśniak, K. Szkodzińska, Z. Banasiuk, K. Juszczuk, M. Szendrak, 3. kl. IV B: M. Czuber, G. Żak, J. Radomska, M. Włosowska, N. Natalli; chł. 1. klasa III A w składzie: J. Krzaczek, K. Pietrzyk, D. Magdziak, M. Malinowski, M. Zańko, 2. kl. IV A: J. Grzesiuk, A. Korneluk, M. Sadowski, P. Pirogowicz, T. Szewczyk, Ł. Musiał

2000 – Mist. Rej. Zam. SPG w siatkę dz. 5. LO Hrubieszów w składzie: Kryszczuk A., Bogucka B., Dzika Z., Jakubiec K., Dorosz, A., Czerkawska L., Leśniak M., Kaszuba A.

2000 – II miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE RĘCZNEJ chł.: Kuropatwa P., Kliszcz Ł., Komiak M., Krzaczek J., Podlodowski., Krawczuk K., Grzesiuk J., Korneluk A., Pietrzyk K., Lebiedowicz K., wygrane z LO Szczebrzeszyn 17:11 i przegrane III LO Zamość 11:13 i w finale z LO ONZ Biłgoraj 10:20; dz. 5 – te po przegranych z LO Tomaszów 4:10 i LO Zamość 3:6;

2000 – Mist. Rej. Zam. 29 III w Hrub. w kosza dz. 4. LO Hrubieszów po wygranej z LO Szczebrzeszyn 44:12 (23:9) i przegranych z ZSO Tomaszów 9:30 (7:10) i ZSO Biłgoraj 15:26 (15:15), w składzie: Szwiec A., Leńczuk K-, Leśniak M., Majkutewicz A., Koszałko A.. Szkodzińska K. Czuber M. Dorosz A.. Szuppe A., Kudyba P. chł. 31 III Biłgoraj 5. LO Hrubieszów po przegranych z RCEZ Biłgoraj 11:37 i ZSO Tomaszów 21:31 skład: K. Wróblewski, A. Korneluk, K. Pietrzyk, Ł. Zezula, Ł. Kliszcz, J. Grzesiuk, J. Krzaczek, M. Węgor, M. Korniak, K. Krawczuk

2000 – odbyły się Mist. Woj. SPG chł. w ręczną 5/6. LO Hrubieszów po porażkach z V LO Lublin 9:16 (4:6) i II LO Biała Podlaska 6:19 (2:9) Kuropatwa P., Kliszcz Ł., Korniak M., Krzaczek J., Podlodowski., Krawczuk K., Grzesiuk J., Korneluk A., Pietrzyk K., Lebiedowicz K.

2000 – III miejsce W WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADZIE W TENISIE STOŁOWYM chł.: Kamil Krawczuk

2000 – 15 I w Łucce odbył się III WTK juniorów w tenisa stołowego 2 miejsce wywalczył Kamil Krawczuk i awansował na zawody ogólnopolskie w Stroniu Śląskim

2000 – jesień IV miejsce w Rejonowej Licealiadzie Sztafetowych Biegów Przełajowych chłopców w składzie:Paradowski J., Szczęk M., Zanko M., Lebiedowicz P., Mielniczuk P., Lebiedowicz K., Rapa P., Jastrzębski I.., Pietrzyk E., Kern T. i VIII miejsce dziewcząt.

2000 – V miejsce w Rejonowej Licealiadzic w Piłcę Nożnej w składzie:Smolbik D., Zezula L.. Choma R., Dżygało P., Caboń B., Świst T” Myśliwiec p., Mielniczuk M., Saj K” Moczarski A., Grabowski M., Możeluk K” Mróz L., Buczko Ł., Zielonka R.

2001 – Mist. LO Hrub. w siatkówkę dz. 1. klasa IV F w składzie: A. Kryszczuk, J. Marczak, D. Nowosad, E. Klepczuk, A. Łobańska, A. Kata, K. Rząd, 2. kl. III B: A. Majkutewicz, K. Margol, A. Grzegorczyk, E. Gutowska, K. Nowak, A. Przebierawska, 3. kl. IV G M. Kliszcz, M. Okólska, K. Jędruszyna, K. Graczyńska, U. Mętal, B. Ignowska

2001 – I miejsce REJ. LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNIE dz.: Gutowska Edyta i chł. Kamil Krawczuk, 2. Tomasz Gzik

2001 – V miejsce w Rejonowej Licealiadzie w Piłce Koszykowej dziewcząt w składzie:Kudyba P., S/wiec A.. Leńc/uk K., Mąjkutewicz A., Leśniak M” Wróblewska M.. Smal A., Tarnowska K-, Kaszuba A” Szczerba K,

2001 – 25 III w Hali MKS „Unia” RP LZS z MKS „Unia” zorganizowali Mist. Pow. W siatkę Mężczyzn, 1. LO Hrub. w składzie: K. Krawczuk, Z. Krawczuk, M. Węgor, J. Krzaczek, M. Przebierowski, R. Sermak, K. Pietrzyk, J. Łokaj

2001 – II miejsce W WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADZIE W TENISIE STOŁOWYM Indywidualnie chł.: Kamil Krawczuk, Dz. 9/12. Gutowska Edyta

2001 – I miejsce REJ. LIECEALIADA i II w Wojewódzkiej W TENISA STOŁOWEGO DRUŻYNOWO chł.: K. Krawczuk i T Gzik, dz. w rejonie 4. LO Hrubieszów (Gutowska, Druzic)

2001 – I miejsce w Mistrzostwach Województwa Młoda kim ” Tenisie Stołowym: Ewelina Krawczuk

2001 – I miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE RĘCZNEJ chł.: Soluch K., Kliszcz L., Komiak M., Krzaczek J., Podlodowski., Krawczuk K., Łokaj J., Lebiedowicz K., Pietrzyk K. po pokonaniu w finale LO Zamość 22:21

2001 – I miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE KOSZOWEJ chł.: J. Krzaczek, K. Pietrzyk, M. Węgor, K. Krawczuk, K. Lebiedowicz, J. Łokaj, J. Grzesiuk, T. Olejarz, M. Korniak, E. Zezula po pokonaniu: III LO Zamość 31:26, LO Krasnystaw 22:18 i w finale ZSM Tomaszów 24:9, dz. 5 –te po przegranej z z LO Krasnystaw 23:33 i wygranej z II LO Zamość 21:19;

2001 – Woj. Licealiada w kosza chł. Lublin 27 IV 5. LO Hrubieszów po porażkach z Lublinem 31:39 i Lubartowem 31:39 składzie:
Krzaczek J” Piętrzy K., Węgor M., Krawczuk K” Olejarz T.. Lebiedowicz K., Korniak M., Łokaj J., Grzesiuk J.

2001 – Hrubieszowska Liga Koszykówki 1. LO I Hrub. 22 pkt. 659:317, w składzie: J. Krzaczek, M. Węgor, K. Pietrzyk, K. Krawczuk, T. Olejarz, Ł. Kliszcz, K. Lebiedowicz, M. Korniak nl Zb. Krawczuk, 5. LO II Hrubieszów14 p., królem strzelców został Jacek Krzaczek z LO I zdobywając 303 pkt.

2001 – III miejsce w FINALE REJONOWYM W LIDZE LA chł.: Lebiedowicz K., Michalczuk H., Szczek M., Rapa P., KernT, Paradowski J., Krawczuk K., Grzesiuk J., Soluch K., Kliszcz Ł., Pałys T., Kliszcz Ł.,Pałys T.

2001 – Woj. Licealiada w p. ręczną chł. 28 II w Lubartowie, 5. LO Hrubieszów po porażce z Białą Podlaska 9:12 i remisem z Biłgorajem 6:6, w składzie: J. Krzaczek, M. Węgor, K. Pietrzyk, Ł. Kliszcz, M. Korniak, K. Krawczuk, K. Lebiedowicz, L. Podlodowski, K. Soluch, M. Prędkowski, J. Łokaj, M. Jączek

2001 – XIII miejsce w Współzawodnictwie Sportowym Ponadpodstawowych Szkól Województwa Lubelskiego.

2001 – IV miejsce w rejonowej Licealiadzie Sztafetowych Biegów Przełajowych chłopców w składzie:Kern I., Lebiedowicz. K., Rapa P., Paradowski J., Szczęk M., Smoliga M., Lebiedowicz P., Mielniczuk Ł.,Mróz Ł., Kokoć K.

2001 – VIII miejsce w Wojewódzkiej Licealiadae w Lidze L.A chłopców w składzie;Michalczuk H., Lebiedowicz K.. Szczęck M., Mielniczuk P., Kem T.. Paradowski J., Socha K” Saj K., Świst T., Soluch K., Krawczuk K., Achler P.

2002 – w r. szk. 2002/03 w ZS nr 2 w Hrubieszowie wf nauczali: Łucja Czapka, Anna Kusiak, Zbigniew Krawczuk, Antoni Weremko, Dawid Lewandowski, Robert Harpeniuk. Prezentacja osiągnięć uczniów jest prowadzona na tablicy szkolnej wyników sportowych i w kronice sportowej

2002 – Mistrzostwa LO Hrub. w siatkówkę dz. 1. klasa III F w składzie: K. Gnieciak, J. Lebiedowicz, M. Puczkowska, M. Radziewicz, A. Ciapińska, J. Klain, M. Pańczyk, 2. kl. II E w składzie: M. Kot, A. Zielińska, A. Obst, A. Powęska, J. Iwańczuk, M. Głuch; chł. 1. klasa IV A w składzie: K. Krawczuk, M. Przebierowski, K. Lebiedowicz, T. Olejarz, T. Gzik, A. Hołownicki, T. Pietrzyk, 2. kl. II G: R. Gruba, M. Tokarski, T. Kern, A. Jeżyna, M. Prędkowski

2002 – II miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE RĘCZNEJ dz. po pokonaniu ZSE Zamość 6:4 i przegranym finale z III LO Zamość 6:16: Agata Majkutewicz, Marta Leśniak, Paula Kudyba, Magda Hajkiewicz, Justyna Tarnawska, Dominika Kwiatkowska, Sylwia Pawłowska, Anita Łukasiewicz, Agata Smal i III chł.: Łukasz Kliszcz, Marcin Korniak, Kamil Krawczuk, Leszek Podlodowski, Krzysztof Soluch, Marcin Jonczek, Marcin Prędkowski, Kamil Lebiedowicz, Krzysztof Saj, Jaromir Łokaj po przegranej z III LO Zamość 4:8 i wygraniu z LO Krasnystaw 11:8

2002 – III miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE SIATKOWEJ chł.: Kamil Krawczuk, Piotr Bednarczuk, Jakub Grzesiuk, Filip Krasiński, Michał Przebierowski, Jaromir Łokaj, Kamil Lebiedowicz, Krzysztof Soluch po meczach z LO Krasnystaw 1:2, LO Szczebrzeszyn 2:1 i o 3 miejsce z LO Zwierzyniec 2:1; dz. 4. LO Hrubieszów po meczach z ZSE Tomaszów L. i III LO Zamość po 0:2 w składzie: Marta Leśniak, Agata Majkutewicz, Sylwia Pawłowska, Anna Kaszuba, Joanna Łygas, Anita Łukasiewicz, Monika Kot, Ewelina Klain, Agata Pietrzyk, Agata Leszczuk, Karolina Pietrusiewicz

2002 – III miejsce REJ. LICEALIADA W TENISIE ST. DRUŻYNOWO dz.: Gutowska – Druzic i I chł. Krawczuk – Gzik

2002 – III miejsce W WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADZIE W TENISIE STOŁOWYM Drużynowo dz.: E. Gutowska, A. Druzic, chł. 5 – te

2002 – REJ. LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNIE chł.: 2. K. Krawczuk, 3. T. Gzik i III w Wojewódzkiej Kamila Krawczuk, natomiast Gzik 17, dz. w rejonie 4. Gutowska Edyta, 13. Druzic Anna (wszyscy LO Hr.), Gutowska w woj. 9 -ta

2002 – zespół chłopców zajął 3 miejsce w rejonie zamojskim w piłce nożnej wśród szkół średnich w składzie: Smolbik D.. Moczarski A.. Myśliwiec P., Michalczuk H., Saj K., Świst T-, Możeluk, Caboń B., Tińra Ł., Cichockie M., Adamkicwiez A., Bucior D.. Mróz L., Zawadzki B.

2002 – III miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE KOSZOWEJ chł.: Krawczuk K., Lebiedowicz K., Olejarz I ” Krasiński F., Grzesiuk J., Gorelnicki K” Iżowski B, Gruba R.

2002 – XV miejsce w Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Lubelskiego

2002 – jako nauczyciel wf został zatrudniony Dawid Lewandowski i uczy nadal

2003 – dziewczęta wywalczyły 5 lokatę w rejonie zamojskim w siatkówkę wśród szkół ponadgimnazjalnych i chł. II w składzie: Filip Krasiński, Jakub Grzesiuk, Jaromir Łokaj, Krzysztof Soluch, Rafał Gruba, Kamil Gorzelnicki, Dariusz Bocheński, Marek Kurzydłowski, Piotr Bednarczuk, Kamil Szewczyk

2003 – I miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE KOSZOWEJ chł.: F.Krasiński, J.Grzesiuk, J.Łokaj, K.Soluch, R.Gruba, K.Gorzelnicki, D.Bocheński, K.Szewczyk, J.Wikło, M.Kopczyński, M.Kurzydłowski, T.Jurkiewicz ZS 2 HR.- I LO KRASNYSTAW 29:22, W GRUPIE I: III LO ZAMOŚĆ – ZS 2 HR.22:32; ZS 1 TOMASZÓW – ZS 2 HR. 24:48;

2003 – odbyła się Woj. Licealiada chł. 6. ZS 2 Hrub.

2004 – Mist. ZS 2 Hr. w siatkówkę chł. 1. klasa II C w składzie: K. Lebiedowicz, S. Szwaczkiewicz, M. Doskocz, P. Pacaj, W. Demusiak, 2. kl. I F: Ł. Iżowski, Kar. Sawicki, T. Piątek, J. Telicki, R. Gorzelnicki, dz. 1. II A w składzie: P. Kusiak, I. Kuszaj, V. Skiba, I. Gumieniak, N. Majewska, I. Rozumpolska, 2. kl. II E

2004 – 23 III odbyły się III Mistrzostwa LO Hrubieszów w wyciskaniu sztangi leżąc chł. 1. Telicki Jakub 105 kg/ 81,34, 2. Rodziewicz Łukasz 97,5 kg/73,84 pkt., 3. Gałan Piotr 110 kg/ 69,64 pkt.; dz. 1. Paulina Kusiak 35 kg/ 38,77 pkt.

2004 – Mist. ZS 2 Hrub. w kosza Chł. 1. klasa IV A w składzie: J. Grzesiuk, F. Krasiński, K. Szewczyk, J. Wikło, 2. kl. I F w składzie: Ł. Iżowski, Kar. Sawicki, T. Piątek, J. Telicki, R. Gorzelnicki

2004 – Zarząd Powiatowego SZS w Hrubieszowie od 5 marca 2004 – 2007, Członkowie: Zbigniew Krawczuk ZS 2 Hr.

2004 – III miejsce REJ. LICEALIADA W TENISIE ST. DRUŻYNOWO dz.: Barbara Gumieniak – Iwona Pobiegły

2004 – II miejsce REJ. LICEALIADA W TENISIE ST. INDYWIDUALNIE dz.: Pobiegły Ilona

2004 – I miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE KOSZOWEJ chł.: J. Łokaj, J. Grzesiuk, Ł. Iżowski, F. Krasiński, R. Gruba, K. Sawicki, J. Jasieczek, M. Kurzydłowski, M. Kowalczyk w finale z ZS 3 Hrub. 45:20

2004 – została zatrudniona jako nauczycielka wf Barbara Cygan i uczy nadal, oraz Stella Kowalczyk uczyła do 2006 r.

2004 – odbyła się Woj. Licealiada w kosza chł. 30 III w Kraśniku 4. ZS 2 Hrub.

2004 – 2 IV w Tomaszowie L. Rej. Licealiada w siatkę dz. 5. ZS 2 Hrub.

2005 – Mist. ZS 2 w Hrub. w siatkówkę dz. 1. klasa III E w składzie: P. Polakiewicz, Prokop, E. Smolbik, M. Bucior, E. Jarocha, Kaproń, Wiatrzyk, Wolak, 2. kl. III B w składzie: K. Giza, E. Drączkowska, A. Chomicka, B. Filipowicz, M. Kowalska, A. Abramek

2005 – I miejsce WOJEWÓDZKA LICEALIADA W TENISA ST. dz.: Krawczuk Ewelina

2005 – II miejsce REJ. LICEALIADA W TENISIE ST. DRUŻYNOWO dz.: Gumieniak Barbara, Pobiegły Iwona

2005 – III miejsce w FINALE REJONOWYM W PIŁCE KOSZOWEJ chł.: Sawicki Karol, Pietrona Paweł, Czerniak Damian, Stępka Mateusz, Telicki Jakub, Piątek Tomasz, Iżowski Łukasz, Piątek Maciej, Kucyk Norbert, Gis Konrad, Kucyk Norbert o III miejsce : ZS 2 Hrub. – ZS 2 Tomaszów 52:32

2005 – 12/13 luty III Międzynarodowy Turnieju Amatorów w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Kolejność zajętych miejsc w turnieju:1. Sokal (Ukraina), 2. Urzędnicy, 3. Mircze, 4. Ogólniak, 5. Włodzimierz (Ukraina),6. Ekonomik w sumie 11 drużyn

2005 – III miejsce w FINALE REJONOWYM LICEALIADY W PIŁCE RĘCZNEJ chł.: Bartkowiak Paweł, Kozaczuk Tomasz, Hajkiewicz Radosław, Kucyk Norbert, Kulczyński Kamil, Zając Piotr, Giz Konrad, Jureczko Jacek , Sokół Paweł, Kacicki Paweł

2005 – 1 IV w Tomaszowie Lub. odbyła się Rej. Licealiada w siatkę dz. 3. ZS 2 Hrubieszów po przegranych z LO Zamość i Tomaszowem po 0:2 i wygranej z Krasnymstawem 2:0

2005 – od 1 IX został jako nauczyciel wf zatrudniony Andrzej Chwedczuk i uczy do dzisiaj, oraz Artur Skierski, który uczył przez 1 rok

2005 – Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych 23.09. I miejsce Zachaj Karolina, II miejsce Dołowy Ewa, III miejsce Gałka Alicja, chł. 1.Haciuk Marcin kl.II d 2.Obrocki Jan kl.IIa 3.Zachaj Jakub kl.IIIc 4.Kulpa Jakub kl. I d

2005 – REJONOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE – TOMASZÓW LUB. 7.10. miejsce IV, Skład:Ciesielczuk Angelika , Metyk Marlena , Dołowy Ewa , Kondratiuk Anna , Zachaj Karolina , Perechubka Anna , Smyk Agnieszka , Miącz Joanna , Stefaniak Dorota , Łazarz Dorota , Michalczuk Agata , Dąbrowska Paulina , Klaudel; chł. gimn. VII miejsce Skład:Haciuk Marcin , Migas Marcin , Szlingiert Wojciech , Jarmoluk Piotr , Kucyk Norbert ,Zachaj Jakub , Nowosad Krzysztof , Zubko Damian , Kulpa Jakub , Sobczuk Seweryn, .Łazorczyk Artur

2005 – Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o „Puchar Prezesa UKS Grześ” dn.24.09. – III miejsce, Skład: Koza Maciej , Semeniuk Marcin, Dobosz Łukasz , Kuszmiruk Mateusz , Kopczyński Jakub , Tujaka Jakub , Fedziuryna Damian , Laube Kamil , Grzywanowski Karol , Wolanin Lukasz.

2005 -Amatorski Turniej Piłki Siatkowej chł. o „Puchar Dyrektora Szkoły SP – 3” 22.10.V miejsceSkład: Sala Przemysław , Dobosz Łukasz , Gis Konrad , Laube Kamil , Fedziuryna Daniel ,Tujaka Jakub , Grzywanowski Karol , Przeworski Tomasz , Kopczyński Jakub , Piątek Maciej

2005 – Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej I miejsce kl. III F w składzie: Sawick Karol, Gorzelnicki Rafał, Pietrona Paweł, Perechowski Piotr, Buczko Krzysztof, II miejsce kl. III AE w składzie:Telicki Jakub, Piątek Tomasz, Koza Maciej, Kasprzak Kamil, Iżowski Lukasz, III miejsce kl. II F w składzie:Gis Konrad, Przeworski Tomasz, Wawryszyn Tomasz,Kozaczuk Tomasz, Laube Kamil. Kl. I A w składzie:Piątek Maciej, Jureczko Jacek,Borsukiewicz Paweł

2005 – Biegi Przełajowe z Okazji 87 Rocznicy Uzyskania Przeez Polskę Niepodległości – Hrubieszów Roczn. 1989: Kondratiuk Anna II miejsce, Zachaj Karolina III miejsce, Dańczuk Aleksandra V miejsce, Rocz.1989 Kulpa Jakub II miejsce , Pawlos Artur IV miejsce, Umer Piotr VI miejsce,

2005 – Mikołajkowy Turniej Rekreacyjny w Piłce Siatkowej Kobiet I miejsceSkład: Łazarz Dorota, Butyńska Jolanta, Proć Paulina, Hawryluk Magda, Panasiuk Agnieszka, , Malicka Magda,Kondratiuk Anna, Bekier Beata, Sawicka Paulina, Daruk Joanna Podgórska, Anna,Przeworska Jowita ,Czupryńska Karolina ,Baryła Dorota, Marzec Magda.

2005 – Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej I miejsc kl. II b w składzie:Baryła Dorota, Głodowska Anna, Piwko Ewelina, Marzec Magdalena, Nej Katarzyna, Kidyba Marta,II miejsce kl. II a w składzie:Łepik Katarzyna, Hawryluk Magdalena, Jagiełło Marta, Michalczuk Natalia, Kulik Magdalena.III miejsce kl. w składzie:Herda Malwina, Szewczuk Julita, Podgórska Anna, Lisiczyńska Anetae, Gałka Aleksandra, Demendecka Małgorzata.

2006 – I miejsce REJ. LICEALIADA W TENISA ST. DRUŻYNOWO dz.: Krawczuk Ewelina , Pobiegły Ilona , Gumieniak Barbara

2006 – III miejsce w FINALE REJONOWYM Ligi LA dz.: Ciesielczuk Angelika , Metyk Marlena , Dołowy Ewa , Kondratiuk Anna , Zachaj Karolina , Smyk Agnieszka , Miącz Joanna , Stefaniak Dorota , Hojda Justyna, Dąbrowska

2006 – I miejsce Rejonowa i WOJEWÓDZKA LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNIE dz.: Krawczuk Ewelina

2006 – II miejsce Woj. LICEALIADA W TENISA ST. DRUŻYNOWO dz.: Krawczuk Ewelina , Pobiegły Ilona , Gumieniak Barbara

2006 – LICEALIADA REJONOWA w kosza , CHŁOPCÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 09 01 w Hali Hrubieszowskiego Sportu i Rekreacji 2. Zespół Szkół Nr 2 w Hrub.

2006 – Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej dz.: I miejsc kl. II bw składzie:Baryła Dorota, Głodowska Anna, Hojda Justyna, Marzec Magdalena, Piwko Ewelina, Nej Katarzyna.II m. II e w składzie Wołyniec Magdalena, Gęśla Ilona, Bednarz Beata, Kodzis Justyna, Omelczuk Marta, Zając Monika. III m. kl.I b w składzie:Bekier Beata, Malicka Magdalena, Przeworska Jowita, Stefaniak Dorota, Szewc Jagoda, Daruk Joanna.

2006 – REJONOWA LICEALIADA w PIŁCE SIATKOWEJ dz. TOMASZÓW LUB. dn.7.03. V miejsce, Skład: Łazarz Dorota, Butyńska Jolanta, Proć Paulina, Hawryluk Magda, Panasiuk Agnieszka, Baryła Dorota, , Malicka Magda, Kondratiuk Agnieszka, Kondratiuk Anna, Bekier Beata, Sawicka Paulina, Daruk Joanna.

2006 – Rejon chł. siatka V miejsce: 17.03.Kania Mateusz, Harpeniuk Mateusz, Panasiewicz Maciej, Masłosz Piotr, Luchowski Mariusz, Gałka Dominik, Bednarczuk Paweł, Całka Andrzej, Śliwa Damian, Szkalej Maciej, Szociński Przemysław, Morzydusza Tomasz

2006 – Turniej Piłki Siatkowej Kobiet „Rowery Kobietom” Hrubieszów dn.12.03. III miejsceSkład: Łazarz Dorota, Butyńska Jolanta, Hawryluk Magda, Panasiuk Agnieszka, , Malicka Magda, Kondratiuk Anna, Bekier Beata, Metyk Marlena,Czupryńska Karolina, Daruk Joanna.

2006 – 1 IV Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Przewodniczącego Rady Rodziców I miejsce, Skład: Butyńska Jolanta, Hawryluk Magda, Panasiuk Agnieszka, , Malicka Magda, Bekier Beata, Czupryńska Karolina, Daruk Joanna, GłodowskaAnna, Baryła Dorota,Szewc Jagoda, Sawicka Paulina.

2006 – 27 IV w Lublinie Wojewódzki Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty Klajda Paulina IV miejsce

2006 – III miejsce REJONOWA GIMNAZJADA INDYWIDUALNA LA chł.: Ł. Butkiewicz 100 m.

2006 – Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt I miejsce ZS nr 2 UKS „Ogólniak” w składzie: Malicka M., Baryła D., Bogatko A., Czupryńska K., Krasińska A., Pasieka K., Pukaluk A., Stefaniak D

2006 – CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET pod hasłem „Dla Norberta” I miejsce LO ZS 2 Hr.

2006 – Rejonowa Licealiada w siatkę dziewcząt: 5. ZS nr 2 w Hrubieszowie;

2006 – Rejonowa Gimnazjada chłopców w siatkę ; 5/6. Gimn. przy ZS nr 2 w Hrubieszowie;

2006 – Mistrzostwa Szkoły w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Na Ławeczce dn.19.04.I miejsce Czerwiński Kamil II c, II miejsce Gałan Piotr III f ( rekord szkoły 130,5 kg)III miejsce Kołtoniuk Przemysław II a

2006 – Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej I miejsce kl. I d, II miejsce kl. II f , III miejsce kl.IIa i kl. II e

2006 – 26 – 27 XI odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa UKS „Ogólniak”. Turniej poza rywalizacją sportową miał cel charytatywny. Cały dochód z imprezy w wysokości 650 zł zostanie przekazany na pomoc w rehabilitacji Norberta Kuźniarskiego, który uległ urazowi kręgosłupa. W meczu o III miejsce zespół Nauczycieli pokonał 2 : 0 UKS „Ogólniak” (w składzie: Giz Konrad, Sala Przemysław, Laube Kamil, Przeworski Tomasz, Kacicki Paweł, Kulczyński Kamil). Nauczyciele;

2006 r. w hali HOSiR odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Hrubieszowa w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Mistrzem Hrubieszowa został zespół Zespołu Szkół nr 2 – popularnego Staszica. Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju ze strzelonymi 15 bramkami został Piotr Zając ze Staszica.

2007 – I miejsce WOJEWÓDZKA LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNIE dz.: Krawczuk Ewelina

2007 – I miejsce REJONOWA LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM Drużynowo dz.: E. Krawczuk, Arleta Lebiedowicz

2007 – zmarł tragicznie nauczyciel wf Antoni Weremko

2007 – I miejsca Rejonowa INDYWIDUALNA GIMNAZJADA W LA dz.: Banaszek Paulina wzwyż i chł. I Kasprowicz Jakub wzwyż

2007 – I miejsce w FINALE REJONOWYM LICALIADY W PIŁCE RĘCZNEJ chł.: P.Kacicki, N.Kucyk, P.Bartkowiak, T.Kozaczuk, K.Gis, K.Kulczyński, Pi.Zając, P.Sokół, J.Jureczko, Pa.Zając, K.Kozłowski i V – VI miejsce w wojewódzkiej

2007 – I miejsce w FINALE REJONOWYM GIMNAZJADY W PIŁCE SIATKOWEJ chł: Andrzej Całka, Paweł Bednarczuk, Tomasz Morzydusza, Damian Śliwa, Dominik Gałka, Kuba Kasprowicz, Maciej Szkalej, Bartek Harpeniuk, Mateusz Biczak, Przemysław, V – VI miejsce w wojewódzkiej

2007 – I miejsce licealistek w II Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Prezesa MKS Unia Hrubieszów.

2008 – II miejsce REJONOWA LICEALIADA W LA – LIGA dz.: Dańczuk A., Martyniuk K., Kowalczyk P., Kondratiuk A., Pacaj A., Brzozan J., Koszałka B., Trubacz J., Zachaj K.,Kita M., Kusiak A., Jakubiak A., Brzoza E., Pasieka K., Załuska M. i VIII w wojewódzkiej

2008 – III miejsce w Wojewódzkim Turnieju szkół ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podl. w szachach, w składzie: Mariusz Luchowski, Kamil Szeląg, Maciej Pędrak, Marzena Filipek

2008 – I miejsce REJONOWA i WOJEWÓDZKA LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNIE dz.: Krawczuk Ewelina

2008 – Mistrzostwa szkoły w wyciskaniu sztangi leżąc, kolejność miejsc według tabeli Sinclera: 1.Zdunek Adrian 160,6 pkt. 130kg., 2.Buczek Arkadiusz 157,3 pkt. 126kg., 3. Borusiewicz Dariusz 156,2 pkt. 115kg. Najlepszy wynik w kg. uzyskał uczeń klasy IIIa Hutarz Jerzy (145kg.), ustanawiając nowy rekord szkoły.

2008 – III miejsce w Rejonowej Licealiadzie w drużynowym tenisie stołowym dz., w skł.: Krawczuk Ewelina, Lebiedowicz Arleta

2008 – Rozgrywki z okazji 90-lecia szkoły dziewcząt w piłce siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły. Wzięły w nich udział drużyny dziewcząt ze wszystkich klas liceum. Po emocjonującym pojedynku klas III b i I e puchar zdobyła klasa III b w składzie – Joanna Daruk, Paulina Sawicka, Jagoda Szewc, Jowita Przeworska, Beata Bekier i Dorota Stefaniak. II. miejsce I e, skład: Karolina Martynik, Agnieszka Otręby, Małgorzata Gryń, Monika Załuska, Paulina Adamczuk, Kamila Wróbel, Ewelina Paszczuk, III. – II b, skład: Anna Dąbrowska, Kinga Kuc, Agata Przeszmycka, Ewa Słomiana, Wioletta Wybranowska, Magdalena Cichocka, Milena Kasperkiewicz.

2008 – I miejsce w Rejonowej Licealiadzie w piłce ręcznej chł. w skł.: Jureczko Jacek,Zając Piotr, Kucyk Norbert, Sokół Paweł, Kulczyński Kamil, Śliwa Damian, Kasprowicz Jakub, Czerniak Piotr, Telicki Jakub, Tereszkiewicz Jakub, Kopczyński Erwin, Szkalej Maciej, Temporowicz Karol, Nowicki Cezary, IV miejsce w wojewódzkiej

2008 – Rejonowa Licealiada w kosza chł. III miejsce w składzie: Kacper Dudek, Maciej Telicki, Piotr Czerniak, Erwin Kopczyński, Mariusz Luchowski, Piotr Bednarz, Bartosz Borsukiewicz, Paweł Błaszczuk, Damian Śliwa, : ZS 2 Hr. – III LO Zamość 20 : 29, ZS 2 Hr. – ZS 1 Tomaszów L. 45 : 23. Mecz o III miejsce ZS 2 Hr. – II LO Krasnystaw 29 : 8.

2008 – III miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie w piłce nożnej chł. w składzie: Raczyński Mikołaj, Nowak Mateusz, Olszak Krzysztof, Zapora Michał, Łaciński Jan, Zieliński Łukasz, Fedurek Jakub, Kwieciński Adrian, Całka Mariusz, Adamkiewicz Bartłomiej, Skorupki Damian, Giergiel Paweł, Obszyński Kacper, Tymecki Tomasz, Lisiczyński Stanisław, Gałan Mateusz

2008 – I miejsce Pauliny Banaszak w Indywidualnej Rejonowej Gimnazjadzie la w Zamościu w skoku wzwyż – 1.45 i IV na wojewódzkiej

***

Uwaga! – Do 1975 roku należeliśmy do województwa lubelskiego, w latach 1976 – 1998 do województwa zamojskiego, od 1999 ponownie do lubelskiego.

Uwaga! – Jeżeli, ktoś uważa, że w w/w osiągnięciach czegoś ważnego brakuje lub są pomyłki, proszę o kontakt, poprawimy lub uzupełnimy.

Na podstawie meteriałów własnych, kronik „Staszica” SKS, kronik I Drużyny Harcerskiej, dyplomów szkolnych, komunikatów z zawodów, dyplomów i zdjęć sportowców szkolnych, strony sportowej internetowej „Staszica”, książki jubileuszowej „Staszica”

wybrał i opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

zobacz zdjęcia >>