Kalendarium Turnieju

Turniej ma cel charytatywny, cieszą się dzieci, a cóż jest więcej warte od uśmiechniętej buzi dziecka. Turniej obserwuje, przynosząc prezenty mnóstwo kibiców. Jest zainteresowanie prasy i telewizji. Wychowankowie też uwielbiają do swojej szkoły wracać, a Gwiazdy zaświecą pełnym blaskiem, dlatego są gwiazdami!

Reklamy

Wiele inicjatyw, działań, pomysłów zanika, przepada, zapomina się, ale nie wątpię, że Turniej Piłkarski „Kto lepszy” będzie organizowany jeszcze długo. Pomysłodawca imprezy – dyr. SP nr 3 w Hrubieszowie M. Cisło jest już na emeryturze, ale nie odpuści i będzie działał dalej. Na dodatek dyrektorem tej szkoły została jego zastępczyni Danuta Krawczuk z domu Marchewka, która zapewne będzie dalej go wspierała. Wiem o tym, bo znam ją od klasy szóstej SP i była znakomitym, wzorowym sportowcem.

***

Kalendarium Halowego Turnieju Piłki Nożnej Mężczyzn i Chłopców „Kto lepszy?”

1987 – z inicjatywy dyr. Zbysława Sochy oddano do użytku największą w Hrubieszowie salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie, mającą swoją siedzibę przy skrzyżowaniu ulic Zamojskiej i Polna

1987 – nauczyciel wf w tej szkole p. Marian Cisło wraz z innymi nauczycielami wf wymyślili turniej piłkarski po hasłem „Kto lepszy ?” i ustalili regulamin turnieju, który dotyczył przepisów gier, punktacji, zdrowia i ubezpieczenia zawodników, porządku i dyscypliny zawodników

1987 – w grudniu imprezę nagłośniono w mediach, rozwieszono plakaty, wstępem dla kibiców na imprezę były słodycze, maskotki i książki, które zostały przekazane dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych

1987 – I – wszy turniej został rozegrany 5 grudnia, grał każdy z każdym, kolejność: 1. Uczniowie, 2. Nauczyciele, 3. Rodzice, wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, uczniowie grający w tym turnieju otrzymali paczki „Mikołajkowe”

1988 – II Turniej odbył się 26 listopada, do turnieju dołączyła drużyna składająca się z absolwentów tej szkoły, kolejność miejsc: 1. Absolwenci, 2. Rodzice, 3. Uczniowie, 4. Nauczyciele, najlepszym zawodnikiem wybrano Marka Zająca (Rodzice), królem strzelców został W. Hałucha (Absolwenci) strzelając 7 bramek

1989 – III Turniej odbył się 2 grudnia, dużą pomocą przy organizacji turnieju wykazał się Szkolny Klub Sportowy przy SP 3 pod kierunkiem nauczycieli wf p. Danuty Krawczuk i Wiesława Grzyba, współorganizatorem imprezy był ZM TKKF, który ufundował puchar i nagrody indywidualne, kolejność: 1. Rodzice, 2. Absolwenci, 3. Nauczyciele, 4. Uczniowie, najwszechstronniejszym zawodnikiem został Zbigniew Lebiedowicz, królem strzelców R. Głowacz obaj z zespołu Rodziców (zawodnicy Ci przekazali swoje nagrody dla najmłodszych uczestników turnieju), bramkarzem S. Madej z drużyny Uczniów, na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka

1990 – w IV – tym turnieju zadebiutował zespół Policji, dochód z imprezy przeznaczono na dożywianie dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz na popiersie patrona szkoły mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”, kolejność: 1. Rodzice, 2. Absolwenci, 3. Nauczyciele, 4. Uczniowie, Policja, królem strzelców został A. Gałka, najlepszym bramkarzem Mirosław Szuper, nadziejami piłkarskimi wybrano: T. Semeniuka, P. Bronickiego i M. Perehubkę, ci ostatni otrzymali nagrody od prezesa LKS „Unia”, imprezę zakończyła ponownie dyskoteka

1991 – w V – ch zawodach wzięła udział drużyna gazety regionalnej „Kronika Zamojska” (obecnie „Kronika Tygodnia”, która przyjęła patronat medialny nad imprezą oraz ufundowała paczki „Mikołajkowe” wspierając charytatywny akcent turnieju, patronem zawodów był również poseł na Sejm RP p. Ryszard Bartosz, fundując Puchar Przechodni, gościnnie wystąpił również zespół Prawników, podczas otwarcia imprezy wystąpił zespół karate pod kierownictwem instruktora Marka Wołosa oraz Zespół Tańca Nowoczesnego przygotowany przez p. Aldonę Hutarz,

1991 – pierwszy raz turniej przeprowadzono w grupach, kolejność ostateczna: 1. Absolwenci, 2. Nauczyciele, Kronika, 4. Rodzice, 5. Uczniowie, 6. Prawnicy, królem strzelców został Andrzej Gałka (Absolwenci) zdobywając 11 bramek, w finale: Absolwenci pokonali Nauczycieli 6:1, oficjalne podsumowanie turnieju odbyło się przy kawie, herbacie i ciastkach, które przygotowali rodzice i nauczyciele wf

1991 – przed meczem finałowym odbył się mecz SP 3 Hrubieszów (kl. VI i mł.) z zespołem Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wygrali ci pierwsi 4:0

1992 – turniej nie odbył się

1993 – VI – ty turniej odbył się 3 grudnia, Urząd Miasta w Hrubieszowie wystawił dwie drużyny, w których wystąpili m.in. Burmistrz Miasta Leszek Stępka i jego zastępca J. Kędziora, kolejność: 1. Absolwenci, 2. Nauczyciele, 3. Rodzice, 4. Urząd Miasta I, 5. Uczniowie, 6. Urząd Miasta II, w finale Absolwenci pokonali Nauczycieli 8:2, zwycięzcy turnieju otrzymali puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta, sędziowali społecznie: M. Kozielski i J. Guzik

1994 – VII – my turniej również rozegrano w grupach, zwycięzcy grup spotkali się w finale grając 2 x 12 minut, kolejność miejsc: 1. Rodzice, 2. Absolwenci, 3. Nauczyciele, 4. Urząd Miasta, 5. Uczniowie, 6. Policja, w finale Rodzice – Absolwenci 4:4 i w rzutach karnych 3:2 dla rodziców, królem strzelców został M. Pietrusiewicz (Absolwenci) zdobywając 6 bramek, najlepszym bramkarzem został T. Głowacz (Rodzice), najlepszym zawodnikiem W. Grzyb (Nauczyciele)

1995 – w turnieju po raz pierwszy drużynę wystawił Urząd Celny, uczestnicy imprezy włączyli się do akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, sponsorami m.in. byli właściciele masarni i piekarni panowie Kurantowicz i Sarzyński, sędziował M. Szuper, impreza została nagrana kamerą przez J. Jankiewicza, kolejność: 1. Nauczyciele, 2. Rodzice, 3. Absolwenci, 4. Urząd Miasta, 5. Uczniowie, 6. Urząd Celny, w finale Nauczyciele – Rodzice 4:1, najlepszym bramkarzem wybrano Stanisława Rządkowskiego (Nauczyciele), zawodnikiem D. Marciszyna, królem strzelców został Sławomir Kotko

1996 – turniej odbył się 7 grudnia, rywalizacja sportowa była przeplatana występami artystyczno – tanecznymi grup dziewczęcych w pięknych strojach, kolejność miejsc: 1. Absolwenci, 2. Rodzice, 3. Nauczyciele, 4. Uczniowie, 5. Urząd celny, 6. Urząd Miasta, Absolwenci wygrali trzeci raz i zostali posiadaczem pucharu przechodniego Burmistrza Miasta, finał Absolwenci – Rodzice 5:2, królem strzelców został A. Zezula – 8 bramek, najlepszym zawodnikiem T. Brzozowski, bramkarzem A. Litaszewski, turniej społecznie sędziowali: Marian Kozielski i Mirosław Szuper

1997 – w X turnieju mecze toczyły się aż w trzech grupach, zwycięzcy grali w finale „każdy z każdym”, kolejność: 1. Absolwenci I, 2. Nauczyciele, 3. Rodzice, 4. Absolwenci II, 5. Policja, 6. Uczniowie, 7-9. Urząd Miasta, Alkowin, Urząd Celny, drużyna Absolwentów I grała w składzie: A. Kupiec, K. Okoniewski, T. Gryniewicz, M. Germański, A. Zezula, P. Kostecki, M. Litwińczuk, P. Adamczuk, P. Pierogowicz (król strzelców), najlepszym bramkarzem wybrano A. Wiśniewskiego (Rodzice), zawodnikiem Konrad Kalaciński (Absolwenci II), społecznie sędziowali: M. Kozielski, M. Szuper i A. Góra, odbyła się również suta kolacja

1998 – turniej odbył się 11 grudnia, ponownie grano w trzech grupach ponieważ zgłosiło się 9 drużyn w tym Zakład Energetyczny i Jednostka Wojskowa z Hrubieszowa, kolejność miejsc: 1. Rodzice, 2. Alkowin, 3. Absolwenci, 4. Jednostka Wojskowa, 5. Zakład Energetyczny, 6. Policja, 7. Nauczyciele, 8. Urząd Miasta, 9. Uczniowie, wyniki w finale: Absolwenci – Alkowin 3:6, Absolwenci – Rodzice 2:3, Alkowin – Rodzice 2:5, najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Dawida Nowaka (Uczniowie), bramkarzem J. Sowierszenko (Rodzice), królem strzelców został Mariusz Bednarz (Alkowin) 12 bramek, puchar przechodni wręczył z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Dolecki, który występował w drużynie UM

1999 – XII turniej rozegrano w dwóch dniach 9-10 grudnia, ponieważ zgłosiło się aż 10 zespołów, grano w 2 grupach po 5 zespołów, pierwszy raz wystąpił zespół Wojskowej Komendy Uzupełnień w Hrubieszowie i Zakład Telekomunikacji, kolejność miejsc: 1. Absolwenci, 2. WKU, 3. Alkowin, 4. Rodzice, 5. Nauczyciele, 6. Uczniowie, 7. Zakład Telekomunikacji, 8. Zakład Energetyczny, 9. Urząd Miasta, 10. Policja, w finale: WKU – Absolwenci 2:3 (do przerwy 2:0), królem strzelców został A. Zdunek (Alkowin) z 11 bramkami, najlepszym zawodnikiem K. Kalaciński (Absolwenci), bramkarzem T. Gąsior (Alkowin)

2000 – w XIII-tym turnieju wystąpiło aż 12 zespołów w 3 grupach, warunkiem uczestnictwa w turnieju było ufundowanie paczek „Mikołajkowych” przez każdy zespół,

2000 – nastąpił pierwszy start w turnieju drużyny zagranicznej Oldbojów „Spartaka” z Włodzimierza Wołyńskiego – Ukraina i drużyny Janar, kolejność miejsc: 1. Rodzice, 2. WKU, 3. Alkowin, 4. Janar, 5. Policja, 6. Nauczyciele, 7. Absolwenci, 8. Spartak, 10. Absolwenci, 11. Zakład Energetyczny, 12. Urząd Miasta, najlepszym zawodnikiem turnieju został T. Naworol (WKU), bramkarzem J. Sowierszenko (Rodzice), królem strzelców A. Zdunek (Alkowin) z 8 bramkami, w sumie strzelono 84 bramki, sędziowali społecznie: M. Szuper, A. Kawulko i M. Kozielski

2000 – 7 grudnia odbył się I Mini Turniej Halowy w piłce nożnej dla rocznika szkół podstawowych, udział wzięli uczniowie ze Szkoły Sportowej z Włodzimierza Wołyńskiego i trzy drużyny z SP 3 w Hrubieszowie, system pucharowy, kolejność: 1. Włodzimierz Wołyński, który w finale pokonał uczniów z SP 3 z klas IV-tych 1:0, 3. SP 3 kl. V-te po pokonaniu kl. VI-te po remisie 2:2 w karnych 1:0, skład kl. IV: K. Kozicki, Bartłomiej Rutkowski (najlepszy zawodnik turnieju, m.in. otrzymał piłkę z autografami piłkarzy II-go ligowego Hetmana Zamość), P. Zdziennicki, T. Rezler, P. Wosiek, S. Konior, K. Kolenda, K. Pędzik, opiekun M. Szuper, najlepszym technikiem wybrano Romana Rurycza (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Włodzimierz W.), bramkarzem Jakuba Gila, królem strzelców Konrad Zezula (obaj kl. V), puchary i dyplomy wręczał reprezentant Polski T. Kiełbowicz, uczniowie SP 3 ufundowali swoim rówieśnikom z SMS we Włodzimierzu paczki „Mikołajkowe”, redakcja „Kroniki Tygodnia” ufundowała rękawice bramkarskie i paczkę z upominkami dla bramkarza drużyny wołyńskiej W. Kota

2001 – turniej odbył się 6 i 7 grudnia, gwiazdą turnieju był Jan Domarski, były reprezentant Polski, znany szczególnie z meczu na Wembley Anglia – Polska w 1973 r., ponieważ był strzelcem bramki na „zwycięski” remis Polaków, dodatkowo spotkał się z uczniami tej szkoły i odpowiadał na wiele pytań, po raz pierwszy w turnieju wystąpiły hurtownie Mazex i Agromasz oraz Starostwo Powiatowe,

2001 – w turnieju wzięło udział 12 drużyn podzielonych na 4 grupy, zwycięzcy swoich grup awansowali do półfinałów, kolejność miejsc: 1. Rodzice, 2. Nauczyciele, 3. Spartak Włodzimierz, 4. Agromasz, 5. WKU, 6. Absolwenci II, 7. Urząd Miasta, 8. Uczniowie, 9. Mazex, 10. Rejon Energetyczny, 11. Starostwo Powiatowe, 12. Absolwenci I, w finale: Rodzice – Nauczyciele 1:1 k. 3:1 (karne pierwszy raz w finale w historii turnieju), o III miejsce Spartak – Agromasz 1:0, królem strzelców został Marek Złotko (WKU) 13 goli, najlepszym zawodnikiem wybrano Leszka Malowanego (Rodzice), bramkarzem Mirosława Szupra (Nauczyciele), wręczono rekordową ilość paczek 100

2001 – 6 grudnia odbył się II Mini Turniej, pierwszy raz wystąpili uczniowie z SP 1 i SP 2 w Hrubieszowie, kolejność 1. SMS Włodzimierz Wołyński, 2. SP 3 Hrubieszów, 3. SP 2 Hrubieszów, 4. SP 1 Hrubieszów, wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i paczki „Mikołajkowe”, najlepsi piłkarze statuetki a drużyna puchar, oba turnieje społecznie sędziowali sędziowie OZPN w Zamościu p. A. Skierski, T. Kwaśniewski, T. Przyczyna, A. Tymecki

2002 – turniej został rozegrany 7 grudnia, został przeniesiony do nowobudowanej hali sportowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, był to jubileuszowy XV – ty, zmieniono ilość zawodników w drużynie podczas gry z 5-ciu na 6-ciu (w tym bramkarz), oprócz biletów wstępu, należało przekazać jak zwykle słodycze, owoce, maskotki, zabawki, książki, sprzęt sportowy, odzież, nad sprawnym przebiegiem imprezy oraz sortowaniem „darów” czuwali uczniowie starszych klas z nauczycielami i członkami Rady Rodziców

2002 – w sportowych zmaganiach wzięło udział aż 16 drużyn, podzielono je na 4 grupy po 4 zespoły, zwycięzcy grup awansowali do półfinałów, w finale Rodzice przegrali z Absolwentami 2:3, o III miejsce Spartak przegrał z Urzędem Skarbowym 1:3, królem strzelców został Marcin Lebiedowicz (Absolwenci)z 6 golami, najlepszym zawodnikiem Dariusz Dąbek (Rodzice), bramkarzem S. Usowski (Urząd Skarbowy), mecze z udziałem Gwiazd (po 10 minut) z Urzędem Skarbowym 2:0, Reprezentacją Turnieju 1:1, Rodzicami 4:5

2002 – w jubileuszowym XV-tym turnieju jubileuszowym wystąpili byli reprezentacji Polski panowie: Jan Domarski, Lesław Ćmikiewicz, Zdzisław Kapka, Grzegorz Lato, Zygmunt Kalinowski (bramkarz), Stefan Majewski i aktualny reprezentant, wychowanek Unii Hrubieszów, obecnie zawodnik Legii Warszawa Tomasz Kiełbowicz, goście zwiedzili szkołę „Trójkę” i spotkali się z władzami miasta

2002 – 6 grudnia odbył się III Mini Turniej „Kto Lepszy”, tym razem oprócz SP 3 i Włodzimierza wystąpili trampkarze „Kryształu” Werbkowice i „Tomasovii” Tomaszów Lub., kolejność: 1. SMS Włodzimierz W., 2. SP 3 Hrubieszów, 3. Tomasovia, 4. Kryształ, zespoły otrzymały m.in. piłki z rąk T. Kiełbowicza z autografami zawodników Legii Warszawa, nagrodę specjalną od redakcji „Kroniki Tygodnia” otrzymał M. Ślązak z SP 3

2003 – turniej rozegrano 24 listopada w hali HOSiR, w turnieju wzięło udział 12 drużyn, losowania grup dokonał uczeń III C Maciej Bronicki, pierwszy raz wystartowała drużyna z Nowowołyńska (Ukraina) i lotnicy z Dęblina, kolejność 1. Rodzice (siódmy raz w historii turnieju)w składzie: D. Dąbek, W. Lecko, D. Mękal, M. Mystowski, W. Nazar, M. Pietrusiewicz, I. Stadnicki, D. Zając, 2. Absolwenci, 3. Lotnicy z Dęblina (w finale o kolejności zadecydowały bramki), królem strzelców został W. Kogut (Wojsko) 9 bramek, wsparcia finansowego udzielili: firma Agromasz, sklep Hermes, kancelarie notarialne

2003 – w zespole gwiazd wystąpili ponownie reprezentanci Polski Jan Domarski, Kazimierz Kmiecik, Marek Kusto Tomasz Kiełbowicz, oraz Janusz Rybak, M. Pliżga, L. Malowany, A. Wojdat, R. Maziarka (redaktor Tygodnika Zamojskiego), M. Sztochel (redaktor Kroniki Tygodnia), grali po 10 minut z Lotnikami 3:1, Absolwentami 3:0, Rodzicami 4:0, reprezentacją turnieju 3:1, ta ostatnia grała w składzie: K. Rysak, S. Usowski, K. Zezula, S. Kotko, S. Janik, M. Bednarz

2003 – IV mini turniej odbył się w sali SP 3 w Hrubieszowie, kolejność: 1. SP 3 Hrubieszów w składzie: P. Czyrka, P. Jaszczyszyn, Ł. Koszyniuk, P. Pokrywka, B. Skrzyński, M. Ślązak, opiekun T. Lenard, 2. SP Tyszowce, 3. SP 3 Hrubieszów II, 4. SP Nieledew, najlepszym piłkarzem został P. Kukiełka (SP Tyszowce), bramkarzem P. Szopiński (SP Nieledew), królem strzelców P. Pokrywka (SP 3 I zespół)

2003 – oba turnieje sędziowali: A. Skierski, T. Kwaśniewski, A. Tymecki, E. Rafalski aż z OZPN Biała Podlaska

2004 – XVII-ty turniej odbył się 11 grudnia w hali HOSiR i wzięło w nim 12 drużyn w 4 grupach, ale od ćwierćfinału grano systemem pucharowym, kolejność 1. Lotnicy z Dęblina po pokonaniu w finale, po remisie 2:2 w rzutach karnych 3:2 drużynę z Ryk, 3. Absolwenci po pokonaniu w meczu o to miejsce drużynę Policji 2:1, królem strzelców został Wojciech Kępka (Ryki) 5 bramek, najlepszy bramkarz Artur Wojdat (Dęblin)

2004 – w zespole gwiazd wystąpili kolejny raz reprezentanci Polski Jan Domarski (4 raz), Marek Kusto (słynny atak Wisły Kraków), Z. Kalinowski, Tomasz Kiełbowicz oraz M. Cisło, L. Malowany, W. Łysiak, D. Maciejewski, K. Okoniewski (Avia Świdnik), D. Cenkiel (Burmistrz Dęblina), M. Sztochel, wyniki z: uczniami 9:4 (gole dla gwiazd zdobyli: Kiełbowicz 4, Domarski 2. Kusto 2. Cenkiel 1, dla uczniów K. Pędzik 2, E. Wołos 1, P. Bednarek 1), Oldboje z Ryk 6:2 (gole dla gwiazd Kiełbowicz, Maciejewski, Malowany, Cenkiel, Cisło, Sztochel), Lotnicy z Dęblina 1:1 (br. Kusto)

2004 – odbyła się licytacja trzech wyjątkowych piłek, T. Kiełbowicz przywiózł dwie futbolówki z autografami piłkarzy „Legii” Warszawa, które kupili poseł z Czerniczyna p. Marian Kwiatkowski i p. Szymon Roch, zaś J. Domarski z autografami „Orłów” Górskiego, którą kupił poseł z Łańcuta p. Tadeusz Urban, za pieniądze pozyskane z licytacji został zakupiony sprzęt sportowy dla uczniów z SP nr 3

2004 – udział drużyny lotników z Koszyc (Słowacja), których sprowadził na turniej wychowanek „Unii” Hrubieszów Artur Wojdat, Słowacy zwiedzili Hrubieszów, spotkali się z Burmistrzem naszego miasta i młodzieżą

2004 – 10 grudnia odbył się V-ty Halowy Mini Turniej Piłki Nożnej „Kto Lepszy”, kolejność: 1. SP 3 Hrubieszów, 2. SP Tyszowce, 3. SP 4 Dęblin, 4. SP 1 Hrubieszów, najskuteczniejszym strzelcem z 8 bramkami został Maciej Nowosad (SP 3), najlepszym piłkarzem wybrano M. Bronicki (SP 3), bramkarzem T. Królik (SP 4 Dęblin), zwycięska drużyna grała w składzie: M. Bronicki, P. Czyrka, H. Gomuła, B. Grzyb, M. Kozłowski, T. Moczarski, M. Nowosad, D. Otręba, M. Otręba, P. Żołdak opiekun T. Lenard, nagrody ufundował m.in. supermarket „Albert”, „Kronika Tygodnia”

2004 – oba turnieje społecznie sędziowali: A. Skierski, T. Przyczyna, T. Kwaśniewski, J. Kwaśniewski, A. Tymecki, M. Doskocz

2005 – XVIII turniej rozegrano w sali SP 3 w Hr. W finale Rodzice pokonali Policję 4:3, kolejne miejsca zajeli: Nauczyciele, Uczniowie, Hermes i Absolwenci. Najlepszym zawodnikiem wybrano Konrada Zezulę, bramkarzem Konrad Giz, królem strzelców został Konrad Kalaciński z 8 bramkami. Rodzice grali w składzie: K. Giz, Dariusz Zając, Wojciech Lecko, Dariusz Dąbek, Marek Złotko, Dariusz Mękal, Marek Pietrusiewicz, Marek Zając, Piotr Bodnar, Janusz Olejarz.

2005 – Zawody sędziowali społecznie: Tomasz Kwaśniewski i Artur Tymecki. Turniej wsparli finansowo: Hermes, D. Zając, Albert, Mazex

2005 – VI Halowy Miniturniej wygrali zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Tyszowcach w3 składzie: Dawid Gałan, Konrad Karnacki, Damian Ziółkowski, Marcin Kowalczuk, Szymon Sikorski, Damian Panek, Karol Radecki, Damian Adamczuk, trener Radosław Gałan. Najlepszym zawodnikiem został wybrany D. Ziółkowski SP Tyszowce, bramkarzem Kamil Lizun SP Mircze, najwięcej goli, sześć strzelił Krystian Oleszczuk z Orlika Hrubieszów

2006 – 16 XII w Hali HOSiR rozegrano XIX turniej. Początkowo grano w grupach A i B. W finale Nauczyciele pokonali Oldbojów z Włodzimierza Wołyńskiego 5:4 w rzutach karnych (w meczu 3:3), w meczu o 3 miejsce Absolwenci pogrążyli Policję 2:0, w meczu o 5 miejsce Hermes przegrał z Rodzicami 0:2 w karnych (mecz 6:6), o 7 miejsce Granex wygrał z Uczniami 5:2. Najlepszym bramkarzem wybrano Krzyśka Kozickiego, królem strzelców został Andrzej Rycak

2006 – VII Halowy Miniturniej początkowo rozegrano w dwóch grupach, następnie w finale Unia Orliki Hr. wygrał z SP z Tyszowiec 4:3, o 3 miejsce SP 3 Hrubieszów przegrał z SP Włodzimierz (Ukraina) 2:6, o 5 miejsce SP 4 Dęblin pokonał SP 3 II Hr. 3:1. Najlepszym bramkarzem wybrano Jakuba Żygowskiego, królem strzelców został ponownie Krystian Oleszczuk

2006 – Odbyły się mecze Kadra najlepszych zawodników turnieju /W. Ciesielczuk, K. Rysak, P. Lewandowski, M. Bednarz, Mosourec, S. Kotko, J. Olejarz/ pokonała Zespół Gwiazd 4:3 / Tomasz Kiełbowicz, Dawid Nowak, Andrzej Rycak, Wojciech Rycak, Marcin Łyś, Zbigniew Kuczyński, Daniel Maciejewski, Marian Cisło (strzelił gola), niestety zespół Gwiazd przegrał 4:5 z rodziną Nowaków /A. Giz, Mirosław, Marcin, Janusz, Szymon, Dawid), były jak zwykle tłumy kibiców i prezenty od nich na paczki dla dzieci !!!

2007 – 15 grudnia odbędzie się Jubileuszowy XX Turniej „Kto lepszy”

Na podstawie udostępnionych materiałów przez pomysłodawcę turnieju p. Mariana Cisło, relacji lokalnej prasy oraz materiałów własnych

opracował – Marek A. Kitliński (mak)

zobacz zdjęcia >>